งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เนื้อหาที่จะเรียน คอมพิวเตอร์คืออะไร ระบบคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ อินเตอร์เน็ต Microsoft Office.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เนื้อหาที่จะเรียน คอมพิวเตอร์คืออะไร ระบบคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ อินเตอร์เน็ต Microsoft Office."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เนื้อหาที่จะเรียน คอมพิวเตอร์คืออะไร ระบบคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ อินเตอร์เน็ต Microsoft Office

2 คอมพิวเตอร์ (Computer) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถ รับข้อมูล (input) เก็บบันทึก (storage) รับคำสั่งและประมวลผล (processing) ให้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการได้ (output)

3 The Automobile Driver Automobile machanic Automobile designer Automoblie engineer Chemist or Metallurgist

4 Level of Abstraction Operating systems level Programming language level Functional organization level Hardware design level The laws of physics Computer science Electrical engineering Physics

5 Intel Pentium III 100 MHz 128 MB SDRAM 30 GB HDD 48X CD-ROM 56K Fax/Modem Intel 814E Chipset direct AGP 17” Monoitor Computer for sales

6 ระบบคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย Hardware Software People Data Computer System

7 ส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ Central Processing Unit Memory Unit Input/Output Unit Storage devices Hardware (Computer Component) Computer System

8 ส่วนประกอบของเครื่อง

9 Input Devices Output Devices Memory Storage CPU Arithmetic Logic Unit Control Unit

10 CPU Central Processing Unit Processor ประกอบด้วย Arithmetric Logic Unit Control Unit

11 Memory Internal Memory Read Only Memory (ROM) Random Access Memory (RAM) External Memory

12 I/O devices

13 System software Operating System :- Dos, Windows, Unix Compiler Application software Word Processing Payroll System Software Computer System

14 ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงาน ของเครื่องรวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้ใช้ สามารถใช้งานได้สะดวกและง่าย หน้าที่หลัก เป็นสื่อกลางระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์ หรือระหว่างโปรแกรมประยุกต์กับ คอมพิวเตอร์ จัดสรรดูแลทรัพยากรควบคุมการทำงาน ของส่วนประกอบต่าง ๆ จัดการระบบไฟล์ จัดเก็บข้อมูลให้อยู่ในรูป ของไฟล์

15 ศัพท์น่าสนใจ ปฐมพิศ ยืนเอกา แท่ง ภาระ แท่ง หฤหรรษ์ จิ๋ว ระทวย พหุบัญชร พหุอุบล จารึก พหุภาระ จุด อิทธิฤทธิ์ ภัทร Window s Lotus Notes Multitas king Powerp oint Excel Visual Basic Standal one Taskbar Joysti ck Microso ft

16 End user Programmer System analyst System administrator People Computer System

17 Data : Fact Information : Process data Data Information Data Processing Data Computer System


ดาวน์โหลด ppt เนื้อหาที่จะเรียน คอมพิวเตอร์คืออะไร ระบบคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ อินเตอร์เน็ต Microsoft Office.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google