งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Service plan สาขาโรคไม่ติดต่อ NCD คปสอ. ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี กิจกรรมที่ให้บริการ 1. คัดกรองค้นหากลุ่มเสี่ยง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Service plan สาขาโรคไม่ติดต่อ NCD คปสอ. ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี กิจกรรมที่ให้บริการ 1. คัดกรองค้นหากลุ่มเสี่ยง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Service plan สาขาโรคไม่ติดต่อ NCD คปสอ. ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี กิจกรรมที่ให้บริการ 1. คัดกรองค้นหากลุ่มเสี่ยง

2 ร้อยละ 90 ประชากร 35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองโรคเบาหวาน

3 ร้อยละ 90 ประชากร 35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง

4 ร้อยละ 60 ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปคัดกรอง BMI ≥ 25 กก / ม 2 และหรือ ภาวะอ้วนลงพุง

5 กิจกรรมที่ให้บริการ 2. กลุ่มเสี่ยงได้รับการปรับเปลี่ยน พฤติกรรม

6 2. กลุ่มเสี่ยง DM ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

7 2. กลุ่มเสี่ยง HT ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

8 กิจกรรมที่ให้บริการ 3. กลุ่มป่วยได้รับการคัดกรอง ภาวะแทรกซ้อน

9 ร้อยละ 90 ผู้ป่วย DM, HT ที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง

10 ร้อยล 6 0 ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจจอประสาทตา

11 ร้อยล 6 0 ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจเท้า

12 ร้อยละ 60 ผู้ป่วย DM, HT ที่ได้รับการคัดกรอง CVD Risk

13 กิจกรรมที่ให้บริการ 4. กลุ่มผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุม ระดับน้ำตาลได้ดี

14 ร้อยละ 40 ผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี

15 กิจกรรมที่ให้บริการ 5. ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุม ความดันโลหิตสูงได้ดี

16 ร้อยละ 50 ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตสูงได้ดี

17 Service plan สาขาสาขาจักษุวิทยา คปสอ. ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

18 ร้อยล 7 5 อัตราการคัดกรองต้อกระจกในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

19 Service plan สาขาสาขาโรคมะเร็ง คปสอ. ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

20 อัตราการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ 30 – 60 ปี

21 การคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีอายุ 30 – 70 ปี

22 ปัญหาและอุปสรรค 1. ประชากรจำแนกตามการอยู่อาศัย (typearea ซ้ำซ้อน ) 2. การบันทึกข้อมูลในแฟ้ม Peson เทียบกับ DBPOP ( ทุกสิทธิ์ ) ยังไม่ตรงกัน ( แจ้งที่อยู่ไม่ ตรงกับที่อยู่จริง ตามไม่ได้ )


ดาวน์โหลด ppt Service plan สาขาโรคไม่ติดต่อ NCD คปสอ. ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี กิจกรรมที่ให้บริการ 1. คัดกรองค้นหากลุ่มเสี่ยง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google