งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ 231/4 ซอยวัดสังข์กระจาย เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600 Tel. 02- 4655061,02-4665367 การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML (3204-2201) 1 ประเภทของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ 231/4 ซอยวัดสังข์กระจาย เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600 Tel. 02- 4655061,02-4665367 การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML (3204-2201) 1 ประเภทของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ 231/4 ซอยวัดสังข์กระจาย เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600 Tel. 02- 4655061,02-4665367 การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML (3204-2201) 1 ประเภทของ Tag คำสั่งการพิมพ์ บท ที่ Tag HTML

2 เรียบเรียงโดย อ. อำภา กุลธรรมโยธิน การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML (3204-2201) 2 1. การตั้งชื่อ Title การกำหนดชื่อ Title ให้กับเว็บ เพจ ชื่อแท็ก : Title รูปแบบ : ชื่อ Title ตำแหน่งที่ใช้ : ระหว่าง... ชื่อ Title

3 เรียบเรียงโดย อ. อำภา กุลธรรมโยธิน การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML (3204-2201) 3 2. การกำหนดรูปแบบของ พื้นหลัง สามารถทำได้ 2 ลักษณะ ได้แก่ การ กำหนดพื้นหลังด้วยสีพื้น และการ กำหนดพื้นหลังด้วยรูปภาพ ชื่อแอททรีบิวท์ : Bgcolor รูปแบบ : ตำแหน่งที่ใช้ : ภายในแท็กเปิดของ

4 เรียบเรียงโดย อ. อำภา กุลธรรมโยธิน การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML (3204-2201) 4 3. สีของข้อความที่เป็นจุดลิงค์ การกำหนดสีสามารถทำได้ด้วยการใช้ แอททรีบิวท์ Link, Vlink และ ALink ซึ่งเป็น แอตทริบิวต์ของ ชื่อแอตทริบิวต์ : Link, VLink, ALink รูปแบบ : ตำแหน่งที่ใช้ : ภายในแท็กเปิดของ

5 เรียบเรียงโดย อ. อำภา กุลธรรมโยธิน การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML (3204-2201) 5 4. การแสดงข้อมูลบนเว็บเพจ แสดงข้อความบนเว็บเพจ อยู่ระหว่าง... เช่น พิมพ์ข้อความที่ต้องการแสดงบน หน้าเว็บเพจที่นี่ แสดงรูปภาพบนเว็บเพจ เช่น

6 เรียบเรียงโดย อ. อำภา กุลธรรมโยธิน การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML (3204-2201) 6 สรุปคำสั่ง ( แท็กต่าง ๆ ) แท็ก ขึ้นบรรทัดใหม่ แท็ก แสดงข้อมูลแบบพารา กราฟ แท็ก แสดงข้อมูลตาม รูปแบบที่กำหนดไว้ แท็ก การย่อ หน้าข้อความ แท็ก การจัดข้อความ อยู่กึ่งกลาง

7 เรียบเรียงโดย อ. อำภา กุลธรรมโยธิน การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML (3204-2201) 7 5. การกำหนดตำแหน่งเริ่มต้นของ การแสดงผล รูปแบบการแสดงผล ชื่อแอททรีบิวท์ : TopMargin, LeftMargin, MarginHeight, MarginWidth รูปแบบ : <Body topmargin=“ ระยะห่างเป็น พิกเซล ” leftmargin=“ ระยะห่าง เป็นพิกเซล ”> <Body marginheight=“ ระยะห่างเป็น พิกเซล ” marginleft=“ ระยะห่างเป็น พิกเซล ”> ตำแหน่งที่ใช้ : ภายในแท็กเปิดของ

8 เรียบเรียงโดย อ. อำภา กุลธรรมโยธิน การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML (3204-2201) 8 6. การกำหนดเส้นคั่นบนหน้าเว็บ เพจ ชื่อแท็ก : Hr รูปแบบ : <Hr color=“# รหัสสี / ชื่อ สี width=” ความกว้าง (pixels/percent) > ตำแหน่งที่ใช้ : อยู่ระหว่าง...

9 เรียบเรียงโดย อ. อำภา กุลธรรมโยธิน การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML (3204-2201) 9 บทที่ จบการ นำเสนอ ประเภทของ Tag คำสั่งการพิมพ์


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ 231/4 ซอยวัดสังข์กระจาย เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600 Tel. 02- 4655061,02-4665367 การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML (3204-2201) 1 ประเภทของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google