งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลำดับ สรุปผลการประเมิน ชุดฝึกทักษะที่ 1 สรุปผลการประเมิน ชุดฝึกทักษะที่ 2 เปรียบเทียบสรุปผลการประเมิน ชุดฝึกทักษะ ที่ 1 และ 2 1 เกณฑ์ขั้นต่ำเกณฑ์ขั้นกลางดีขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลำดับ สรุปผลการประเมิน ชุดฝึกทักษะที่ 1 สรุปผลการประเมิน ชุดฝึกทักษะที่ 2 เปรียบเทียบสรุปผลการประเมิน ชุดฝึกทักษะ ที่ 1 และ 2 1 เกณฑ์ขั้นต่ำเกณฑ์ขั้นกลางดีขึ้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 ลำดับ สรุปผลการประเมิน ชุดฝึกทักษะที่ 1 สรุปผลการประเมิน ชุดฝึกทักษะที่ 2 เปรียบเทียบสรุปผลการประเมิน ชุดฝึกทักษะ ที่ 1 และ 2 1 เกณฑ์ขั้นต่ำเกณฑ์ขั้นกลางดีขึ้น 2 เกณฑ์ขั้นกลาง เหมือนเดิม 3 ไม่ผ่านเกณฑ์เกณฑ์ขั้นต่ำดีขึ้น 4 เกณฑ์ขั้นต่ำ เหมือนเดิม 5 เกณฑ์ขั้นต่ำเกณฑ์ขั้นกลางดีขึ้น 6 ไม่ผ่านเกณฑ์เกณฑ์ขั้นต่ำดีขึ้น 7 เกณฑ์ขั้นต่ำเกณฑ์ขั้นกลางดีขึ้น 8 เกณฑ์ขั้นต่ำเกณฑ์ขั้นกลางดีขึ้น 9 เกณฑ์ขั้นกลาง เหมือนเดิม 10 เกณฑ์ขั้นกลาง เหมือนเดิม 11 เกณฑ์ขั้นกลาง เหมือนเดิม 12 ไม่ผ่านเกณฑ์ เหมือนเดิม 13 เกณฑ์ขั้นต่ำ เหมือนเดิม 14 เกณฑ์ขั้นต่ำ เหมือนเดิม 15 ไม่ผ่านเกณฑ์เกณฑ์ขั้นต่ำดีขึ้น 16 เกณฑ์ขั้นต่ำ เหมือนเดิม 17 เกณฑ์ขั้นกลาง เหมือนเดิม 18 เกณฑ์ขั้นกลาง เหมือนเดิม 19 เกณฑ์ขั้นกลาง เหมือนเดิม 20 ไม่ผ่านเกณฑ์เกณฑ์ขั้นต่ำดีขึ้น 21 ไม่ผ่านเกณฑ์เกณฑ์ขั้นต่ำดีขึ้น 22 ไม่ผ่านเกณฑ์เกณฑ์ขั้นต่ำดีขึ้น ค่าเฉลี่ยเกณฑ์ขั้นต่ำเกณฑ์ขั้นกลางดีขึ้น

5

6

7


ดาวน์โหลด ppt ลำดับ สรุปผลการประเมิน ชุดฝึกทักษะที่ 1 สรุปผลการประเมิน ชุดฝึกทักษะที่ 2 เปรียบเทียบสรุปผลการประเมิน ชุดฝึกทักษะ ที่ 1 และ 2 1 เกณฑ์ขั้นต่ำเกณฑ์ขั้นกลางดีขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google