งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การค้นหาข้อมูลวิทยานิพนธ์ และ งานวิจัย. ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การค้นหาข้อมูลวิทยานิพนธ์ และ งานวิจัย. ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การค้นหาข้อมูลวิทยานิพนธ์ และ งานวิจัย

2 ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

3 ProQuest Dissertation & Theses Global

4 ขอบเขตฐานข้อมูล รวบรวมข้อมูล Doctoral Dissertations และ Master's Theses กว่า 30 สาขา จาก มหาวิทยาลัยกว่า 1,000 แห่งทั่วโลก Doctoral Dissertations มีข้อมูลบรรณานุกรม ตั้งแต่ปี ค. ศ. 1861 และเริ่มมีบทคัดย่อตั้งแต่ ปี ค. ศ. 1980 Master's Theses มีข้อมูลบรรณานุกรมตั้งแต่ ปี ค. ศ. 1920 บทคัดย่อ เริ่มปี ค. ศ. 1998 ข้อมูลตั้งแต่ปี ค. ศ. 1997 เป็นต้นมา สามารถ อ่านเอกสารฉบับเต็ม 24 หน้าได้ ขณะนี้มีเอกสารฉบับเต็มให้อ่านได้กว่า 1 ล้านรายการ

5 rehabilitation medicine พิมพ์คำค้น แล้วคลิก ไอคอน search

6 รูปแบบคำค้น กลุ่มคำ 3 คำขึ้นไปต้องใส่เครื่องหมาย คำพูดคร่อม เช่น “new york orchestra” การละคำ ใช้เครื่องหมาย * เช่น econom* จะได้ผลลัพธ์เป็น "economy", "economics", economical" การค้นชื่อคน ค้นด้วยชื่อ หรือ นามสกุล หรือ นามสกุล คอมม่า ชื่อตัว เช่น Kinsley, Michael

7 หน้าจอผลการค้น จำกัดผลการค้นให้น้อยลง / คลิกดูเอกสาร ฉบับเต็มได้ หรือคลิกชื่อวิทยานิพนธ์เพื่อดู รายละเอียดเพิ่มเติม

8 ตัวอย่างหน้าจอ กรณีคลิกที่ชื่อ วิทยานิพนธ์

9 Springer Protocols รายงานผลการวิจัย พร้อมแสดง ขั้นตอนการวิจัย

10 หน้าจอแรกสามารถเรียกดู protocols ได้โดย 1. พิมพ์คำค้นที่กรอบ Search 2. Browse ดูตาม สาขาวิชา 3. Browse ดูตามชื่อเอกสาร

11 ตัวอย่างหน้าจอ กรณีคลิก Browse ดูตามสาขาวิชา สามารถจำกัดผลการค้นลงตาม สาขาย่อย

12 ตัวอย่างหน้าจอ กรณีคลิก Browse ดูตามสาขาวิชา สามารถจำกัดผลการค้นลงตามปี พิมพ์

13 ตัวอย่างหน้าจอ กรณีคลิก Source Title List จะพบรายชื่อเอกสาร Protocol เพื่อคลิก เข้าไปดูบทความต่อไป

14 หน้าจอ กรณีคลิก ชื่อเอกสาร Protocol จะพบบทความในเอกสาร Protocol นั้นๆ

15 หน้าจอ แสดงรายละเอียดบทความ Protocol สามารถคลิกดูรายละเอียดที่ ตีพิมพ์แบบ article ได้ที่ View this article on SpringerLink

16 SAGE ResearchMethods

17 หน้าจอแรกสามารถเรียกดู research methods ได้โดย 1. พิมพ์คำค้นที่กรอบ Search 2. Browse ดูตาม ประเภท Contents, Methodologies, Videos

18 หน้าจอแสดง research methods เมื่อคลิก เลือกดูตามประเภท content ในฐานข้อมูล

19 หน้าจอแสดงบัญชีคำ เมื่อคลิก Metholologies

20 หน้าจอแสดงรายการ research methods เมื่อคลิก เลือกดูตามประเภท Videos

21 หน้าจอแสดงผลการค้น คลิกที่ชื่อ เรื่อง เพื่อดูเอกสารฉบับเต็ม

22 หน้าจอแสดงเอกสารฉบับเต็ม

23 Thai Digital Collection (TDC)

24 หน้าจอแรก สามารถคลิก Basic Search หรือ Browse เพื่อดูข้อมูล

25 rehabilitation หน้าจอค้นแบบ Basic Search

26 หน้าจอแสดงผลการค้น

27 หน้าจอแสดงรายละเอียดเมื่อคลิกที่ ชื่อวิทยานิพนธ์หรือชื่องานวิจัย

28 หน้าจอแสดงรายละเอียด ด้านล่างจะ แสดงรายชื่อไฟล์ให้ ดาวโหลดเอกสารฉบับเต็ม

29 เมื่อคลิกเลือกดาวโหลดไฟล์ใด จะพบ หน้าจอให้ - คลิกยอมรับเงื่อนไขก่อนการ Download - คลิกเลือก Server เพื่อ Download

30 Chulalongkorn Univ. Intellectual Repository (CUIR)

31 หน้าจอแรก สามารถพิมพ์คำค้นที่ กรอบ Search หรือ Browse เพื่อดู ข้อมูล ตาม author, title ฯลฯ การใช้จากนอกจุฬาฯ ดูข้อมูลที่ Public users

32 รูปแบบคำค้น ใช้ and, or, not ได้ การละคำใช้ * การใช้คำค้น และ ตัวอย่าง ผลการค้นอย่างย่อ

33 ตัวอย่างผลการค้นแบบ รายละเอียดเพิ่มเติม

34 หน้าจอแสดงรายละเอียด ด้านล่างจะ แสดงรายชื่อไฟล์ให้ ดาวโหลดเอกสารฉบับเต็ม


ดาวน์โหลด ppt การค้นหาข้อมูลวิทยานิพนธ์ และ งานวิจัย. ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google