งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารนำเสนอโครงการ. ที่มาโครงการ : สำนักส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ ธนาคาร SME Bank และสมาคม แฟรนไชส์ และไลเซนส์ (FLA) ร่วมกันผลักดันโครงการช่วยด้านการเงินแก่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารนำเสนอโครงการ. ที่มาโครงการ : สำนักส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ ธนาคาร SME Bank และสมาคม แฟรนไชส์ และไลเซนส์ (FLA) ร่วมกันผลักดันโครงการช่วยด้านการเงินแก่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอกสารนำเสนอโครงการ

2 ที่มาโครงการ : สำนักส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ ธนาคาร SME Bank และสมาคม แฟรนไชส์ และไลเซนส์ (FLA) ร่วมกันผลักดันโครงการช่วยด้านการเงินแก่ ผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจแฟรนไชส์ ตามมติ ครม. วันที่ 12 เม. ย. 2554 โดยมอบหมายให้ธนาคาร SME Bank พิจารณาสนับสนุน เงินกู้ ดอกเบี้ยต่ำสุด ในรอบปี มูลค่า 500 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการพัฒนาตราสินค้า และธุรกิจแฟรนไชน์ไทยไปสู่ความสำเร็จที่มั่นคง ด้วยความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นที่มาของการจัดงานออกร้านเพื่อเป็นโอกาสให้ นักลงทุน กลุ่มธุรกิจแฟรนไชส์ชั้นนำ และฝ่ายสินเชื่อ ได้พบปะเจรจาธุรกิจ กระตุ้นการตัดสินใจของนักลงทุน ในเงื่อนไขสินเชื่อพิเศษ ภายใต้ชื่องาน FLA FAIR งานสินเชื่อเพื่อธุรกิจแฟรนไชส์ โครงการออกร้านพบปะนักลงทุน

3 ชื่องาน จัดโดย สนับสนุ นโดย

4 วันที่จัดงาน 6-8 กรกฎาคม 2554 สถานที่จัดงานสนง. ญ SME bank ชั้น G เวลา 10:00-18:00 น. จัดโดยสนับสนุนโดย

5 สื่อประชาสัมพันธ์งาน ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน ถึง 8 กรกฎาคม 2554

6 สื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท 1. โปสเตอร์ ขนาด A2 จำนวน 3,000 แผ่น 2. ใบปลิว สี่สี 1 หน้า ขนาด A5 จำนวน 10,000 แผ่น 3. นิตยสาร 4. หนังสือพิมพ์ สถานที่เผยแพร่ 1. ธนาคาร SMEs ทั่วประเทศ 2. สถานประกอบการ 30 แฟรนไชส์ ที่ร่วมงาน แฟรนไชส์ละ 50 แผ่น 3. สถานที่ราชกาลสำคัญประจำจังหวัด 4. นิตยสาร หนังสือพิมพ์ SME Bank เพิ่มตราสินค้า หรือ เพิ่ม website ให้ตรวจสอบธุรกิจที่ร่วมโครงการ

7 สื่ออินเทอร์เน็ท ประเภท web banner สถานที่เผยแพร่ 1. สื่อออนไลน์ธนาคาร SME 2. สื่อออนไลน์สมาคม FLA 3. สื่อออนไลน์ สมาชิกแฟรนไชส์ ของสมาคม FLA 4. สื่อมวลชน ออนไลน์ประเภทธุรกิจ การลงทุนผู้ร่วมสนับสนุน

8 สื่อโฆษณากลางแจ้ง ( banner) ขนาด 1x3 เมตร จำนวน 300 ผืน สถานที่เผยแพร่ 1. ถนนพหลโยธิน ช่วง อนุเสาวรีย์ - แยกลาดพร้าว 2. สถานประกอบการ สมาชิกแฟรนไชส์ของสมาคม FLA 3. ธนาคาร SME Bank ทั่วประเทศ

9 รูปแบบการจัดงาน

10 การจัดพื้นที่งาน และ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ พื้นที่พิธีเปิด ( ด้านใน พร้อมเวที แสง เสียง ) พื้นที่ออกร้านสำหรับ 30 แฟรนไชน์ชั้นนำ ( ด้านใน พร้อมโครงบูทสำเร็จ มีผนังกั้น ) พื้นที่แจก ชิม ฟรี ( ริมถนนหน้าสำนักงาน แฟรนไชน์เตรียมเอง / SME ขอ เทศกิจ ) พื้นที่สัมนาวิชาการ วันเสาร์ที่ 9 ก. ค.( ห้องสัมนา ขนาด 20 คน ) พื้นที่ฝ่ายบริการสินเชื่อรายย่อย SME bank ( ห้องแอร์เก็บเสียง = ชั้น U) พื้นที่ Office Service Centre ( net / fax / print / zerox ) เจ้าหน้าที่ ประจำพื้นที่ OSC. / MC ประชาสัมพันธ์งาน / เจ้าหน้าที่สินเชื่อ เจ้าหน้าที่ควบคุมและประสานลำดับพิธีในวันเปิดงาน และ งานสัมนา เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกผู้ออกงานและผู้ชมงาน เจ้าหน้าที่แสง สี เสียง / เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย การตกแต่งสถานที่และบรรยากาศ ทั้งทีมงานและอุปกรณ์ตกแต่ง

11 การออกร้านเจรจาธุรกิจ ระหว่างเจ้าของตราสินค้าแฟรนไชส์ ชั้นนำ และ นักลงทุนผู้สนใจ โดยร่วมกับฝ่ายสินเชื่อ รายย่อย SME Bank คอยให้คำแนะนำ ปรึกษา บริการ แด่ผู้ตัดสินใจลงทุน ตลอดระยะเวลา 3 วัน รูปแบบงาน

12 รายละเอียดการจัดงาน วันที่ 6 ก. ค. 54 เวลา 10:00 -11:00 น. : ประธานเปิดงาน และเยี่ยมชมบูทผู้ประกอบการ เวลา 11:00 -18:00 น. : บูทเปิดให้บริการปกติ ตลอดวัน กิจกรรมบนเวที 14.00-16.00 วันที่ 7 ก. ค. 54 เวลา 10:00 -18:00 น. : บูทเปิดให้บริการปกติ ตลอดวัน / พื้นที่ด้านนอกมีกิจกรรม ลด แลก แจก แถม จากกลุ่มแฟรนไชส์ * กิจกรรมบนเวที 14.00-16.00 วันที่ 8 ก. ค. 54 เวลา 10:00 -18:00 น. : บูทเปิดให้บริการปกติ ตลอดวัน / พื้นที่ด้านนอกมีกิจกรรม ลด แลก แจก แถม จากกลุ่มแฟรนไชส์ * กิจกรรมบนเวที 14.00-16.00

13 รูปแบบพิธีเปิด แนวคิด : สินเชื่อเพื่อธุรกิจก้าวกระโดด ปีกระต่ายทอง ลำดับพิธีเปิด พิธีกรกล่าวต้อนรับท่านประธานและผู้ร่วมงาน พิธีกรเชิญท่านประธานเปิดงาน พร้อมเชิญนักข่าวถ่ายรูป ประธานกล่าวเปิดงาน นักมายากลในชุดสีเขียว ( แทน SME Bank) หยิบกระต่ายสีทองออกาหมวก ส่งให้ท่านประธานจำนวน 2 ตัว แทน FC&FS เพื่อให้ปธ. ปล่อยกระต่ายสีทองสองตัว ลงในสนามหญ้าที่มีธงชาติต่างๆล้อมรอบ แทนการแข่งขันในระดับสากล นักข่าวถ่ายรูป และนายกสมาคมมอบของที่ระลึกแด่ผู้สนับสนุน (DBD/SME Bank)

14 การจัดทำข่าว ประชาสัมพันธ์งาน หลังจัดกิจกรรม

15 News Clipping สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์

16 ขอแสดงความขอบคุณในความร่วมมือ ครั้งนี้ ลายเซ็นนายกสมาคม


ดาวน์โหลด ppt เอกสารนำเสนอโครงการ. ที่มาโครงการ : สำนักส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ ธนาคาร SME Bank และสมาคม แฟรนไชส์ และไลเซนส์ (FLA) ร่วมกันผลักดันโครงการช่วยด้านการเงินแก่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google