งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการเสริมสมรรถนะการบริหาร จัดการระบบสุขภาพระดับอำเภอ : District Health System Management Learning (DHML) งานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและเวช ศาสตร์ครอบครัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการเสริมสมรรถนะการบริหาร จัดการระบบสุขภาพระดับอำเภอ : District Health System Management Learning (DHML) งานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและเวช ศาสตร์ครอบครัว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการเสริมสมรรถนะการบริหาร จัดการระบบสุขภาพระดับอำเภอ : District Health System Management Learning (DHML) งานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและเวช ศาสตร์ครอบครัว กวป.29_02_59

2 DHML: การจัดการเรียนเพื่อเสริมสมรรถนะการ บริหารจัดการ ระบบสุขภาพระดับอำเภอ : District Health management learning DHML: การจัดการเรียนเพื่อเสริมสมรรถนะการ บริหารจัดการ ระบบสุขภาพระดับอำเภอ : District Health management learning กสธ. ร่วมกับสปสช. จัดทำโครงการเสริมสมรรถนะ การบริหารจัดการระบบสุขภาพระดับอำเภอ DHML โดย สปสช. เขต สนับสนุนงบประมาณดำเนินการให้ ศูนย์ประสานงานการจัดการเรียนรู้ (LCC) และทีม เรียนเริ่มดำเนินการใน ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน ความ เป็นม า. Cup ละ 5-7 คน รพ.: 2-3 คน ผอ. รพ. หรือ แพทย์ที่ได้รับมอบหมายดูแล DHS เภสัชกร / ทันตแพทย์ / กายภาพ / พยาบาล (1-2 คน ) สสอ.+ รพ. สต.: 2-3 คน สสอ. หรือ ผช. สสอ. (1) / นักวิชาการ จนท. รพ. สต.(1) ภาคประชาชน / อปท./ อื่นๆ : 1-2 คน อป ก LC C LTLT P AIAI วพบ. วสส. สสจ. รพศ. รพช. จัดการ เรียนรู้ให้ LT อย่างน้อย 5 ครั้ง Academic Institution ( สถาบันการศึกษ า มข.) Preceptor (LT เดิม ผอ. รพ./ สสอ./ สสจ.)

3 การดำเนินงานจังหวัดขอนแก่น CUP สมัครใจเข้าร่วมโครงการ 6 แห่ง เมือง ขอนแก่น พล ชุมแพ ซำสูง หนองสองห้อง ภูผาม่าน โดยมี วพบ. ขอนแก่นเป็น LCC สปสช. เขต 7 สนับสนุนงบ LCC 600.000 บาท ทีมเรียน (LT) แห่งละ 100,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ ก. ค 2557- ก. ค 2558 เฟสแรก ปี 2557- 2558 CUP สมัครใจเข้าร่วมโครงการ 5 แห่ง บ้าน ฝาง เขาสวนกวาง แวงน้อย เปือยน้อย ชนบท โดยมี รพ. ขอนแก่นเป็น LCC สปสช. เขต 7 สนับสนุนงบ LCC 500.000 บาท LT แห่งละ 100,000.- ระยะเวลาดำเนินการ ก. ค. 2558 – ส. ค. 2559 เฟสสอง ปี 2558- 2559 เฟส สาม ปี 2559 รับสมัคร Cup ที่จะเป็นทีมเรียน 5 แห่ง 1. น้ำพอง 2. สีชมพู 3. ภู เวียง 4. บ้านแฮด 5. พระยืน


ดาวน์โหลด ppt โครงการเสริมสมรรถนะการบริหาร จัดการระบบสุขภาพระดับอำเภอ : District Health System Management Learning (DHML) งานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและเวช ศาสตร์ครอบครัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google