งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

The Basics of Computer Forensics 2B-KMUTT#13THE BEST AND THE BRIGHTEST จัดทำโดย นายชัยวุฒิ วงษ์ธนาวสุ LAB : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "The Basics of Computer Forensics 2B-KMUTT#13THE BEST AND THE BRIGHTEST จัดทำโดย นายชัยวุฒิ วงษ์ธนาวสุ LAB : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 The Basics of Computer Forensics 2B-KMUTT#13THE BEST AND THE BRIGHTEST จัดทำโดย นายชัยวุฒิ วงษ์ธนาวสุ LAB : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

2 2B-KMUTT#13THE BEST AND THE BRIGHTEST ดร.จุมพล พลวิชัย อาจารย์ที่ปรึกษา

3 2B-KMUTT#13THE BEST AND THE BRIGHTEST นักวิจัยพี่เลี้ยง นางสาวนีร พงศ์สกุล นายสิปปกร รักษาเกียรติ นายพชร โรจนดิษกุล

4 2B-KMUTT#13THE BEST AND THE BRIGHTEST Topic 1.Computer Forensics 2.แนวทางในการทำ Computer Forensics 3.ขั้นตอนในการทำคดีศึกษา

5 2B-KMUTT#13THE BEST AND THE BRIGHTEST ที่มาของงานวิจัย เกิดปัญหาการบุกรุกระบบคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่จะ เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดย Crackerแต่ทั่งนี้การปราบปรามเป็นไปได้ยาก เป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่ในประเทศไทย ประเทศไทยขาดผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ด้าน Computer Forensics (ที่มา:http://www.orionforensics.com/w_th_page/digital- forensics_th.php)

6 ภาพจาก :http://map.norsecorp.com/#/ เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2559 เวลา 9.30 น

7 2B-KMUTT#13THE BEST AND THE BRIGHTEST วัตถุประสงค์ในการวิจัย -เพื่อศึกษากระบวนการและเครื่องมือในการสืบสวนสอบสวน ทางคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ผ่านทางคดีตัวอย่างที่ดัดแปลงมา จากการแข่งขัน CDIC ประจำปี 2557

8 2B-KMUTT#13THE BEST AND THE BRIGHTEST Computer Forensics หรือ นิติคอมพิวเตอร์ คือ ???

9 2B-KMUTT#13THE BEST AND THE BRIGHTEST Program ที่ใช้ในการวิเคราะห์คดีตัวอย่างที่ศึกษา Hijackthis วิเคราะห์โปรแกรมที่ทำงานเมื่อเริ่มวินโดว์และปิดการทำงานของไวรัส OTL วิเคราะห์การทำงานของคอมพิวเตอร์ย้อนหลัง30วัน

10 2B-KMUTT#13THE BEST AND THE BRIGHTEST Wireshark ดักจับและวิเคราะห์ข้อมูลในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต NetworkMiner วิเคราะห์และประมวลผลไฟล์.pcap

11 2B-KMUTT#13THE BEST AND THE BRIGHTEST Oracle VM VirtualBox โปรแกรมจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์ MP3Stego ซ่อนข้อมูลในไฟล์ MP3 ในระหว่างขั้นตอนการบีบอัดไฟล์และ เปิดไฟล์ข้อมูลที่ซ่อนในไฟล์MP3

12 2B-KMUTT#13THE BEST AND THE BRIGHTEST เป้าหมาย ในคดีตัวอย่างที่ศึกษา

13 2B-KMUTT#13THE BEST AND THE BRIGHTEST ขั้นตอนการทำคดีศึกษา

14 2B-KMUTT#13THE BEST AND THE BRIGHTEST

15 2B-KMUTT#13THE BEST AND THE BRIGHTEST

16 2B-KMUTT#13THE BEST AND THE BRIGHTEST

17 2B-KMUTT#13THE BEST AND THE BRIGHTEST

18 2B-KMUTT#13THE BEST AND THE BRIGHTEST

19 2B-KMUTT#13THE BEST AND THE BRIGHTEST

20 2B-KMUTT#13THE BEST AND THE BRIGHTEST

21 2B-KMUTT#13THE BEST AND THE BRIGHTEST

22 2B-KMUTT#13THE BEST AND THE BRIGHTEST

23 2B-KMUTT#13THE BEST AND THE BRIGHTEST

24 2B-KMUTT#13THE BEST AND THE BRIGHTEST

25 2B-KMUTT#13THE BEST AND THE BRIGHTEST

26 2B-KMUTT#13THE BEST AND THE BRIGHTEST

27 2B-KMUTT#13THE BEST AND THE BRIGHTEST

28 2B-KMUTT#13THE BEST AND THE BRIGHTEST

29 2B-KMUTT#13THE BEST AND THE BRIGHTEST

30 2B-KMUTT#13THE BEST AND THE BRIGHTEST

31 2B-KMUTT#13THE BEST AND THE BRIGHTEST

32 2B-KMUTT#13THE BEST AND THE BRIGHTEST

33

34

35

36 GRADCOMMONRO OMATREDBUIL DING

37

38 2B-KMUTT#13THE BEST AND THE BRIGHTEST ComputerEngineering1102 1102ComputerEngineering 1102cpe cpe1102

39

40 Encode Base 64

41

42

43 2B-KMUTT#13THE BEST AND THE BRIGHTEST สรุปวิธีการศึกษา 2B KMUTT- disk1.vmdk End Process Fix checked

44 2B-KMUTT#13THE BEST AND THE BRIGHTEST สรุปวิธีการศึกษา

45 2B-KMUTT#13THE BEST AND THE BRIGHTEST Key word “ไฟล์ลับเป็น.png” บทสนทนาของคนร้ายและ รหัสของไฟล์ timebase สรุปวิธีการศึกษา

46 2B-KMUTT#13THE BEST AND THE BRIGHTEST.png to.txt สรุปวิธีการศึกษา

47 2B-KMUTT#13THE BEST AND THE BRIGHTEST สรุปวิธีการศึกษา Decode

48 2B-KMUTT#13THE BEST AND THE BRIGHTEST หลักฐานที่ได้รับ ตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี แฮ็คเข้าไปในระบบเครือข่ายแล้วทำให้เว็บไซด์มหาวิทยาลัยล่ม 14.00 น ของวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2559

49 2B-KMUTT#13THE BEST AND THE BRIGHTEST สรุปผลการศึกษา

50 2B-KMUTT#13THE BEST AND THE BRIGHTEST ขอขอบคุณที่มาซึ่งข้อมูลดีๆจาก -www.orionforensics.com/w_th_page/computerforensicsis_th.phpwww.orionforensics.com/w_th_page/computerforensicsis_th.php -www.thaiadmin.org/board/index.php?topic=45125.0;wap2www.thaiadmin.org/board/index.php?topic=45125.0;wap2 -www.oknation.net/blog/attawisit/2008/09/14/entry-19www.oknation.net/blog/attawisit/2008/09/14/entry-19 -https://hitechforensics.wordpress.com/tag/การสืบสวนคดีคอมพิวเตอร/https://hitechforensics.wordpress.com/tag/การสืบสวนคดีคอมพิวเตอร/

51 2B-KMUTT#13THE BEST AND THE BRIGHTEST


ดาวน์โหลด ppt The Basics of Computer Forensics 2B-KMUTT#13THE BEST AND THE BRIGHTEST จัดทำโดย นายชัยวุฒิ วงษ์ธนาวสุ LAB : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google