งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเครือข่าย. สัญญาณอิเล็คทรอนิกส์ อนาล็อก (ANALOG) สัญญาณมีความต่อเนื่อง ถูกรบกวนได้ง่าย มี Noise มาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเครือข่าย. สัญญาณอิเล็คทรอนิกส์ อนาล็อก (ANALOG) สัญญาณมีความต่อเนื่อง ถูกรบกวนได้ง่าย มี Noise มาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเครือข่าย

2 สัญญาณอิเล็คทรอนิกส์ อนาล็อก (ANALOG) สัญญาณมีความต่อเนื่อง ถูกรบกวนได้ง่าย มี Noise มาก

3 สัญญาณอิเล็คทรอนิกส์ ดิจิทัล ( Digital ) สัญญาณมีเพียง 2 ค่า เข้ารหัส ด้วย 0 1 ถูกรบกวนยาก ไม่มี Noise มาก

4 ทิศทางการสื่อสาร รับส่ง ข้อมูล

5 ส่งข้อมูลทางเดียว (Simplex )

6 Half Dulex ( ส่งข้อมูลสลับกัน )

7 Full Duplex รับส่งพร้อมกัน 2 ทางอิสระ

8 ทิศทางการสื่อสาร แบบไหน อะ

9 ระบบเครือข่ายการสื่อสาร BaseBand กับ BroadBand สื่อ (Media ) รับส่งสัญญาณ ครอบครอง ช่องสัญญาณทั้งหมด ใช้อุปกรณ์ ได้ อย่างเดียว สื่อ (Media ส่งสัญญาณได้หลายช่องสัญญาณ ใช้อุปกรณ์ ได้ หลากหลายประเภท

10

11

12 ระบบเครือข่ายในการรับส่งข้อมูล MICRO WAVE

13 Sattelite System

14 ความหมาย อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เอ็กซ์ทราเน็ต

15 อินเทอร์เน็ต ( Internet ) บริการสื่อสารแลกเปลี่ยนไฟล์ข้อมูล รูปแบบต่างๆ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ รับส่งไฟล์ (File Transfer ) พูดคุยออนไลน์ ( Instant Message )

16

17 Intranet อินทราเน็ต ระบบเครือข่ายภายในองค์กร

18 Extranet ระบบเครือข่ายภายนอกองค์กร เช่น เชื่อมระบบการสื่อสารระหว่าง วิทยาเขต เข้ากับ มหาวิทยาลัย

19 การออกแบบ ภาพ กราฟฟิก ในงาน สื่อใหม่ คือ การออกแบบ และจัดองค์ประกอบ สี สัน ให้แก่ ภาพ ตัวหนังสือ เพื่อนำไปสู่การใช้งาน ด้าน สื่อใหม่ เช่น เวปไซต์ และภาพเคลื่อนไหว รูปแบบต่างๆ

20 การแบ่งประเภท ของภาพ ภาพนิ่ง >> ภาพเคลื่อนไหว ภาพ 2 มิติ >> ภาพ 3 มิติ ภาพ Vector >> Raster

21

22

23

24

25


ดาวน์โหลด ppt ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเครือข่าย. สัญญาณอิเล็คทรอนิกส์ อนาล็อก (ANALOG) สัญญาณมีความต่อเนื่อง ถูกรบกวนได้ง่าย มี Noise มาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google