งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการปฏิบัติงาน ปี การศึกษา 2558 ปีที่ผ่านมา ทำอะไร ? โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 งานกิจกรรมลูกเสือเนตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการปฏิบัติงาน ปี การศึกษา 2558 ปีที่ผ่านมา ทำอะไร ? โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 งานกิจกรรมลูกเสือเนตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการปฏิบัติงาน ปี การศึกษา 2558 ปีที่ผ่านมา ทำอะไร ? โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 งานกิจกรรมลูกเสือเนตร นารี - ยุวกาชาด

2 1 สรุปงานที่ได้ดำเนินการปีที่ผ่านมา เกิดผลตามเป้าหมายและ มีแนวโน้มในการพัฒนางานต่อไปอีก 2 เห็นการบริหารจัดการของกลุ่มสาระ ฯด้านการบริหาร บริการ และวิชาการ ปัญหา อุปสรรคและการ แก้ปัญหาที่ผ่านมา 3 ผู้บริหารได้ทบทวน ตลอดทั้งได้รับ ข้อเสนอแนะที่ดี.... จากผู้บริหาร วัตถุประสงค์ในการนำเสนอ 3 ข้อ ดังนี้

3 บรรลุวัตถุประสงค์และ สูงกว่าเป้าหมาย การเก็บเงินค่าบำรุงลูกเสือ ประจำปี ( ควรกำหนดลงไปในปฏิทิน ปฏิบัติงาน ) การจัดการเรียนการสอนลูกเสือ ร้อยละ 85 การจัดการเรียนการสอนยุว กาชาด ร้อยละ 85 การจัดกิจกรรมวันสำคัญ ร้อย ละ 90 กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ ร้อยละ 100 เป็นที่น่าพอใจ และควรพัฒนา อย่างต่อเนื่อง

4 กิจกรรมยามว่างของผู้กำกับลูกเสือ “ คนสวย วันนี้ ”

5 สรุปผลการปฏิบัติงาน ปี การศึกษา 2558 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 นายชวลิต รำ ขวัญ นายวีระ สินอำพลนางสาวกุลยา หลำพรหม นายบุญฤทธิ์ อยู่คร นายบุญเกิด เผือกใต้

6 เว็ปไซค์ ส่งงานกลุ่ม สาระฯ kruboonkerd. com ส่งงานที่ได้รับมอบหมาย

7 ปีที่ผ่านมาได้จัด 1. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สุข ศึกษาและพลศึกษา บรรลุวัตถุประสงค์ ร้อยละ 80 พัฒนาขึ้นด้านการจัดการเรียนการสอน วิชาสุขศึกษา / พลศึกษา ลดลงบางวิชาคือวิชาพลศึกษา เพราะ ขาดสื่ออุปกรณ์ สูงกว่าเป้าหมายการจัดการเรียนกีฬาสู่ ความเป็นเลิศ ร้อยละ 90 2. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ร้อยละ 75 ( ควรมีขอบข่ายงานที่ชัดเจนมากกว่านี้ )

8

9 ขาดห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระ ที่มีอยู่เหมาะสมกับการสอน วิชาสุขศึกษาได้ดี กระดานอัจฉริยะเครื่องฉาย ส่งเคลมยังไม่ได้รับ ขาดสื่อที่จำเป็นต้องใช้การ จัดการเรียนการสอน แก้ปัญหาโดยจัดการเรียนการ สอน แบบพอเพียง ปัญหา อุปสรรค์ การแก้ปัญหา วิชาสุข ศึกษา ม.1-6

10 ม.1 กีฬาเทเบิลเทนิส กีฬา ยืดหยุ่น ม.2 กีฬาวอลเลย์บอล กีฬากรีฑา ม.3 กีฬาบาสเกตบอล กีฬา ฟุตบอล ม.4 กิจกรรมเข้าจังหวะ กีฬาตะกร้อ ม.5 กีฬามวยไทย กีฬาเป ตอง ปัญหา อุปสรรค์ การ แก้ปัญหา วิชาพลศึกษาม.1-6 ที่เก็บอุปกรณ์ฝึกทักษะ และที่เรียนฝึกทักษะ

11 การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน ให้ มีมาตรฐานมากขึ้นทุกปี การเก็บเงิน การฝึกซ้อม ของลีดเดอร์ เสื้อสีของ นักเรียน อัฒจรรย์

12 กีฬาที่จะต้องพัฒนาสู่ความ เป็นเลิศ ฟุตซอล

13 กีฬาที่จะต้องพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ วอลเลย์บอลชายหาด

14 กีฬาที่จะต้องพัฒนาสู่ความ เป็นเลิศ กรีฑา

15 กีฬาที่จะต้องพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ มวย ไทยและมวยสากลสมัครเล่น

16 งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

17 โครงการพัฒนาการจัดการ เรียนรู้สุขศึกษาฯ ( ปรับปรุงห้องกลุ่มสาระ การเรียนรู้ ) ( ติดตั้งเวทีมวยมาตรฐาน ) โครงการพัฒนา ความสามารถของนักเรียน เพื่อการอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้ มวยไทย ปีหน้าจะพัฒนางานอย่างไร นำเสนอ 2 โครงการ

18

19 Goodbye


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการปฏิบัติงาน ปี การศึกษา 2558 ปีที่ผ่านมา ทำอะไร ? โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 งานกิจกรรมลูกเสือเนตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google