งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้จัดทำ รหัสนิสิต นาย พรหมินทร์ ศรีสุวรรณ์ กลุ่มเรียน D2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้จัดทำ รหัสนิสิต นาย พรหมินทร์ ศรีสุวรรณ์ กลุ่มเรียน D2"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้จัดทำ รหัสนิสิต 5821282044 นาย พรหมินทร์ ศรีสุวรรณ์ กลุ่มเรียน D2
printer ผู้จัดทำ รหัสนิสิต นาย พรหมินทร์ ศรีสุวรรณ์ กลุ่มเรียน D2

2 printer หมายถึง อุปกรณ์เครื่องพิมพ์ที่รับสัญญาณตรงจากเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อพิมพ์งานออกมาเป็น ข้อความ ภาพ ลงบนกระดาษ หรือวัตถุอื่นในประเภทเดียวกัน เครื่องพิมพ์ที่ใช้ในปัจจุบันมีหลายประเภท เช่น แบบกระทบ (impact  printer) แบบจุด(dot matrix) แบบจาน (daisy wheel) แบบไม่กระทบ(non impact printer) แบบฉีดหมึก (ink jet) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (laser printer)

3 แบบกระทบ (impact  printer)
เครื่องพิมพ์แบบกระทบเป็นเครื่องพิมพ์ชนิดหนึ่งที่พิมพ์ข้อความลงบนกระดาษ โดยใช้ค้อนตอกผ่านผ้าหมึกพิมพ์ลงบนกระดาษ ทำให้เกิดเป็นรูปตัวอักขระต่างๆ มีหลายชนิด เช่น เครื่องพิมพ์แบบจาน (daisy wheel) เครื่องพิมพ์แบบดรัม (drum printer) และเครื่องพิมพ์แบบสายโซ่ (chain printer)การพิมพ์แบบนี้ อาจทำได้ทีละหลายชุดพร้อมๆกัน โดยใช้กระดาษก๊อปปี้ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์ทำไม่ได้) แบบจาน (daisy wheel) จานอักขระหมายถึง จานกลม ๆ มีลักษณะเหมือนวงล้อ มีตัวอักขระต่างๆ ติดอยู่ที่ปลายก้านแต่ละก้านที่กางออกไปจากศูนย์ตรงกลาง ใช้กับเครื่องพิมพ์แบบกระทบ (impact printer) เวลาพิมพ์ จานนี้ก็จะหมุนไปรอบๆ เมื่ออักษรตัวใดกระทบกับกระดาษ ก็จะเกิดเป็นอักษรตัวนั้นบนกระดาษ

4 เครื่องพิมพ์แบบจุด (Dot-Matrix Printers)
คุณภาพของงานพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ ชนิดนี้จะขึ้นอยู่กับจำนวนจุดของเครื่อง เพราะผลที่ได้จากการพิมพ์จะมีลักษณะเป็นจุด เครื่องพิมพ์ชนิดนี้เหมาะสำหรับงานพิมพ์ที่ไม่ต้องการความละเอียดมากนัก เครื่องพิมพ์แบบจุดนี้จัดเป็นเครื่องพิมพ์แบบกระทบ (impact printer ) คือ เวลาพิมพ์หัวพิมพ์จะกระทบกับผ้าหมึก เครื่องพล็อตเตอร์ (plotter) เป็นเครื่องพิมพ์ใช้วาดหรือเขียนภาพสำหรับงานที่ต้องการความละเอียดสูง ๆ นิยมใช้กับงานออกแบบทางสถาปัตยกรรม หรือวิศวกรรม ใช้การพิมพ์เอกสารที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ และไม่สามารถพิมพ์ด้วยเครื่องขนาดเล็กได้ วิธีการทำใช้เทคนิคกลไกบังคับปากกาให้ขีดลงบนกระดาษโดยตรง ส่วนใหญ่เป็นเอกสารที่ต้องการความละเอียดสูง เช่น ภาพโฆษณา แผนที่ แผนผัง แบบแปลน

5 เครื่องพิมพ์ฉีดหมึก (Inkjet printer)
ทำงานโดยอาศัยน้ำหมึกพ่นลงไปบนกระดาษตรงจุดที่ต้องการ สามารถพิมพ์ตัวอักษรที่มีรูปแบบ และขนาดที่แตกต่างกัน การพ่นหมึกหยดเล็กๆ ไปที่กระดาษ หยดหมึกจะมีขนาดเล็กมาก แต่ละจุดจะอยู่ในตำแหน่งที่เมื่อประกอบกันแล้วจะเป็นตัวอักษร หรือรูปภาพตามความต้องการ และสามารถเลือกใช้ได้ทั้งหมึกสีและขาวดำ เครื่องพิมพ์เลเซอร์(Laser printer) เครื่องพิมพ์แบบนี้จะอาศัยการทำงานของแสงเลเซอร์ฉายไปยังหลอดสร้าง(drum)ภาพที่รับการกระตุ้นของแสง แล้วฉีดผงหมึกเข้าไปยังบริเวณที่มีประจุอยู่(ซึ่งเป็นหลักการเดียวกับเครื่องถ่ายเอกสาร)จากนั้นให้กระดาษวิ่งมารับผงหมึก แล้วผ่านความร้อนเพื่อให้ได้ภาพติดแน่น

6 แบบกระทบ (impact printer)
เครื่องพิมพ์แบบจุด (Dot-Matrix Printers)

7 เครื่องพิมพ์ฉีดหมึก (Inkjet printer)
เครื่องพิมพ์เลเซอร์(Laser printer) เครื่องพล็อตเตอร์ (plotter)

8 ส่วนประกอบที่สำคัญของ Printer
Paper tray เป็นส่วนของถาดบรรจุกระดาษเพื่อเตรียมพร้อมในการใช้งาน Stepper motor เป็นส่วนของลูกเลื่อนที่ทำการดึงกระดาษจาก Paper Tray เข้าไปยังตัวเครื่อง หัวพิมพ์กระดาษ เป็นส่วนที่ใช้สำหรับพ่นหมึกออกมาไปยังกระดาษที่เข้าสู่ตัวเครื่อง Laser Printer  Laser Scanning Unit เป็นส่วนที่แสง laser ถูกยิงออกมาซึ่งแสง laser ที่ถูกยิงออกมานี้ ก็คือข้อมูลที่ต้องการ print นั้นเอง  Mirror คือกระจกที่ใช้รับแสง laser และทำการหักเหและกระจายแสงออกมา

9 Corona Wire เป็นส่วนที่ติดกับ Photoreceptor Drum Assembly ใช้สำหรับลบข้อมูลที่ติดอยู่ที่ Photoreceptor Drum Assembly นั้นเอง Toner Hopper เป็นส่วนที่เก็บหมึกและพ่นกระจายออกมายังส่วน ข้อมูลที่ติดอยู่ที่ Photoreceptor Drum Assembly Fuser เป็นส่วนที่ใช้สำหรับหลอมละลายหมึกเพื่อใช้ หมึกที่อยู่ที่กระดาษละลายติดแน่นอีกที

10

11 วิธีการเลือกซื้อ ความละเอียดในการพิมพ์
ความละเอียดในการพิมพ์ของPrinter หมายถึง จำนวนจุดต่อนิ้ว หรือ dpi (dots per Inc.)ที่ปรากฏในหนึ่งหน้ากระดาษ โดยส่วนมากความละเอียดจะวัดโดยใช้ จำจนวนจุด แนวนอนและแนวตั้งในการวัด เช่น 600x300 dpi ยิ่ง dpi มาก ความละเอียดในการพิมพ์งานจะมีมากขึ้น ณ ปัจจุบัน ความมาตรฐานละเอียดของ Printer คือ 600x600 dpi ซึ่งดีสำหรับการพิมพ์งานมีคุณภาพ อย่างไรก็ตามเครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจตส่วนใหญ่จะมีความละเอียดอยู่ที่ 4800x1200

12 การเชื่อมต่อ การเลือกเครื่องPrinter นั้นต้องคำนึงถึงการเชื่อมต่อที่เหมาะกับตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยปกติแล้วเครื่องPrinter สามารถเชื่อมต่อโดย USB กับเครื่อง PC อย่างง่ายดาย สำหรับเครื่องPrinter ที่มีประสิทธิภาพสูง การเชื่อมต่ออาจต้องใช้ infrared I/O port ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับโน้ตบุ๊ก แบบไร้สาย ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน การเลือกซื้อPrinter นั้นต้องเลือกตามการใช้งานของคุณ ยกตัวอย่าง เช่น หากคุณต้องใช้Printer เครื่องเดียวร่วมกับเพื่อนร่วมงานหลายๆคน เครื่องPrinter ที่เชื่อมต่อแบบไร้สายจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับการใช้งาน

13 การจัดการค่าใช้จ่าย ถึงแม้ว่าเครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจต จะมีราคาถูกกว่าแบบเลเซอร์ สิ่งหนึ่งที่ ความคำนึงก็คือค่าซ่อมดูแล และค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องพิมพ์ที่รวมไปถึง กระดาษ และตลับหมึก ตลับ Standard laser สามารถปริ้นได้ 1500 ถึง 3500 หน้าเลยทีเดียว แต่ก็ต้องแลกมากับความแพงของมัน แต่หากเทียบกับ Circa 200 หน้า คุณจะสามารถประหยัดลงได้อีกเยอะเมื่อใช้ตลับหมึกแบบ Standard แล้วเราควรจะใช้แบบไหนดีที่คุ้มที่สุด เรื่องนี้มันขึ้นอยู่กับจำนวนหน้าที่คุณต้องการจะปริ้นมากกว่า เครื่องพิมพ์เลเซอร์จะคุ้มค่ากว่าเยอะในระยะยาว ส่วนเครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจตจะถูกถ้าใช้ตอนแรกๆ และจะเริ่มแพงขึ้นเพราะเราต้องเสียค่าซ่อมดูแลมากกว่า

14 การตัดสินในเลือกสินค้า
การเลือกซื้อPrinter นั้นไม่มีถูกหรือผิด เพราะส่วนใหญ่Printer ทั่วไป นั้นราคาย่อมเยา เหมาะสมแก่การใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นแบบ inkjet หรือ laser ก็ตาม ในการเลือกสินค้าให้เหมาะสม คุณคำนวณถึงฟังก์ชั่นการใช้งานที่คุณต้องการ รวมถึงการดูแลรักษา และซ่อมแซมอุปกรณ์ เท่านี้คุณก็สามารถเลือกซื้อPrinter ที่เหมาะสำหรับคุณได้แล้ว

15 PRINTER HP DESKJET INK ADVANTAGE 3545 ALL-IN-ONE
Print speed black (draft, A4) As fast as 19 sec Print speed colour (draft, A4) As fast as 24 sec Resolution (dpi) 4800 x 1200 dpi Max Paper Capacity Standard memory Standard connectivity Compatible operating systems Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP SP3 or higher (32-bit only) Mac OS X v10.6, Lion, Mountain Lion Other Warranty 2 Year 3,200-4,000 บาท

16 PRINTER CANON MG3570 (RED) INKJET MULTI FUNCTION
Print speed black (draft, A4) 9.9 dpi Print speed colour (draft, A4) 5.7 dpi Resolution (dpi) 4800 x 1200 dpi Max Paper Capacity A4 = 80 Standard memory Standard connectivity Compatible operating systems Other Warranty 1 3,200-4,000 บาท 

17 แหล่งที่มา ข้อมูล http://th.w3dictionary.org/index.php?q=daisy+wheel
ภาพ

18 ข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt ผู้จัดทำ รหัสนิสิต นาย พรหมินทร์ ศรีสุวรรณ์ กลุ่มเรียน D2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google