งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

L o g o Chapter 10. L o g o Planni ng Organ izing Staffi ng Leadi ng Contr olling.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "L o g o Chapter 10. L o g o Planni ng Organ izing Staffi ng Leadi ng Contr olling."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 L o g o Chapter 10

2 L o g o Planni ng Organ izing Staffi ng Leadi ng Contr olling

3 L o g o

4

5 ติดตามความก้าวหน้า ทราบสถานภาพ Monitoring จัดการปัญหาระหว่าง ดำเนินการ ให้เป็นไปตาม แผน Controlling การดำเนินการ ให้ได้ สารสนเทศคุณค่า เพื่อ พัฒนา Evaluating การสิ้นสุดหรือยุติ โครงการ Closing

6 L o g o ติดตาม ความก้าวหน้า ของโครงการ Collecting - ข้อมูล, วิธีการ Recording - ฐานข้อมูล Reporting - ผู้เกี่ยวข้อง

7 L o g o

8 ข้อเสนอโครงการ กำหนดมาตรฐาน ติดตาม วัดผลการ ปฏิบัติงาน มาตรฐาน vs การปฏิบัติ เปรียบเทียบ แก้ไขความแตกต่าง ปฏิบัติการ

9 L o g o ล่วงหน้า ป้องกัน ระหว่าง แก้ไข ย้อนหลัง Feedback

10 L o g o CostQualityTime Inspectio n Progress Review Testing Auditing Inspectio n Progress Review Testing Auditing

11 L o g o

12

13 บรรลุวัตถุประสงค์ที่ ต้องการ ยุติโครงการก่อนกำหนด ความล้มเหลวของ โครงการ การเปลี่ยนแปลงอันดับ ความสำคัญของโครงการ การผิดสัญญา

14 L o g o วางแผน คืน ทรัพยากร สื่อสารปฏิบัติการ

15 L o g o

16


ดาวน์โหลด ppt L o g o Chapter 10. L o g o Planni ng Organ izing Staffi ng Leadi ng Contr olling.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google