งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูสุนทร ยี่สุ้น จบการศึกษา : วิศวคอมพิวเตอร์ Website : 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูสุนทร ยี่สุ้น จบการศึกษา : วิศวคอมพิวเตอร์ Website : 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูสุนทร ยี่สุ้น จบการศึกษา : วิศวคอมพิวเตอร์ E-mail : sunton.coe@gmail.com sunton.coe@gmail.com Website : www.thontutor.com/computer/mo5 1

2 ขอปฏิบัติในการเรียน 1. เข้าเรียนตรงเวลา ห้ามสาย 1. เข้าเรียนตรงเวลา ห้ามสาย มาสาย 3 ครั้งนับเป็นขาด 1 ครั้ง 2. มีความรับผิดชอบ ส่งงานตรงเวลาที่กำหนด ส่งงานตรงเวลาที่กำหนด ส่งงายสาย 1 วัน คะแนนเหลือ ครึ่งหนึ่ง ส่งงายสาย 1 วัน คะแนนเหลือ ครึ่งหนึ่ง 3. ห้ามเล่นคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือ สื่อสารทุกชนิดขณะที่ครูสอน 2

3 เนื้อหาในเทอมนี้ หน่วยที่ 1 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบอินเตอร์เน็ต คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้ งานอินเตอร์เน็ต คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้ งานอินเตอร์เน็ต การสร้างเว็ปไซต์ด้วย Joomla การสร้างเว็ปไซต์ด้วย Joomla หน่วยที่ 2 รู้จักฮาร์ดแวร์และ ซอฟต์แวร์ 3

4 ทำไมต้องเรียนเครือข่าย คอมพิวเตอร์และ อินเทอร์เน็ต ? 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 บทเรียนออนไลน์

11 11  บางคนเรียกว่า Cloud Computing หมายถึง การนำระบบคอมพิวเตอร์ มาเชื่อมต่อกันเป็นระบบ กระจายไปตามสถานที่ต่างๆ และให้บริการผ่าน ทางออนไลน์ หรือทางอินเตอร์เน็ต  มนุษย์นำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำรงอยู่ เพื่อตอบสนอง ความต้องการที่สุขสบาย ขึ้น ความต้องการที่สุขสบาย ขึ้น CLOUD TECHNOLOGY

12 12 iClound จากค่าย Apple Google Drive จากค่าย Google Microsoft OneDrive จากค่าย Microsoft Dropbox จากค่าย Dropbox ตัวอย่างระบบ Cloud  Google App for Business – ของค่าย Google  Office 365 – ของค่าย Microsoft บริการอื่นๆ ที่เห็นได้ชัดว่าเป็นบริการคราวด์ บริการอื่นๆ ที่เห็นได้ชัดว่าเป็นบริการคราวด์

13 13

14 14  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ คือ การเชื่อมต่อ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเข้า ด้วยกัน โดยใช้สื่อกลางต่าง ๆ เพื่อ สื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล และใช้ ทรัพยากรร่วมกัน

15 15 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็น 6 ประเภท 1.LAN (Local Area Network) : เครือข่ายระดับท้องถิ่น 2.MAN (Metropolitan Area Network) : เครือข่ายระดับเมือง 3.WAN (Wide Area Network) : เครือข่ายบริเวณกว้างหรือระดับประเทศ 4.Internet : เครือข่ายภายในองค์กร 5.Extranet : เครือข่ายภายนอกองค์กร 6.Internet : เครือข่ายอินเตอร์เน็ต

16 16 องค์ประกอบของเครือข่ายคอมพิวเตอร์


ดาวน์โหลด ppt ครูสุนทร ยี่สุ้น จบการศึกษา : วิศวคอมพิวเตอร์ Website : 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google