งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทำไมต้องมูล ไส้เดือน โดย เดือนเพื่อนดิน เวอร์มิเซนเตอร์ ทำไมต้องมูล ไส้เดือน โดย เดือนเพื่อนดิน เวอร์มิเซนเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทำไมต้องมูล ไส้เดือน โดย เดือนเพื่อนดิน เวอร์มิเซนเตอร์ ทำไมต้องมูล ไส้เดือน โดย เดือนเพื่อนดิน เวอร์มิเซนเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทำไมต้องมูล ไส้เดือน โดย เดือนเพื่อนดิน เวอร์มิเซนเตอร์ ทำไมต้องมูล ไส้เดือน โดย เดือนเพื่อนดิน เวอร์มิเซนเตอร์

2 ไม้ดอก พืชหัว ไม่ใช้มูลไส้เดือน ใช้มูลไส้เดือน 30 % ใช้มูลไส้เดือน 0 % 10 % 20 %

3 ไม้ใบ ใช้มูลไส้เดือน 0 5 10 20 30 %

4 ไม่ใช้ดินมูลไส้เดือน โรยหน้าดิน ดินผสมพร้อม ปลูก ใช้มูลไส้เดือน 15 % โดย ปริมาตร ดินผสมพร้อม ปลูก ใช้มูลไส้เดือน 15 % โดย ปริมาตร ใช้ดินมูลไส้เดือน โรยหน้าดิน ต้นพริก ดินพร้อมปลูกของเดือน เพื่อนดิน

5 ดินพร้อมปลูกในท้องตลาด ดินผสมมูลไส้เดือน 15 % โดยปริมาตร เปรียบเทียบการเติบโตของผักกวางตุ้งที่ใช้ดินถุงทั่วไปใน ท้องตลาดกับดินผสมมูลไส้เดือน ดินทั่วไป ผักกวางตุ้งอายุ 2 สัปดาห์เท่ากัน

6 pHOMNP2O5K2O ความชื้ น มูลโคตากแห้ง 7.3865.472.441.460.97 มูลโคจากบ่อแก๊สเป็นอาหาร ไส้เดือน 6.6255.322.431.050.52 มูลไส้เดือน 5.2953.102.120.820.6416.62 ส่วนประกอบของมูลโคและมูล ไส้เดือนที่เลี้ยงด้วยมูลโค

7 pHOMNP2O5K2O ความชื้ น มูลโคตากแห้ง 7.3865.472.441.460.97 มูลโคจากบ่อแก๊สเป็นอาหาร ไส้เดือน 6.6255.322.431.050.52 มูลไส้เดือน 5.2953.102.120.820.6416.62 มูลไส้เดือนมีธาตุอาหารที่อยู่ในรูปที่พืชใช้ประโยชน์ ได้ทันที มีธาตุอาหารปลีกย่อยครบถ้วน และไม่เป็น อันตรายต่อพืชแม้ใช้มาก มีฮอร์โมนเร่งการเติบโตของพืช (growth hormone) มีฮอร์โมนช่วยการเจริญของรากพืช มีจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อดินและพืช อยู่มากกว่า 200 ชนิด และมีสารไล่แมลงบางอย่าง ธาตุอาหารหลัก ( N P K) ในมูลไส้เดือน ไม่ได้สูง แต่ทำไม่พืชถึงโตดี ???? มูลไส้เดือน.... ปุ๋ยที่เป็น มากกว่าปุ๋ย

8 ดับกลิ่น รักษาสภาพและ ป้องกันน้ำเสียในบ่อกุ้ง ?? เป็นมากกว่าปุ๋ย.... จริงๆ ลดการเกิดโรคและแมลง

9 ด้วยเห็นคุณค่าของมูลไส้เดือน ในประเทศที่พัฒนาแล้วจึงเลี้ยงไส้เดือน กันแทบทุกครัวเรือน VERTICAL WORM BIN เรียกที่เลี้ยงแบบนี้ว่า

10 กิจการขนาดใหญ่.... ใน ต่างประเทศ

11 FLOW TROUGH WORM BIN กิจการขนาดใหญ่.... ใน ต่างประเทศ

12 Vertical worm bin ในประเทศ ไทย ชื่อการค้า Worm Harem ผลิตจำหน่ายโดย เดือนเพื่อนดิน เวอร์มิเซนเตอร์ เหมาะสำหรับเลี้ยงไส้เดือน เพื่อ กำจัดเศษอาหารจาก ครัวเรือน

13 สนใจเข้าไลน์กลุ่ม เดือนเพื่อนดิน ติดต่อ คุณนเรศ แสงพรหมทิพย์ โทร 081 9437323


ดาวน์โหลด ppt ทำไมต้องมูล ไส้เดือน โดย เดือนเพื่อนดิน เวอร์มิเซนเตอร์ ทำไมต้องมูล ไส้เดือน โดย เดือนเพื่อนดิน เวอร์มิเซนเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google