งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อัลเบิร์ต ฮอฟมานน์ เป็นนักเคมีคนสำคัญ ของสวิตเซอร์แลนด์ได้รับการ ขนานนามว่าเป็น " บิดาแห่ง แอลเอสดี " เกิดที่เมืองบา เดน สวิสเซอร์แลนด์ จบ การศึกษาด้านเคมีจาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อัลเบิร์ต ฮอฟมานน์ เป็นนักเคมีคนสำคัญ ของสวิตเซอร์แลนด์ได้รับการ ขนานนามว่าเป็น " บิดาแห่ง แอลเอสดี " เกิดที่เมืองบา เดน สวิสเซอร์แลนด์ จบ การศึกษาด้านเคมีจาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 อัลเบิร์ต ฮอฟมานน์

3 เป็นนักเคมีคนสำคัญ ของสวิตเซอร์แลนด์ได้รับการ ขนานนามว่าเป็น " บิดาแห่ง แอลเอสดี " เกิดที่เมืองบา เดน สวิสเซอร์แลนด์ จบ การศึกษาด้านเคมีจาก มหาวิทยาลัยซูริก ขณะเรียนมี ความสนใจเคมีที่เกี่ยวกับพืช และสัตว์ ซึ่งต่อมาได้นำไปสู่ การค้นคว้าวิจัยงานสำคัญใน โครงสร้างของสารที่มีอยู่ ทั่วไปในสัตว์ คือ " สารชูติน " ( สารหลักในเปลือกกุ้ง ปูและ สัตว์ที่คล้ายกัน ) ซึ่งเป็นหัวข้อ วิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของ ฮอฟมานน์

4 ดร. อัลเบิร์ต ฮอฟมานน์ ได้เข้าทำงานในแผนกเภสัช - เคมีในสถานีทดลองของบริษัท แซนดอซ ( ปัจจุบันคือบริษัทโน วาทริส ) เมืองบาเซลโดยทำการ วิจัยพืชหัวที่ใช้ทำยา และเออร์ กอต ของพวกเห็ดรา เพื่อ นำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการสังเคราะห์และทำความ บริสุทธิ์ให้กับตัวยาสำคัญที่จะ นำมาใช้ทางเภสัชกรรม

5 ฮอฟมานน์ได้ขึ้น ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้อำนวยการแผนก ผลิตภัณฑ์ ธรรมชาติ ของบริษัทแซนดอสและ ได้ทำการทดลองสาร กล่อมประสาทหลอนที่ พบในเห็ดแม็กซิกันและ พืชชนิดอื่นที่ชนพื้นเมือง ใช้เสพ ทำให้นำไปสู่การ สังเคราะห์ “ ซิโลไซบิน ” ( จัดอยู่ในกลุ่มอัลคา ลอยด์ ) ที่เป็น ส่วนประกอบสำคัญของ “ เห็ดวิเศษ ”

6 ฮอฟมานน์ได้เขียน บทความทางวิทยาศาสตร์ มากกว่า 100 บทความและ หนังสืออีกหลายเล่มรวมทั้ง “ แอลเอสดี ลูกเจ้าปัญหาของ ข้าพเจ้า ” ซึ่งส่วนหนึ่งเป็น อัตชีวประวัติและการบรรยาย ถึงการขี่จักรยานที่โด่งดังของ ตน ในโอกาสครบอายุ 100 ปีเมื่อวันที่ 11 มกราคม พ. ศ. 2549 ฮอฟมานน์กลับมาเป็น จุดเด่นของ “ การประชุมเอกสา รัตถ์นานาชาติว่าด้วยแอลเอสดี เนื่องในวาระครบอายุ 100 ปี ของอัลเบิร์ต ฮอฟมานน์ ” ใน เมืองบาเซลที่ทำให้สื่อต่างๆ ให้ความสนใจในการค้นพบ แอลเอสดีของเขาอีกครั้งหนึ่ง


ดาวน์โหลด ppt อัลเบิร์ต ฮอฟมานน์ เป็นนักเคมีคนสำคัญ ของสวิตเซอร์แลนด์ได้รับการ ขนานนามว่าเป็น " บิดาแห่ง แอลเอสดี " เกิดที่เมืองบา เดน สวิสเซอร์แลนด์ จบ การศึกษาด้านเคมีจาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google