งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมบริหาร สถานศึกษา วันที่ 21 เดือน กันยายน พ. ศ. 2558 ณ โรงเรียนวัดนางสาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรสาคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมบริหาร สถานศึกษา วันที่ 21 เดือน กันยายน พ. ศ. 2558 ณ โรงเรียนวัดนางสาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรสาคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมบริหาร สถานศึกษา วันที่ 21 เดือน กันยายน พ. ศ. 2558 ณ โรงเรียนวัดนางสาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรสาคร SchoolMIS

2 ภารกิจ บันทึกผลการเรียนปี การศึกษา 2557 - กรณี ป.6 ให้กรอกเกรด ป.1 ปี 52 – ป.6 ปี 57 - กรณี ม.3 ให้กรอกเกรด ม.1 ปี 55 – ม.3 ปี 57 - ส่วน ป.1 – ป.5 และ ม.1 – ม.2 ให้กรอกเกรด ปี 57 หรือกรอกเกรดทั้งหมดทุกปี ให้เสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

3 ล็อกอิน

4 หน้าแรกโปรแกรม

5 1 1. ผลการเรียน

6 โปรแกรมบริหารจัดการ ผลการเรียน

7 2 2. ข้อมูลโรงเรียน

8 กรอกข้อมูล - ชื่อผู้อำนวยการ โรงเรียน - ชื่อนายทะเบียน และอื่นๆ ตาม รายการ

9 3 3. แก้ไขข้อมูล โรงเรียน

10 3 3

11 4. ข้อมูลนักเรียน 4.1

12 4.1 ประวัตินักเรียน 4.1

13 3 4.1 ประวัตินักเรียน

14 4.1 แก้ไขประวัติ นักเรียน

15 4.1 ประวัตินักเรียน

16 4.1 แก้ไขประวัติ นักเรียน

17 4.1 บันทึกประวัติ นักเรียน

18 แก้ไขรายวิชา ให้ตรงกับหลักสูตร สถานศึกษา - รายวิชาพื้นฐาน - รายวิชาเพิ่มเติม

19 5. แก้ไขรายวิชา ภาษาไทย

20 5. แก้ไขรายวิชา คณิตศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt การประชุมปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมบริหาร สถานศึกษา วันที่ 21 เดือน กันยายน พ. ศ. 2558 ณ โรงเรียนวัดนางสาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรสาคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google