งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนสุจริต & คุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนสุจริต & คุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โรงเรียนสุจริต & คุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน

3

4

5

6

7

8

9

10

11 ร. ร. บ้านกรวด โรงเรียนสุจริต & คุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน

12

13

14 มาตรฐา นที่ รายการ 1 ด้านวิชาการ 2 ด้านงบประมาณ 3 ด้านการบริหารงานบุคคล 4 ด้านการบริหารทั่วไป 5 ผลลัพธ์และภาพแห่ง ความสำเร็จ โรงเรียนสุจริต & คุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน เอกสาร

15 โรงเรียนสุจริต & คุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32  

33

34

35

36

37 การละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่ บันทึกประจำวัน คู่มือประชาชน

38

39

40 เรื่องร้องเรียน

41 ประโยชน์ทับ ซ้อน

42 แผนป้องกันปราบปราม สพม. ๓๒

43 การจัดตั้ง กลุ่ม

44


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนสุจริต & คุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google