งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1074404 Multimedia Systems รศ. ดร. บุญวัฒน์ อัตชู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1074404 Multimedia Systems รศ. ดร. บุญวัฒน์ อัตชู"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1074404 Multimedia Systems รศ. ดร. บุญวัฒน์ อัตชู boonwat@kmitl.ac.th

2 สื่อประเภทต่างๆ การจัดประเภทสื่อ คุณลักษณะและความ ต้องการของข้อมูลสื่อผสม โมเดลและโครงสร้างการ เก็บ ข้อมูลสื่อผสม ระบบสารสนเทศสื่อผสม มาตรฐานการบีบอัด ข้อมูล คุณภาพการบริการของโปรแกรมประยุกต์สื่อผสม การ ทำงานพร้อมกันของสื่อผสม สภาพแวดล้อมการทำงานของ สื่อผสม สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบของระบบสื่อผสม ระบบสื่อผสมแบบกระจาย A study of types of media, media classification, characteristics and requirements of multimedia, multimedia storage models and structures, multimedia information systems, data compression standards, quality of service in multimedia application, media synchronization, multimedia system environment, multimedia system architecture and components, distributed multimedia systems.

3 Text : Digital Multimedia, Third Edition Nigel Chapman and Jenny Chapman John Wiley & Sons Ltd., 2009 หนังสืออ่านประกอบ : Introduction to Multimedia Systems Edited by Gaurav Bhatnager, Shikha Mehta, Sugata Mitra Academic Press, 2001

4 Assignment20% Midterm30% Final50% เรียน วันพุธ เวลา 9.00 – 12.00 น. วันอื่น ที่ว่างตรงกัน......... ?

5 เนื้อหาในตำรา ดูจาก ไฟล์ Content (DMM3-Contents.pdf)

6 Multimedia Systems Input ProcessOutput System

7 Input Media Graphics (2D/3D) Audio Text Animation Video Convert analog media into a suitable discrete format

8 Process * Use appropriate compression technologies and file formats for storing the media elements. * Edit a given media element using an appropriate editor. * Integrate all the media elements into one multimedia system using a programming language or an authoring package.

9 Output Digital signal Convert to analog signal Speaker TV Screen Printer etc.

10 Multimedia Systems Input ProcessOutput

11 Newspaper versus Television What role does color play? Which is more “real”? Where do you have to imagine more? Are you free to make a choice about what you want to see or read? Where is the editor’s role more importance? For the same news item,which takes less time? How is a political speech represented? What about dance? Which do you remember more, text or pictures?

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29


ดาวน์โหลด ppt 1074404 Multimedia Systems รศ. ดร. บุญวัฒน์ อัตชู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google