งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 โครงสร้างสไลด์  แบบและขนาดตัวอักษร  สี, พื้นหลัง  งานกราฟิก  การสะกดการันต์และ ไวยากรณ์  การสรุป, การซักถาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " โครงสร้างสไลด์  แบบและขนาดตัวอักษร  สี, พื้นหลัง  งานกราฟิก  การสะกดการันต์และ ไวยากรณ์  การสรุป, การซักถาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  โครงสร้างสไลด์  แบบและขนาดตัวอักษร  สี, พื้นหลัง  งานกราฟิก  การสะกดการันต์และ ไวยากรณ์  การสรุป, การซักถาม

3  โครงสร้างของสไลด์ที่ดีจะต้องเน้นแนวคิด “ หนึ่งสไลด์ ต่อหนึ่งความคิด ” มีการสรุปประเด็นหรือสาระสำคัญ โดยอยู่ ภายใต้เกณฑ์ควบคุม 3 ประการ คือ Works สื่อนำเสนอต้องสามารถสื่อ ความหมายได้อย่างรวดเร็ว Organizes มีการจัดลำดับเนื้อหาเป็น ระเบียบดูง่าย ไม่สับสน Attracts ต้องสะดุดตา น่าสนใจ

4  การเลือกใช้ตัวอักษรอย่างเหมาะสม  เลือกใช้รูปแบบตัวอักษรที่มีหัวเพื่อให้อ่านง่าย  ไม่ควรใช้ตัวอักษรเกิน 2 แบบในแต่ละ สไลด์  ใช้แบบตัวอักษรมาตรฐาน เช่น Angsana New สำหรับภาษาไทย หรือ Times New Roman สำหรับภาษาอังกฤษ

5  การเลือกใช้สีตัวอักษรอย่าง เหมาะสม  การใช้สีตัวอักษรเพื่อเน้นความ แตกต่าง ไม่ควรใช้สีมากเกินไป  ใช้สีตัวอักษรตัดกับพื้นหลัง

6  สุภาษิตจีนบอกไว้ว่า “ ภาพหนึ่งภาพบอกได้ มากกว่าคำพูดหมื่นคำ ”  ควรเปลี่ยนข้อความให้เป็นรูปภาพหรือ รูปแบบอื่นที่น่าสนใจเพื่อช่วยให้เข้าใจ ได้ง่ายขึ้น เช่น แผนภูมิ แผนภาพ ตาราง แสดงสถิติ

7  พิสูจน์อักษรในสไลด์  การสะกดผิด  การใช้คำซ้ำ  ประโยคผิดไวยากรณ์  ให้ผู้รู้หรือเจ้าของภาษาตรวจทานสไลด์ให้ ถูกต้องก่อนนำเสนอ

8  ปิดการนำเสนอด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ฟัง ซักถาม  เชิญชวนให้ผู้ฟังถามเพื่อการขยายความ เข้าใจหรือการแลกเปลี่ยน  เลี่ยงการปิดการนำเสนอแบบรวบรัด  ปิดการนำเสนอด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ฟัง ซักถาม  เชิญชวนให้ผู้ฟังถามเพื่อการขยายความ เข้าใจหรือการแลกเปลี่ยน  เลี่ยงการปิดการนำเสนอแบบรวบรัด

9


ดาวน์โหลด ppt  โครงสร้างสไลด์  แบบและขนาดตัวอักษร  สี, พื้นหลัง  งานกราฟิก  การสะกดการันต์และ ไวยากรณ์  การสรุป, การซักถาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google