งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ได้เจริญก้าวหน้า และมีบทบาทในการเพิ่มประสิทธิภาพในการ ทำงานของสำนักงานให้มีความทันสมัย ถูกต้อง และรวดเร็ว ระบบสำนักงานในปัจจุบันมีการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ได้เจริญก้าวหน้า และมีบทบาทในการเพิ่มประสิทธิภาพในการ ทำงานของสำนักงานให้มีความทันสมัย ถูกต้อง และรวดเร็ว ระบบสำนักงานในปัจจุบันมีการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ได้เจริญก้าวหน้า และมีบทบาทในการเพิ่มประสิทธิภาพในการ ทำงานของสำนักงานให้มีความทันสมัย ถูกต้อง และรวดเร็ว ระบบสำนักงานในปัจจุบันมีการ เปลี่ยนแปลงจากใช้แรงงานมาใช้อุปกรณ์ทาง เทคโนโลยีมากขึ้น เพื่อช่วยในการทำงานด้านการ ประมวลผลข้อมูล (Data Processing) หลีกเลี่ยง ไม่ได้

5 ผู้บริหาร (Manager) มีหน้าที่ วางแผน ประสานงาน และควบคุม ที่ปรึกษา (Staff Professionals) มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา วางแผน แต่ไม่รับผิดชอบตรง เจ้าหน้าที่ในสายงาน (Line Professionals) มีหน้าที่ ด้านตลาด ด้านบัญชี เป็นต้น เลขานุการ (Secretaries) มีหน้าที่ ช่วยผู้บริหาร การ พิมพ์ และอื่น ๆ เสมียน (Clerical Personnel) มีหน้าที่ ไม่แน่นอน ช่วยเหลือทุกคน

6 ระบบการจัดการเอกสาร - ระบบการประมวลผลคำ - การจัดพิมพ์ตั้ง โต๊ะ - ระบบการประมวลภาพ - การทำสำเนา - หน่วยเก็บข้อมูลถาวร ระบบการจัดการข่าวสาร - ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ - ไปรษณีย์เสียง - โทรสาร ระบบประชุมทางไกล - การประชุมด้วยเสียง - การ ประชุมด้วยภาพ - การประชุมด้วยคอมพิวเตอร์ - โทรศัพท์ภายใน - การทำงานทางไกล ระบบสนับสนุนสำนักงาน - โปรแกรมเครือข่าย - โปรแกรมตั้งโต๊ะเอนกประสงค์

7 - การตัดสินใจ การ จัดการข้อมูล - การเก็บรักษาข้อมูล - การจัดทำเอกสาร - การติดต่อสื่อสาร

8 ร่างเอกสาร พิมพ์เอกสาร แก้ไขเอกสาร เก็บเอกสาร ส่งเอกสาร ค้นคืนเอกสาร


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ได้เจริญก้าวหน้า และมีบทบาทในการเพิ่มประสิทธิภาพในการ ทำงานของสำนักงานให้มีความทันสมัย ถูกต้อง และรวดเร็ว ระบบสำนักงานในปัจจุบันมีการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google