งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 9 : วิดีโอ (Video). Outline  ทำความรู้จักกับวิดีโอ  ชนิดของวิดีโอ  สายส่งสัญญาณวิดีโอ  มาตรฐานการแพร่ภาพวิดีโอ  สื่อสำหรับบันทึกวิดีโอที่ใช้งานอยู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 9 : วิดีโอ (Video). Outline  ทำความรู้จักกับวิดีโอ  ชนิดของวิดีโอ  สายส่งสัญญาณวิดีโอ  มาตรฐานการแพร่ภาพวิดีโอ  สื่อสำหรับบันทึกวิดีโอที่ใช้งานอยู่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 9 : วิดีโอ (Video)

2 Outline  ทำความรู้จักกับวิดีโอ  ชนิดของวิดีโอ  สายส่งสัญญาณวิดีโอ  มาตรฐานการแพร่ภาพวิดีโอ  สื่อสำหรับบันทึกวิดีโอที่ใช้งานอยู่ ในปัจจุบัน  รูปแบบไฟล์วิดีโอ  ซอฟต์แวร์สำหรับเล่นและตัดต่อ ไฟล์วิดีโอ 2

3 ทำความรู้จักกับวิดีโอ  วิดีโอเป็นองค์ประกอบสำคัญของ มัลติมีเดีย และมีประสิทธิภาพสูง เนื่องจากสามารถนำเสนอข้อมูลให้ น่าสนใจหรือเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี  ข้อดีที่สุดของวีดีโอคือสามารถแสดง ผลได้ทั้งภาพและเสียงไปพร้อมๆกัน ซึ่ง ใกล้เคียงกับธรรมชาติของการรับรู้มาก ที่สุด  วีดีโอประกอบไปด้วยเซ็ตของภาพนิ่ง เรียงร้อยต่อกันเป็นเฟรมแล้วแสดงผล ต่อเนื่องด้วยความเร็วที่กำหนด 3

4 ทำความรู้จักกับวิดีโอ [2]  วีดีโอต่างกับแอนิเมชันตรงที่วิดีโอจะ ใช้กล้องบันทึกภาพจริงที่มีการ เคลื่อนไหว แต่แอนิเมชันเป็นภาพที่ เกิดจากการวาดหรือซอฟต์แวร์ ซึ่งสื่อ ทั้งสองอย่างมีแนวคิดเดียวกัน 4

5 ทำความรู้จักกับวิดีโอ [3]  ขั้นตอนการผลิตวิดีโอ 5

6 ทำความรู้จักกับวิดีโอ [4] การวัดคุณภาพของวิดีโอ สามารถวัดได้ จาก  เฟรมเรต (Frame Rate) คืออัตรา ความถี่ในการแสดงภาพ มีหน่วยเป็น เฟรมต่อวินาที (fps)  ความละเอียด (Resolution) คือ ความคมชัดของภาพที่แสดงผล 6

7 ชนิดของวิดีโอ วีดีโอที่ใช้งานในอดีตและปัจจุบันมีอยู่ 2 ชนิด คือ  Analog Video บันทึกวีดีโอด้วยวีดีโอเทป ซึ่งใช้โหมดสี RGB ในการบันทึก แต่เมื่อ คัดลอกข้อมูลแล้วจะทำให้คุณภาพวิดีโอ ลดลง ปัจจุบันไม่เป็นที่นิยมแล้ว  Digital Video ได้จากการบันทึกด้วย กล้องดิจิตอล ข้อมูลที่ได้จากกล้องดิจิตอล จะคมชัดเหมือนต้นฉบับ มีประสิทธิภาพ ของวิดีโอมากกว่าแบบอนาล็อก เป็นที่นิยม ใช้งานในปัจจุบัน 7

8 ผลการเปรียบวิดีโอแบบ อนาล็อกและดิจิตอล 8

9 สายส่งสัญญาณวิดีโอ  สาย Component Video  สาย Composite Audio/Video  สาย S-Video  สาย HDMI 9

10 1. Component 2. Composite 3. S-Video 4. HDMI 10 12 3 4

11 มาตรฐานการแพร่ภาพวิดีโอ  NTSC (National Television System Committee) เป็นหน่วยงานกำหนดมาตรฐาน ที่เกี่ยวกับการกระจายสัญญาณโทรทัศน์ จัดตั้ง ในปี 1940 แสดงผลที่ 30 fps  PAL (Phase Alternate Line) เป็นมาตรฐาน การกระจายสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทย แสดงผลที่ 25 fps  SECAM (Sequential Color and Memory) ใช้ในแถบยุโรป แสดงผลที่ 25 fps  HDTV (High Definition Television) เป็น เทคโนโลยีการแพร่ภาพด้วยสัญญาณดิจิตอล ที่มีความละเอียดสูง 11

12 National Television System Committee (NTSC  NTSC เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบใน การตั้งมาตรฐานที่เกี่ยวกับโทรศัพท์ และวีดีโอในสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น โดยข้อมูลนี้เป็นการเข้ารหัสข้อมูล แบบสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดให้สร้างภาพด้วยเส้นใน แนวนอน 525 เส้นต่อเฟรม อัตรา 30 เฟรม ต่อวินาที 16 ล้านสีและ Refresh Rate 60 Halt-Frame ต่อ วินาที (Interlaced) ส่วนคอมพิวเตอร์ ใช้ Progressive Scan ( เฟรมต่อ เฟรม ) 12

13 Phase Alternate Line (PAL)  PAL เป็นมาตรฐานของโทรทัศน์และ วีดีโอ ที่นิยมใช้กันในแถบประเทศ ยุโรป อังกฤษ ออสเตรเลีย อัฟริกาใต้ รวมทั้งประเทศไทย เป็นการสร้างภาพ จากเส้นแนวนอน 625 เส้นต่อเฟรม ด้วยอัตรา 25 เฟรมต่อวินาที และ แสดงภาพด้วยวิธี Interlacing (Refresh Rate 50 Halt-Frame ต่อ วินาที ) 13

14 Sequential Color And Memory (SECAM)  SECAM เป็นมาตรฐานของการแพร่ สัญญาณโทรทัศน์และวีดีโอที่ใช้กัน ในประเทศฝรั่งเศส ยุโรป ตะวันออก รัสเซีย และตะวันออก กลาง จะทำการแพร่สัญญาณแบบ อนาลอก ส่วนการสร้างภาพจะ เป็น 819 เส้น ด้วยอัตราการรีเฟรช 25 เฟรมต่อวินาที 14

15 High Definition Television (HDTV)  HDTV เป็นเทคโนโลยีของการแพร่ ภาพโทรทัศน์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อ แสดงภาพที่มีความละเอียดสูง กำหนดให้มีความละเอียดของจอภาพ เป็น 1280 x 720 พิกเซล ตามแบบ Progressive Scan 15

16 มาตรฐานการกระจายสัญญาณโทรทัศน์ แบบอนาล็อกทั่วโลก ในช่วงปี 2000 16

17 ความละเอียดของมาตรฐานวีดีโอ แบบต่างๆ 17

18 สื่อสำหรับบันทึกวิดีโอที่ใช้ งานอยู่ในปัจจุบัน  VCD (Video Compact Disk) พัฒนาในปี 1993 เก็บข้อมูลวิดีโอในรูป MPEG-1 และ เข้ารหัสเสียงแบบ MPEG-2 สามารถบันทึก วิดีโอได้ 74 นาที  DVD Video เป็นมาตรฐานที่ใช้บันทึกทั้ง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงที่มี คุณภาพสูงกว่า VCD ความจุสูงสุด 17 GB  HD-DVD เป็นดิสก์สำหรับบันทึกวิดีโอความ คมชัดสูง มีความจุ 15 GB, 30 GB และ 45 GB  Blu-ray Disc เป็นดิสก์สำหรับบันทึกข้อมูล และวิดีโอที่มีคุณภาพสูง โดยใช้เลเซอร์สีฟ้า สามารถบันทึกข้อมูลได้ 25 GB และ 50 GB 18

19 รูปแบบไฟล์วิดีโอ  AVI (Audio/Video Interleave) พัฒนา โดย Microsoft สามารถจัดเก็บได้ทั้ง ไฟล์วิดีโอและเสียง ซึ่งแสดงผลได้ อย่างสอดคล้องกัน แต่ไฟล์จะมีขนาด ใหญ่เพราะไม่มีการบีบอัดข้อมูล  MOV (QuickTime Movie) พัฒนาโดย Apple มีการใช้งานกว้างขวางเพราะ สามารถดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตได้ เป็นพื้นฐานของไฟล์ MPEG-4 19

20 รูปแบบไฟล์วิดีโอ [2]  MPEG (Motion Picture Expert Group) เป็นรูปแบบที่มีการบีบอัดไฟล์ให้มีขนาดเล็ก ลง เป็นไฟล์ที่มีหลากหลายรูปแบบ รูปแบบ ที่นิยมคือ MPEG-4  RM (Real Media) นำไปใช้บนเว็บไซต์ รองรับการส่งข้อมูลแบบสตรีมมิ่งโดยใช้ โปรแกรม Real Player  WMV (Windows Media Video) พัฒนา โดย Microsoft เป็นรูปแบบมาตรฐานใน โปรแกรมต่างๆของ Microsoft 20

21 ไอคอนของรูปแบบไฟล์วิดีโอต่างๆ 21

22 ซอฟต์แวร์สำหรับเล่นและตัด ต่อไฟล์วิดีโอ  ซอฟต์แวร์สำหรับเล่นวิดีโอ  Windows Media Player ของ Microsoft  RealPlayer ของ Real Player  QuickTime ของ Apple  GOM Player (Gretech Online Movie Player)  ซอฟต์แวร์สำหรับตัดต่อวิดีโอ  Corel VideoStudio ( สมัยก่อนใช้ชื่อ Ulead ปัจจุบันเป็น Version X8)  Sony Vegas ( ปัจจุบันเป็น Version 13)  Adobe Premiere ( ปัจจุบัน Version CC 2015)  Windows Movie Maker ( เป็นโปรแกรมฟรี หยุดพัฒนาในปี 2012) 22

23 โลโก้ซอฟต์แวร์ที่ใช้เล่นและตัดต่อ วิดีโอ 23


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 9 : วิดีโอ (Video). Outline  ทำความรู้จักกับวิดีโอ  ชนิดของวิดีโอ  สายส่งสัญญาณวิดีโอ  มาตรฐานการแพร่ภาพวิดีโอ  สื่อสำหรับบันทึกวิดีโอที่ใช้งานอยู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google