งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนะนำการใช้งานเครื่อง ถ่ายภาพจอประสาทตา BY THITERUSH.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนะนำการใช้งานเครื่อง ถ่ายภาพจอประสาทตา BY THITERUSH."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนะนำการใช้งานเครื่อง ถ่ายภาพจอประสาทตา BY THITERUSH

2 1. คอมพิวเตอร์ 2. เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา AFC-330 3. โต๊ะปรับระดับด้วยไฟฟ้า Copyright © NIDEK CO., LTD. All Rights Reserved. 2 อุปกรณ์การใช้งานมีดังนี้

3 3 รายละเอียดเครื่อง ถ่ายภาพจอประสาทตา

4 Copyright © NIDEK CO., LTD. All Rights Reserved. 4 รายละเอียดเครื่อง ถ่ายภาพจอประสาทตา

5 Copyright © NIDEK CO., LTD. All Rights Reserved. 5 รายละเอียดเครื่อง ถ่ายภาพจอประสาทตา

6 เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยให้เครื่องบูธเข้าหน้า Window ก่อน เปิดเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา Copyright © NIDEK CO., LTD. All Rights Reserved. 6 ขั้นตอนการทำงาน

7 คลิก NAVIS EX เพื่อเริ่มการใช้งาน Copyright © NIDEK CO., LTD. All Rights Reserved. 7 ขั้นตอนการทำงาน

8 เมื่อเข้าสู่โปรแกรม เครื่องจะสอบถามรหัสผ่าน User Name จะใช้คำว่า “nidek” Password ใช้คำว่า “nidek” เช่นเดียวกัน สามารถ copy / paste ได้เลยครับ Copyright © NIDEK CO., LTD. All Rights Reserved. 8 หน้าจอเมื่อเข้าสู่โปรแกรม

9 9 หน้าจอเมื่อเข้าสู่โปรแกรม

10 คลิกเลือกที่ New และ กรอกข้อมูลผู้ป่วย และ คลิก SAVE Copyright © NIDEK CO., LTD. All Rights Reserved. 10 กรอกรายชื่อผู้ป่วย

11 จากนั้น ก็จะมีข้อมูลของผู้ป่วยขึ้นตามภาพ Copyright © NIDEK CO., LTD. All Rights Reserved. 11 กรอกรายชื่อผู้ป่วย

12 สามารถกรอกข้อมูลผู้ป่วยได้ต่อเนื่อง โดยไม่ต้อง รอถ่ายภาพเสร็จ Copyright © NIDEK CO., LTD. All Rights Reserved. 12 กรอกรายชื่อผู้ป่วย

13 ให้จัดท่าผู้ป่วย ลักษณะ คางวางลงร่อง และ ก้มหน้าผากชิด ปรับระดับผู้ป่วย ให้หางตา ตรงกับ Eye Level marker หมุน Joy Stick ปรับระดับเครื่อง Copyright © NIDEK CO., LTD. All Rights Reserved. 13 การจัดตำแหน่งผู้ป่วย

14 Copyright © NIDEK CO., LTD. All Rights Reserved. 14 หลักการทำงานของ เครื่อง เลือก ID คนไข้ Auto focus Automatically switched anterior image to retina image 3D-Auto tracking (X,Y,Z axis) Auto shot Review (Option) บันทึกข้อมูล

15 Copyright © NIDEK CO., LTD. All Rights Reserved. 15 หน้าจอการทำงานเครื่อง

16 Copyright © NIDEK CO., LTD. All Rights Reserved. 16 ฟังก์ชั่นหน้าจอเครื่อง

17 Copyright © NIDEK CO., LTD. All Rights Reserved. 17 ฟังก์ชั่นหน้าจอเครื่อง Auto Tracking Auto Switching Auto Focus Blink Control

18 กด เพื่อเลือกผู้ป่วย บริเวณ รูปคนสีเขียว กด เลือกผู้ป่วยที่ต้องการ และ กดเพื่อทำ การถ่ายภาพ Copyright © NIDEK CO., LTD. All Rights Reserved. 18 การเลือกผู้ป่วยสำหรับ การถ่ายภาพ

19 เลื่อนเครื่องไปที่ตาคนไข้ สังเกตลักษณะของ Target mark Copyright © NIDEK CO., LTD. All Rights Reserved. 19 หน้าจอการทำงานเครื่อง ใกล้ตาคนไข้ มากเกินไป ไกลตาคนไข้มากเกินไป

20 Copyright © NIDEK CO., LTD. All Rights Reserved. 20 เมื่อได้ระยะการทำงานเครื่องจะสลับไปยังจอ ประสาทตาอัตโนมัติ และถ่ายภาพ ได้เองอัตโนมัติ หน้าจอการทำงานเครื่อง

21 ถ่ายภาพเสร็จ ตรวจเช็ค ความเรียบร้อย ให้กดปุ่มเมื่อเห็นว่าภาพที่ถ่ายสมบูรณ์แบบ Copyright © NIDEK CO., LTD. All Rights Reserved. 21 หน้าจอการทำงานเครื่อง

22 ภาพก็จะถูกบันทึกในฐานข้อมูลคนไข้ และเข้าสู่ หน้าจอดังรูป เมื่อต้องการถ่ายภาพคนไข้ถัดไป ให้ กด จะเริ่มที่หน้าจอแรก Copyright © NIDEK CO., LTD. All Rights Reserved. 22 หน้าจอการทำงานเครื่อง

23 กลับมาหน้าจอแรก สู่การทำงานคนถัดไป Copyright © NIDEK CO., LTD. All Rights Reserved. 23 หน้าจอการทำงานเครื่อง

24 สร้าง Folder ที่เราต้องการส่งข้อมูลออกไป Copyright © NIDEK CO., LTD. All Rights Reserved. 24 การ export ข้อมูล

25 เข้าหน้าโปรแกรม NAVIS EX และ เลือก Setup  Setting Copyright © NIDEK CO., LTD. All Rights Reserved. 25 การ export ข้อมูล

26 คลิกที่ New เพื่อสร้างข้อมูลที่ต้องการ Export Copyright © NIDEK CO., LTD. All Rights Reserved. 26 การ export ข้อมูล

27 กรอกข้อมูล ที่เราต้องกำหนด Copyright © NIDEK CO., LTD. All Rights Reserved. 27 การ export ข้อมูล ชื่อที่ ต้องการ ตั้ง ลักษณะไฟล์ ที่ส่งไป ปกติ เลือก jpeg file

28 ปุ่ม Detail จะต้องกรอกข้อมูลตามรูป เลือก Folder ที่ต้องการให้เก็บข้อมูล และ คลิก OK Copyright © NIDEK CO., LTD. All Rights Reserved. 28 การ export ข้อมูล

29 Folder ที่เลือกก็จะบ่งชี้ที่อยู่ที่ต้องการจัดเก็บ และ คลิก OK อีกครั้ง Copyright © NIDEK CO., LTD. All Rights Reserved. 29 การ export ข้อมูล

30 เมื่อสำเร็จ จะขึ้นหน้าจอ ลักษณะนี้ Copyright © NIDEK CO., LTD. All Rights Reserved. 30 การ export ข้อมูล

31 และสามารถตั้งค่า Export ได้หลายค่า สำหรับ หลายสถานที่ Copyright © NIDEK CO., LTD. All Rights Reserved. 31 การ export ข้อมูล

32 คลิก OK ก็ จะกลับเข้าสู่หน้าปกติ พร้อมใช้งานได้ ทันที Copyright © NIDEK CO., LTD. All Rights Reserved. 32 การ export ข้อมูล

33 Copyright © NIDEK CO., LTD. All Rights Reserved. 33 การ export ข้อมูล กลับมาหน้าแรกของข้อมูลผู้ป่วย

34 ดับเบิ้ลคลิกที่ชื่อคนที่ต้องการนำข้อมูล Copyright © NIDEK CO., LTD. All Rights Reserved. 34 การ export ข้อมูล

35 Copyright © NIDEK CO., LTD. All Rights Reserved. 35 การ export ข้อมูล เมื่อเลือกชื่อคนไข้ จะเข้ามาสู่หน้าของข้อมูลภาพถ่าย

36 จากนั้นเลือกรูปให้ขึ้นแถบสีเขียว Copyright © NIDEK CO., LTD. All Rights Reserved. 36 การ export ข้อมูล

37 คลิกที่คำว่า export และเลือกชื่อที่เราตั้งไว้ Copyright © NIDEK CO., LTD. All Rights Reserved. 37 การ export ข้อมูล

38 Copyright © NIDEK CO., LTD. All Rights Reserved. 38 การ export ข้อมูล สังเกต ที่หน้าจอ จะขึ้น Export succeeded หมายถึงข้อมูลได้ถูก ส่งออกไปแล้ว

39 ข้อมูลจะถูกส่งเข้า Folder ที่เราเลือกไว้ Copyright © NIDEK CO., LTD. All Rights Reserved. 39 การ export ข้อมูล

40 เมื่อเลือกดูภาพ ที่วิเคราะห์ Copyright © NIDEK CO., LTD. All Rights Reserved. 40 การ export ข้อมูล

41 Copyright © NIDEK CO., LTD. All Rights Reserved. 41 วิธีปิดเครื่อง กดปุ่ม เพื่อทำการ Shut down เครื่อง รอจนขึ้น Please Turn Off จากนั้น ปิดสวิชต์ตัวเครื่อง

42 ออกจากโปรแกรม Navis EX โดยปิดโปรแกรม ปกติที่มุมบนขวา และ กด OK เพื่อยืนยัน จากนั้น Shut down เครื่องคอมพิวเตอร์ Copyright © NIDEK CO., LTD. All Rights Reserved. 42 วิธีปิดเครื่อง

43 ก่อนที่จะเคลื่อนย้ายเครื่องต้องลดระดับ เครื่อง และที่พักคาง ให้ต่ำสุด ถอดสายต่างๆ ที่ติดกับตัวเครื่อง โดยวิธีการ ดึงออกตรงๆ และ หมุนปุ่มล็อกเครื่อง ยกในแนวตั้ง และ นำเครื่องใส่กล่องเหล็ก เพื่อเคลื่อนย้าย ชุดสายไฟ และสาย LAN ให้ใส่ไว้ในกล่อง เหล็กพร้อมเครื่อง Copyright © NIDEK CO., LTD. All Rights Reserved. 43 การเคลื่อนย้าย

44 เลนส์ อาจมีสิ่งสกปรกติด จากละอองน้ำตา การ สัมผัสของนิ้ว ฝุ่น ต่างๆ ซึ่งอาจทำให้เกิดอุปสรรค กับการถ่ายภาพ ( ถ้าเกิด ) ให้ทำความสะอาดโดย ใช้ที่เป่าลม เป่าฝุ่นออก หากมีคราบจากการสัมผัส ให้ใช้ผ้าเช็ดเลนส์ทำการทำความสะอาด ตัวเครื่องภายนอก อาจเกิดการสกปรกจากสิ่งต่างๆ ให้ใช้ผ้าแห้งเช็ดทำความสะอาด หากคราบยังไม่ ออกให้ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆทำการเช็ดคราบต่างๆ หรือสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ที่ตัวเครื่อง ห้ามใช้สารเคมีเช็ดที่เครื่อง เพราะอาจทำให้เกิด ความเสียหายได้ Copyright © NIDEK CO., LTD. All Rights Reserved. 44 การบำรุงรักษาเบื้องต้น

45 Copyright © NIDEK CO., LTD. All Rights Reserved. 45 ฐิติรัช ( เอก ) 089-206-3734 Line ID : thithirat


ดาวน์โหลด ppt แนะนำการใช้งานเครื่อง ถ่ายภาพจอประสาทตา BY THITERUSH.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google