งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. Inbox กล่องหรือที่สำหรับเก็บอีเมล์ ที่มีผู้ส่งเข้ามา Outbox ล่องหรือที่เก็บอีเมล์ ที่กำลังจะส่งออกไปหาผู้อื่น Sent Items กล่องหรือที่เก็บอีเมล์ ที่เราได้เคยส่งออกไปหาผู้อื่นแล้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. Inbox กล่องหรือที่สำหรับเก็บอีเมล์ ที่มีผู้ส่งเข้ามา Outbox ล่องหรือที่เก็บอีเมล์ ที่กำลังจะส่งออกไปหาผู้อื่น Sent Items กล่องหรือที่เก็บอีเมล์ ที่เราได้เคยส่งออกไปหาผู้อื่นแล้ว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 Inbox กล่องหรือที่สำหรับเก็บอีเมล์ ที่มีผู้ส่งเข้ามา Outbox ล่องหรือที่เก็บอีเมล์ ที่กำลังจะส่งออกไปหาผู้อื่น Sent Items กล่องหรือที่เก็บอีเมล์ ที่เราได้เคยส่งออกไปหาผู้อื่นแล้ว Delete Items กล่องหรือที่เก็บอีเมล์ ที่ได้ทำการลบทิ้งจาก Inbox แต่ยัง เก็บสำรองไว้อยู่ Drafts กล่องหรือที่เก็บอีเมล์ สำหรับใช้เก็บอีเมล์ต่าง ๆ ชั่วคราว ซึ่งอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ Compose หรือ New Mail จะเป็นการส่งอีเมล์ใหม่ ไปหาผู้อื่น Forward จะเป็นการส่งต่ออีเมล์ ที่ได้รับมานั้นไปหาผู้อื่น Reply จะเป็นการตอบอีเมล์ ที่มีผู้ส่งมาถึงเรา Reply All จะเป็นการตอบอีเมล์ ที่มีผู้ส่งมาถึงเรา และส่งกลับไปให้ทุก คนที่มีชื่ออยู่ในอีเมล์ฉบับนั้น

3 Subject หัวข้อของอีเมล์ที่เราจะเขียนหรือส่งออกไป To ชื่อหรืออีเมล์ ของผู้ที่เราต้องการส่งอีเมล์ไป หา CC การส่ง copy อีเมล์นั้นๆ ไปให้ผู้อื่นที่ ต้องการด้วย BCC การส่ง copy อีเมล์นั้นๆ ไปให้ผู้อื่นที่ ต้องการ และไม่ให้ผู้รับคนอื่น มองเห็นว่า มีการส่งไปให้ในช่อง BCC ด้วย Attach การแนบไฟล์เอกสาร หรือโปรแกรมต่างๆ ไป กับอีเมล์ฉบับนั้น Address Book สมุดรายชื่อของอีเมล์ต่างๆ ที่เรา สามารถเก็บไว้ เพื่อให้นำมาใช้งาน ได้ง่ายขึ้น

4 4 1. เข้าเว็บไซต์ hotmail ( นิยมมากที่สุดในปัจจุบัน ) โดยเข้า ไปที่ www.hotmail.com จากนั้นคลิกปุ่ม เพื่อทำการลงทะเบียนเป็นสมาชิกของ Hotmail

5 5 2. ให้คุณกรอกข้อมูลเพื่อใช้สำหรับเข้าสู่อีเมล์ของคุณ หลังจาก ที่สมัครการใช้งานเรียบร้อยแล้ว โดยในช่อง Windows Live ID จะเป็นชื่ออีเมล์ของคุณที่ใช้ในการรับและส่งอีเมล ส่วน @ จะเป็นส่วนขยายซึ่งสามารถเลือกใช้เป็น hotmail.com หรือ hotmail.co.th หรือ windowslive.com

6 6 3. เมื่อได้กรอกข้อมูลส่วนตัวจนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม I accept เพื่อเป็นการยืนยันการสมัครใช้อีเมล์

7 7 เมื่อคลิกปุ่ม I accept เสร็จแล้วระบบจะนำ คุณเข้าสู่หน้าต่างการใช้งานอีเมล์ทันที

8 8

9 lek_yao@hotmail.com ********* 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23 พิมพ์เนื้อหาในช่องนี้นะคะ

24 24

25 25

26 26 1. คลิกเลือก Junk ( อีเมลขยะ ) เพื่อแสดงจดหมายขยะ 2. คลิกเลือกจดหมายที่ต้องการกำหนดเป็นจดหมายปกติ 3. คลิกเลือกที่คำสั่ง Move to ( ย้ายไปที่ ) > Inbox ( กล่อง ขาเข้า ) เพื่อย้ายจดหมายไปสู่ส่วน Inbox

27 27

28 28 1. คลิกที่ชื่อไฟล์ที่แนบมาพร้อมกับจดหมาย เพื่อทำ การดาวน์โหลด

29 29 2. คลิกปุ่ม Open เพื่อต้องการดูไฟล์เพียงอย่างเดียว ( ใช้ได้กับไฟล์ประเภทรูปภาพ หรือ.pdf) หรือหาก ต้องการดาวน์โหลดให้คลิกที่ปุ่ม Save

30 30 3. คลิกเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการจัดเก็บไฟล์ 4. คลิกปุ่ม Save 5. หากคุณต้องการเปิดดูเลยก็ให้คลิกปุ่ม Open Folder

31 31 1. คลิกที่จดหมายที่ต้องการเปิดอ่านและตอบกลับไป

32 32 2. คลิกคำสั่ง Reply ( ตอบกลับ ) เพื่อจะตอบกลับจดหมาย 3. ให้พิมพ์ข้อความที่ต้องการจะตอบกลับไปยังผู้ส่ง 4. คลิกข้อความ Send ( ส่ง ) เพื่อตอบกลับจดหมาย

33 33 1. หลังจากเปิดจดหมายขึ้นมาแล้ว ให้คลิกเลือก Forward ( ส่งต่อ )

34 34 2. ให้ใส่ชื่ออีเมล์ของผู้รับ ที่คุณต้องการส่งต่อจดหมาย 3. คลิกข้อความ กด Send ( ส่ง ) เพื่อส่งจดหมายไปยัง อีเมล์ที่เลือกไว้ในข้อ 2

35 35 1. คลิกเลือก Contact list ( รายชื่อผู้ติดต่อ ) 2. คลิกเลือกคำสั่ง New ( สร้าง ) เพื่อทำการเพิ่มเติม รายชื่อ

36 36 3. ให้กรอกข้อมูลส่วนตัว รวมทั้งอีเมล์ของผู้ที่ติดต่อ 4. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว ให้คลิกข้อความ Save ( บันทึก ) เพื่อทำการจัดเก็บ

37 37

38 38 1. คลิกที่ปุ่ม To เพื่อกำหนดชื่ออีเมล์ที่ต้องการส่ง 2. คลิกเครื่องหมายถูกหน้าชื่ออีเมล์ที่ต้องการส่งจดหมาย ไปถึง 3. เมื่อได้เลือกรายชื่ออีเมล์แล้ว ให้คลิกที่ Close

39

40 40 1. คลิกเลือก Options > More options 2. คลิกเลือก Filters and reporting

41 41 3. คลิกเลือกระดับของการกรองจดหมายขยะให้เป็นแบบ Standard 4. คลิกเลือกรูปแบบการลบจดหมายขยะ โดยให้เลือกเป็น Later ซึ่งเมื่อ คุณได้รับจดหมายขยะ ระบบจะทำการกรองจดหมายให้เป็นแบบ Junk

42 42 5. คลิกเลือก Don’t report เพื่อไม่ต้องรายงานจดหมายขยะ ให้กับทางบริษัทไมโครซอฟต์ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ hotmail 6. คลิกปุ่ม Save เพื่อจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันจดหมาย

43 43 1. คลิกเลือกคำสั่ง Options ( ตัวเลือก ) > More options ( ตัวเลือกเพิ่มเติม ) การเปลี่ยนรหัสผ่าน

44 44 2. คลิกที่ View and edit your personal information ( ดูและ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ) จากหน้า More options ( ตัวเลือกเพิ่มเติม ) การเปลี่ยนรหัสผ่าน

45 45 3. คลิกเลือกคำสั่ง Change ( เปลี่ยน ) จากช่องหน้าต่าง Account ( บัญชี ) การเปลี่ยนรหัสผ่าน

46 46 4. ให้พิมพ์รหัสผ่านปัจจุบัน ที่ยังใช้งานอยู่ 5. ให้พิมพ์รหัสผ่านใหม่ที่ ต้องการใช้งานสำหรับ การเข้าอีเมล์ครั้งต่อไป 6. ให้ยืนยันการใช้ รหัสผ่านใหม่ โดยพิมพ์ รหัสผ่านอีกครั้ง 7. คลิกปุ่ม Save เพื่อเป็น การยืนยันเปลี่ยนแปลง รหัสผ่าน การเปลี่ยนรหัสผ่าน

47 47 1. คลิกเลือกคำสั่ง Options ( ตัวเลือก ) > More options ( ตัวเลือกเพิ่มเติม )

48 48 2. คลิกที่ View and edit your personal information ( ดูและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ) จากหน้า More options ( ตัวเลือกเพิ่มเติม )

49 49 3. คลิกเลือกคำสั่ง Registered information ( ข้อมูล การลงทะเบียน ) 4. ให้คุณกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว

50 50 5. เมื่อได้ทำการแก้ไขข้อมูลประวัติส่วนตัวเสร็จแล้ว ให้ คลิกปุ่ม Save


ดาวน์โหลด ppt 1. Inbox กล่องหรือที่สำหรับเก็บอีเมล์ ที่มีผู้ส่งเข้ามา Outbox ล่องหรือที่เก็บอีเมล์ ที่กำลังจะส่งออกไปหาผู้อื่น Sent Items กล่องหรือที่เก็บอีเมล์ ที่เราได้เคยส่งออกไปหาผู้อื่นแล้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google