งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Adhesives and their clinical applications อ. ทพ. ดร. วรรณธนะ สัตตบรรณสุข อ. ทญ. วิรชา วชิรมน J.Thai oper dent Vol.8 No.2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Adhesives and their clinical applications อ. ทพ. ดร. วรรณธนะ สัตตบรรณสุข อ. ทญ. วิรชา วชิรมน J.Thai oper dent Vol.8 No.2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Adhesives and their clinical applications อ. ทพ. ดร. วรรณธนะ สัตตบรรณสุข อ. ทญ. วิรชา วชิรมน J.Thai oper dent Vol.8 No.2

2 หลักการและกลไกการยึดติด

3 การจำแนกประเภทสารยึดติด Etch-and –rinse adhesive system Etch-and –rinse adhesive system Self-etch adhesive system Self-etch adhesive system

4 การจำแนกประเภทสารยึดติด Etch-and –rinse adhesive system Three-step Etch-and –rinse adhesive system Two-step Etch-and –rinse adhesive system Etch-and –rinse adhesive system Three-step Etch-and –rinse adhesive system Two-step Etch-and –rinse adhesive system Self-etch adhesive system Two-step Self-etch adhesive system One-step Self-etch adhesive system Self-etch adhesive system Two-step Self-etch adhesive system One-step Self-etch adhesive system

5 Etch-and-rinse adhesive system Three-step adhesive system Phosphoric acid (remove smear layer) Primer (hydrophillic hydrophobic) Bonding agent (hydrophobic monomer) Clearfil new bond (Kuraray) Scotchbond multi-purpose (3M ESPE) OptiBond FL (Kerr) All-Bond 3 (Bisco) Three-step adhesive system Phosphoric acid (remove smear layer) Primer (hydrophillic hydrophobic) Bonding agent (hydrophobic monomer) Clearfil new bond (Kuraray) Scotchbond multi-purpose (3M ESPE) OptiBond FL (Kerr) All-Bond 3 (Bisco)

6 Etch-and-rinse adhesive system Two-step adhesive system Phosphoric acid (remove smear layer) Primer + Bonding agent Excite DSC (Vivadent) Single Bond (3M ESPE) OptiBond Solo Plus (Kerr) All-Bond 3 (Bisco) Prime&Bond NT, XP Bond (Dentsply Detrey) Two-step adhesive system Phosphoric acid (remove smear layer) Primer + Bonding agent Excite DSC (Vivadent) Single Bond (3M ESPE) OptiBond Solo Plus (Kerr) All-Bond 3 (Bisco) Prime&Bond NT, XP Bond (Dentsply Detrey)

7 Problem Organic component Collagen Interfibrillar space Collapse How wet is wet?

8 Overwet Nobuo Nakabayashi, David H. Pashey Hybridization of Dental Hard Tissue

9 วิธีรักษาความชื้นของ dentin 1. ใช้ลมเป่าเบาๆ โดยเริ่มเป่าจากขอบ ของโพรงฟันก่อน แล้วค่อยเป่าใน โพรงฟันให้ enamel เป็นฝ้าขาว และ dentin ยังเป็นมันเงา 2. high vacuum suction กำจัดน้ำ ออกจากโพรงฟัน และใช้สำลีก้อนซับ น้ำออกอีกที 3. เป่าลมให้แห้ง แล้วใช้สำลีชุบน้ำแปะ ให้ชื้นอีกที อมราวิชาการ 2 22 กุมภาพันธ์ 2547 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

10 Self-etch adhesive system Two-step adhesive system Acidic monomer Bonding agent AdheSE (Vivadent) Clearfil SE Bond (Kuraray) OptiBond Solo Plus Self-Etch (Kerr) Tyrian SPE (Bisco) Two-step adhesive system Acidic monomer Bonding agent AdheSE (Vivadent) Clearfil SE Bond (Kuraray) OptiBond Solo Plus Self-Etch (Kerr) Tyrian SPE (Bisco)

11 Self-etch adhesive system One-step adhesive system Acidic monomer+Bonding agent Semipermeable membrane Xeno III (Dentsply Detrey) Clearfil tri-S Bond (Kuraray) All-in-one (Kerr) Adper prompt (3M ESPE) One-step adhesive system Acidic monomer+Bonding agent Semipermeable membrane Xeno III (Dentsply Detrey) Clearfil tri-S Bond (Kuraray) All-in-one (Kerr) Adper prompt (3M ESPE)

12 Self-etch adhesive system Mild self-etch adhesive pH > 2 Intermediary strong self-etch adhesive pH 1-2 Strong self-etch adhesive pH < 1 Strong self-etch adhesive pH < 1

13 Self-etch adhesive system

14 Bonding to enamel

15 Bonding to Dentin

16 Bonding to enamel

17 Enamel surface after treated by 40% Phosphoric acid

18 Bonding to enamel Strong self-etch Moderate self-etch mild self-etch

19 Etch-and-rinse VS Self-etch adhesive system Self-etch adhesive ด้อยกว่า Etch-and- rinse adhesive ในแง่ Marginal integrity Marginal discoloration Marginal degradation

20 Problem solving เพิ่มเวลาในการทา acidic monomer ทา acidic monomer ในลักษณะ agitation ใช้ phosphoric acid etch บริเวณ enamel ( decrease marginal leakage แต่ประสิทธิภาพโดยรวมทางคลินิก ไม่ต่างจากใช้ self-etch adhesive ตามลำพัง ) เพิ่มเวลาในการทา acidic monomer ทา acidic monomer ในลักษณะ agitation ใช้ phosphoric acid etch บริเวณ enamel ( decrease marginal leakage แต่ประสิทธิภาพโดยรวมทางคลินิก ไม่ต่างจากใช้ self-etch adhesive ตามลำพัง )

21 None grind enamel ลดประสิทธิภาพในการยึดติดของ self-etch adhesive แนะนำให้ทำการ grind enamel (carbide, diamond, laser, etc.) Problem solving

22 laser ทำให้ผิว enamel มีความขรุขระ และ ปราศจาก smear layer

23 Enamel defect Amelogenesis imperfecta ขยายขอบเขตให้ คลอบคลุม sound enamel ทา 5% NaOCl ที่ enamel เป็น เวลา 1 นาที Full coverage restoration

24 Enamel defect Fluorosis Etch-and-rinse adhesive system ปรับสภาพ enamel ด้วย phosphoric acid ก่อน

25 Bonding to dentin Heterogeneous

26 Bonding to dentin Peritubular dentin Intertubular dentin

27 Bonding to dentin

28

29 ลดปัจจัยเกี่ยวกับความชื้นใน dentinal tubule Desensitizer (Oxalate crystal)

30 Bonding to dentin Corrosion product of Amalgam

31 Bonding to dentin Sclerotic dentin

32 Bonding to dentin Thickness of smear layer Coarseness of smear layer Denseness of smear layer

33 Thank You for Your Attention


ดาวน์โหลด ppt Adhesives and their clinical applications อ. ทพ. ดร. วรรณธนะ สัตตบรรณสุข อ. ทญ. วิรชา วชิรมน J.Thai oper dent Vol.8 No.2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google