งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บันทึกข้อตงลงความร่วมมือ ว่าด้วยการอนุรักษ์ คุ้มครองถิ่นกำเนิดพืช สมุนไพรจากป่าชุมชน และส่งเสริมการปลูกป่าเพื่อ การใช้ประโยชน์พืชสมุนไพร อย่างยั่งยืน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บันทึกข้อตงลงความร่วมมือ ว่าด้วยการอนุรักษ์ คุ้มครองถิ่นกำเนิดพืช สมุนไพรจากป่าชุมชน และส่งเสริมการปลูกป่าเพื่อ การใช้ประโยชน์พืชสมุนไพร อย่างยั่งยืน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 บันทึกข้อตงลงความร่วมมือ ว่าด้วยการอนุรักษ์ คุ้มครองถิ่นกำเนิดพืช สมุนไพรจากป่าชุมชน และส่งเสริมการปลูกป่าเพื่อ การใช้ประโยชน์พืชสมุนไพร อย่างยั่งยืน

5 หน่วยงานทั้งสองได้ตระหนักถึง ความสำคัญ “ การอนุรักษ์ คุ้มครองถิ่นกำเนิดพืช สมุนไพรจากป่าชุมชน รวมทั้งส่งเสริม ให้ชุมชนปลูก การพัฒนาสวนป่า สมุนไพรในพื้นที่นอกเขตป่า โดยการ ใช้อย่างยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุด สร้างอาชีพขึ้นในชุมชน ”

6

7 กรมป่า ไม้

8

9

10

11

12

13

14 เป้าหมาย ๒๖๐ แห่งทั่วประเทศ เนื้อที่ ๒๐๐, ๐๐๐ ไร่ ระยะเวลาการดำเนินงาน ๔ เดือน ( ตค. ๕๗ - มค. ๕๘ ) ผลการดำเนินงาน ๒ เดือน ประมาณ ๑๖๐ แห่ง

15


ดาวน์โหลด ppt บันทึกข้อตงลงความร่วมมือ ว่าด้วยการอนุรักษ์ คุ้มครองถิ่นกำเนิดพืช สมุนไพรจากป่าชุมชน และส่งเสริมการปลูกป่าเพื่อ การใช้ประโยชน์พืชสมุนไพร อย่างยั่งยืน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google