งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างของสไลด์ที่ดีจะต้อง เน้นแนวคิด “ หนึ่งสไลด์ ต่อหนึ่งความคิด ” มีการสรุปประเด็นหรือสาระสำคัญ โดยอยู่ภายใต้เกณฑ์ควบคุม 3 ประการ คือ Works Organizes.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างของสไลด์ที่ดีจะต้อง เน้นแนวคิด “ หนึ่งสไลด์ ต่อหนึ่งความคิด ” มีการสรุปประเด็นหรือสาระสำคัญ โดยอยู่ภายใต้เกณฑ์ควบคุม 3 ประการ คือ Works Organizes."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 โครงสร้างของสไลด์ที่ดีจะต้อง เน้นแนวคิด “ หนึ่งสไลด์ ต่อหนึ่งความคิด ” มีการสรุปประเด็นหรือสาระสำคัญ โดยอยู่ภายใต้เกณฑ์ควบคุม 3 ประการ คือ Works Organizes Attracts

5

6

7 1. การเลือกใช้ตัวอักษรอย่าง เหมาะสม 2. เลือกใช้รูปแบบตัวอักษรที่มีหัว เพื่อให้อ่านง่าย 3. ไม่ควรใช้ตัวอักษรเกิน 2 แบบ ในแต่ละ สไลด์ 4. ใช้แบบตัวอักษรมาตรฐาน เช่น Angsana New สำหรับภาษาไทย หรือ Times New Roman สำหรับ ภาษาอังกฤษ

8

9 การเลือกใช้สีตัวอักษร อย่างเหมาะสม การใช้สีตัวอักษรเพื่อ เน้นความแตกต่าง ไม่ควรใช้สี มากเกินไป ใช้สีตัวอักษรตัดกับพื้น หลัง

10

11 สุภาษิตจีนบอกไว้ว่า “ ภาพหนึ่งภาพบอกได้มากกว่า คำพูดหมื่นคำ ” ควรเปลี่ยนข้อความให้เป็นรูปภาพ หรือ รูปแบบอื่นที่น่าสนใจเพื่อช่วย ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น เช่น แผนภูมิ แผนภาพ ตารางแสดงสถิติ

12

13 พิสูจน์อักษรในสไลด์ - การสะกดผิด - การใช้คำซ้ำ - ประโยคผิดไวยากรณ์ ให้ผู้รู้หรือเจ้าของภาษาตรวจทานสไลด์ ให้ถูกต้องก่อนนำเสนอ

14

15


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างของสไลด์ที่ดีจะต้อง เน้นแนวคิด “ หนึ่งสไลด์ ต่อหนึ่งความคิด ” มีการสรุปประเด็นหรือสาระสำคัญ โดยอยู่ภายใต้เกณฑ์ควบคุม 3 ประการ คือ Works Organizes.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google