งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมายของสื่อการเรียนรู้ เรื่อง แผนภูมิ วิธีการทำ การทำสามารถทำได้หลายวิธี และสมารถ ใช้โปรแกรมในการทำได้หลากหลาย อย่างเช่น โปรแกรม Microsoft Excel.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมายของสื่อการเรียนรู้ เรื่อง แผนภูมิ วิธีการทำ การทำสามารถทำได้หลายวิธี และสมารถ ใช้โปรแกรมในการทำได้หลากหลาย อย่างเช่น โปรแกรม Microsoft Excel."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความหมายของสื่อการเรียนรู้ เรื่อง แผนภูมิ

3 วิธีการทำ การทำสามารถทำได้หลายวิธี และสมารถ ใช้โปรแกรมในการทำได้หลากหลาย อย่างเช่น โปรแกรม Microsoft Excel Worksh วิธีการทำคือ 1. เลือกเซลล์ที่มีข้อมูลที่ จะใช้สำหรับแผนภูมิ 2. คลิกส่วนหัวหรือส่วนแถว 3. แทรกแผนภูมิ คลิกเพื่อดู รูปแบบต่างๆแล้วเลือกได้เลย

4 ขั้นตอนการเขียน ( เพิ่มเติม ) ขั้นตอนการเขียนแผนภูมิรูปภาพ 1. อ่านข้อมูลที่ได้มาให้เข้าใจ 2. พิจารณาว่าต้องทำมาในรูปแบบไหน อะไรบ้างโดยรูปนั้นต้องมีความ สอดคล้องกับข้อมูล 3. กำหนดรูป 1 รูปว่าแทนเงื่อนไขแทนรูปภาพจำนวนเท่าใด 4. พิจารณาว่าต้องวาดรูปกี่รูปเพื่อแทนจำนวนสิ่งของแต่ละชนิด 5. เริ่มเขียนแผนภูมิภาพโดยเริ่มกำหนดแผนภูมิตัวแผนภูมิและเงื่อนไข ตามลำดับ 6. รูปภาพที่ว่าต้องมีขนาดเท่ากัน

5 ประโยชน์ ข้อมูลที่เหมาะสำหรับการใช้แผนภูมิแท่งในการ นำเสนอข้อมูลได้แก่ ข้อมูลที่ จำแนกตามภูมิศาสตร์ คุณภาพ และตามกาลเวลาแผนภูมิแท่งจำแนกได้หลาย ประเภทเช่น แผนภูมิเชิงเดี่ยว แผนภูมิเชิงซ้อน แผนภูมิ แท่งส่วนประกอบแผนภูมิแท่งบวกลบ แผนภูมิแท่งซ้อน กัน แผนภูมิแท่งปิระมิด

6 รูปภาพประกอบ แ

7 ข้อดี - ข้อเสีย ข้อดีคือ สามารถใช้ดูข้อมูลงานที่สะดวกรวดเร็วและยัง สามารถประหยัด เวลาในการหาข้อมูลเนื่องจากเป็นข้อมูลที่ผ่านการสังเคราะห์ แล้ว ข้อเสียคือ -

8


ดาวน์โหลด ppt ความหมายของสื่อการเรียนรู้ เรื่อง แผนภูมิ วิธีการทำ การทำสามารถทำได้หลายวิธี และสมารถ ใช้โปรแกรมในการทำได้หลากหลาย อย่างเช่น โปรแกรม Microsoft Excel.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google