งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอบรมเชิง ปฏิบัติการ สอนและแข่งพิมพ์ สัมผัส ไทยและอังกฤษด้วย คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอบรมเชิง ปฏิบัติการ สอนและแข่งพิมพ์ สัมผัส ไทยและอังกฤษด้วย คอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การอบรมเชิง ปฏิบัติการ สอนและแข่งพิมพ์ สัมผัส ไทยและอังกฤษด้วย คอมพิวเตอร์

2 การเรียนพิมพ์สัมผัสด้วยคอมพิวเตอร์ อย่างเป็นระบบ สอน ฝึกฝน สอบ

3 รางวัลรับรองคุณภาพ รางวัลดีเด่นจากส. ย. ช. 2 ปีซ้อน รางวัลรองชนะเลิศ TICTA Thailand ICT Award เข้ารอบสุดท้ายรางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดาสารสนเทศ ผู้สนับสนุนการแข่งขันทักษะการ พิมพ์ดีดด้วยคอมพิวเตอร์ สมาคม โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง ประเทศไทย ปี 2549- ปัจจุบัน

4 รางวัลรองชนะเลิศ TICTA 2006

5 ทูลเกล้าฯ ถวายโปรแกรม สอบพิมพ์สัมผัส 2.0

6 การแข่งขันทักษะฯ ครั้งที่ 21 ภาคกลาง โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี

7 การแข่งขันทักษะฯ ครั้งที่ 21 ภาคกลาง โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี

8 การแข่งขันทักษะฯ ครั้งที่ 22 ภาคเหนือ โรงเรียนโปลิเทคนิค ลานนา เชียงใหม่

9 การแข่งขันทักษะฯ ครั้งที่ 22 ภาคเหนือ โรงเรียนโปลิเทคนิค ลานนา เชียงใหม่

10 การแข่งทักษะเอกชนฯ กลุ่มภาคอีสาน พ. ศ. 2558

11 การแข่งทักษะเอกชนฯ กลุ่มภาคเหนือ พ. ศ. 2558

12 การแข่งทักษะเอกชนฯ กลุ่ม กรุงเทพมหานคร พ. ศ. 2558

13 การแข่งทักษะเอกชนฯ กลุ่มภาคใต้ พ. ศ. 2558

14 การแข่งทักษะเอกชนฯ กลุ่มภาคกลาง พ. ศ. 2558

15 การแข่งที่มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ วิทยาลัย ในเครือตั้งตรงจิตร

16 สอบพิมพ์สัมผัส เวอร์ชั่น 2.0 ยุติธรรม ตรวจข้อสอบได้ผลทันที สรุปผลสอบรวดเร็วพร้อมจัดอันดับ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ COMP AGE ช่วยดูแลวันแข่ง

17 การแข่งขันทักษะฯ ครั้งที่ 23 COMPUTER AGE TECHNOLOGY ให้การสนับสนุนโปรแกรมสอบพิมพ์ดีดด้วย คอมพิวเตอร์ อย่างเป็นทางการ ภาคกลาง เทคโนโลยีภาคตะวันออก ( อี. เทค ) ภาคเหนือ อุตรดิตถ์เทคโนโลยี ภาคใต้ หาดใหญ่อำนวยวิทย์บริหารธุรกิจ

18 ปัญหาทักษะการพิมพ์ฯ ในตลาดแรงงาน แรงงานด้อยประสิทธิภาพ Call Center บริษัทห้างร้านทั่วไป ธนาคาร ปัญหาความล่าช้าความมีประสิทธิภาพในการทำงาน

19 โปรแกรมสอบพิมพ์

20

21

22

23

24 โปรแกรมสร้างข้อสอบ

25

26

27

28

29

30

31

32 การสร้างรหัสข้อสอบ

33

34

35

36 โปรแกรมเรียนพิมพ์

37 แบบฝึกหัดโปรแกรมเรียนพิมพ์

38 แบบทดสอบโปรแกรมเรียนพิมพ์

39 นักเรียนดูผลการฝึกของตนเอง ด้วยตนเอง

40 นักเรียนดูผลการฝึกของตนเอง ด้วยตนเอง ( ต่อ )

41 การกำหนดการทำงานโปรแกรม เรียนพิมพ์

42 แนะนำไอคอนหลักบน Desktop ไอคอนหลักๆ ของโปรแกรมชุด Pimserver มี Shortcut โปรแกรม Pimserver Shortcut โปรแกรม นักเรียน Shortcut โปรแกรมเรียนพิมพ์ Shortcut โปรแกรมสอบพิมพ์ Shortcut โปรแกรมสร้างข้อสอบ Shortcut โปรแกรม Studentupdate

43 โปรแกรม Pimserver

44 การเปิด Pimserver ก่อนโปรแกรมเรียนพิมพ์และสอบพิมพ์ ทุกครั้ง เพื่อให้โปรแกรมเรียนพิมพ์และสอบพิมพ์สามารถเชื่อมต่อกับ Server ได้ และสามารถส่งข้อมูลไปมาได้ จำเป็นจะต้องเปิด โปรแกรม Pimserver ให้ขึ้นสถานะ “Server กำลังทำงาน ” อยู่ ก่อน จึงจะเปิดโปรแกรมเรียนพิมพ์และโปรแกรมสอบพิมพ์

45 จัดการทะเบียนนักเรียนด้วย โปรแกรม " นักเรียน "

46 การลงทะเบียนเพิ่มนักเรียน

47 การลงทะเบียนนักเรียนด้วยการ Import

48

49 โปรแกรม Student Update การใช้โปรแกรม StudentUpdate ในกรณีที่ต้องการแก้ไขข้อมูลนักเรียนภายหลัง เช่นนักเรียน พบว่าการสะกดชื่อมีข้อผิดพลาด หลายคน ผู้สอนสามารถเข้าไป แก้ไขข้อมูลได้เป็นกลุ่ม โดยนำไฟล์ข้อมูลนักเรียนที่ได้ import เข้าไปมาแก้ไข ให้ถูกต้องและเหลือเฉพาะข้อมูลของนักเรียนที่ ต้องการแก้ไข แล้วใช้โปรแกรม StudentUpdate เพื่อแก้ไข โดย มีวิธีการเหมือนกับการ Import เข้าไปใหม่


ดาวน์โหลด ppt การอบรมเชิง ปฏิบัติการ สอนและแข่งพิมพ์ สัมผัส ไทยและอังกฤษด้วย คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google