งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปริมาณน้ำใช้ การได้เขื่อน กฟผ. 15 มิถุนายน 2559.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปริมาณน้ำใช้ การได้เขื่อน กฟผ. 15 มิถุนายน 2559."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ปริมาณน้ำใช้ การได้เขื่อน กฟผ. 15 มิถุนายน 2559

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 กิจกรรมลำดับที่ 3 แผนรองรับวิกฤติภัยแล้ง แผนปฏิบัติการเขื่อนภูมิพล ประจำปี 2559

15 3.1 ทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ ที่คาด ว่าจะเกิดภัยแล้ง แผนรองรับวิกฤติภัยแล้ง

16 ช่วยเหลือภัย แล้ง

17

18 จัดให้บริการรถบรรทุกน้ำแจกจ่ายชุมชนที่ประสบภัยแล้ง ในเขตชุมชนรอบโรงไฟฟ้า การสนับสนุนน้ำอุปโภค – บริโภคช่วยเหลือชุมชนภายนอก มกราคม -8 มิถุนายน 2559 เขื่อน น้ำประปา ( ลิ ตร ) น้ำดิบ ( ลิตร ) ภูมิพล -6,797,0 00 สิริกิติ์ 1,875,6 00 17,633, 000 ศรี นครินทร์ 222,000226,400 วชิราลง กรณ 319,625705,661 รัชประภา -390,600 อุบลรัตน์ -6,456,0 00 น้ำพุง -194,300 สิรินธร -3,762,0 00 รวมน้ำประปา 2,417,225 ลิตร รวมน้ำดิบ 39,031,261 ลิตร

19

20


ดาวน์โหลด ppt ปริมาณน้ำใช้ การได้เขื่อน กฟผ. 15 มิถุนายน 2559.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google