งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการขยายผลการป้องกันกำจัดมอดเจาะผลกาแฟแบบผสมผสาน กิจกรรมติดตามและประเมินผล ณ บ้านดอยช้าง (อาข่า) ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย วันอังคารที่ 22 มกราคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการขยายผลการป้องกันกำจัดมอดเจาะผลกาแฟแบบผสมผสาน กิจกรรมติดตามและประเมินผล ณ บ้านดอยช้าง (อาข่า) ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย วันอังคารที่ 22 มกราคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการขยายผลการป้องกันกำจัดมอดเจาะผลกาแฟแบบผสมผสาน กิจกรรมติดตามและประเมินผล ณ บ้านดอยช้าง (อาข่า) ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย วันอังคารที่ 22 มกราคม 2556 เวลา 10.00 – 12.00 น. -เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟเข้าร่วม จำนวน 10 คน -รายละเอียด -วิทยากรบรรยายและสาธิต ทบทวนเรื่อง การจัดทำกับดัก มอดเจาะผลกาแฟ -ซักถามและและเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมและ วิทยากร -ชี้แจงรายละเอียดการจัดอบรมวิทยากร การป้องกันกำจัด มอดเจาะผลกาแฟ -มอบสารล่อมอดกาแฟและอุปกรณ์ -แนวทางการดำเนินการ -ผู้แทนเข้าร่วม กิจกรรมอบรมวิทยากร การป้องกันกำจัด มอดเจาะผลกาแฟ วันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2556 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 โครงการขยายผลการป้องกันกำจัดมอดเจาะผลกาแฟแบบผสมผสาน กิจกรรมติดตามและประเมินผล ณ บ้านดอยช้าง (ลีซู) ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย วันอังคารที่ 22 มกราคม 2556 เวลา 13.00 – 16.00 น. -เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟเข้าร่วม จำนวน 27 คน -รายละเอียด -วิทยากรบรรยายและสาธิต ทบทวนเรื่อง การจัดทำกับดัก มอดเจาะผลกาแฟ -ซักถามและและเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมและ วิทยากร -ชี้แจงรายละเอียดการจัดอบรมวิทยากร การป้องกันกำจัด มอดเจาะผลกาแฟ -มอบสารล่อมอดกาแฟและอุปกรณ์ -แนวทางการดำเนินการ -ผู้แทนเข้าร่วม กิจกรรมอบรมวิทยากร การ ป้องกันกำจัดมอดเจาะผลกาแฟ วันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2556 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3 โครงการขยายผลการป้องกันกำจัดมอดเจาะผลกาแฟแบบผสมผสาน กิจกรรมติดตามและประเมินผล ณ บ้านอาข่าป่ากล้วย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ภายใต้การดูแลของโครงการพัฒนาดอยตุง ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย วันพุธที่ 23 มกราคม 2556 เวลา 8.30 – 12.00 น. -เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟเข้าร่วม จำนวน 99 คน -รายละเอียด -วิทยากรบรรยายและสาธิต ทบทวนเรื่อง การจัดทำกับดัก มอดเจาะผลกาแฟ -ซักถามและและเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมและ วิทยากร -ชี้แจงรายละเอียดการจัดอบรมวิทยากร การป้องกันกำจัด มอดเจาะผลกาแฟ -มอบสารล่อมอดกาแฟและอุปกรณ์ -แนวทางการดำเนินการ -จัดกิจกรรมอบรมวิทยากร “การป้องกันกำจัดมอดเจาะผล กาแฟ” ณ โครงการพัฒนาดอยตุง จ.เชียงราย วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556

4 โครงการขยายผลการป้องกันกำจัดมอดเจาะผลกาแฟแบบผสมผสาน กิจกรรมติดตามและประเมินผล ณ บ้านออบ ต.เมืองก๋าย อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2556 เวลา 13.00 – 16.00 น. -เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟเข้าร่วม จำนวน 24 คน -รายละเอียด -วิทยากรบรรยายและสาธิต ทบทวนเรื่อง การจัดทำกับดัก มอดเจาะผลกาแฟ -ซักถามและและเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมและ วิทยากร -ชี้แจงรายละเอียดการจัดอบรมวิทยากร การป้องกันกำจัด มอดเจาะผลกาแฟ -มอบสารล่อมอดกาแฟและอุปกรณ์ -แนวทางการดำเนินการ -ผู้แทนเข้าร่วม กิจกรรมอบรมวิทยากร การ ป้องกันกำจัดมอดเจาะผลกาแฟ วันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2556 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5 โครงการขยายผลการป้องกันกำจัดมอดเจาะผลกาแฟแบบผสมผสาน กิจกรรมติดตามและประเมินผล ณ บ้านห้วยตาด ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2556 เวลา 13.00 – 16.00 น. -เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟเข้าร่วม จำนวน 20 คน -รายละเอียด -วิทยากรบรรยายและสาธิต ทบทวนเรื่อง การจัดทำกับดัก มอดเจาะผลกาแฟ -ซักถามและและเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมและ วิทยากร -ชี้แจงรายละเอียดการจัดอบรมวิทยากร การป้องกันกำจัด มอดเจาะผลกาแฟ -มอบสารล่อมอดกาแฟและอุปกรณ์ -แนวทางการดำเนินการ -ผู้แทนเข้าร่วม กิจกรรมอบรมวิทยากร การ ป้องกันกำจัดมอดเจาะผลกาแฟ วันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2556 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

6 โครงการขยายผลการป้องกันกำจัดมอดเจาะผลกาแฟแบบผสมผสาน กิจกรรมติดตามและประเมินผล ณ บ้านเลาสู อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง วันอังคารที่ 29 มกราคม 2556 เวลา 13.00 – 16.00 น. -เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟเข้าร่วม จำนวน 14 คน -รายละเอียด -วิทยากรบรรยายและสาธิต ทบทวนเรื่อง การจัดทำกับดัก มอดเจาะผลกาแฟ -ซักถามและและเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมและ วิทยากร -ชี้แจงรายละเอียดการจัดอบรมวิทยากร การป้องกันกำจัด มอดเจาะผลกาแฟ -มอบสารล่อมอดกาแฟและอุปกรณ์ -แนวทางการดำเนินการ -ผู้แทนเข้าร่วม กิจกรรมอบรมวิทยากร การ ป้องกันกำจัดมอดเจาะผลกาแฟ วันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2556 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ดาวน์โหลด ppt โครงการขยายผลการป้องกันกำจัดมอดเจาะผลกาแฟแบบผสมผสาน กิจกรรมติดตามและประเมินผล ณ บ้านดอยช้าง (อาข่า) ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย วันอังคารที่ 22 มกราคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google