">

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PHP: Session. What is a PHP Session? Session variables solve this problem by storing user information to be used across multiple pages (e.g. username,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PHP: Session. What is a PHP Session? Session variables solve this problem by storing user information to be used across multiple pages (e.g. username,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PHP: Session

2 What is a PHP Session? Session variables solve this problem by storing user information to be used across multiple pages (e.g. username, favorite color, etc). By default, session variables last until the user closes the browser.

3 Start a PHP Session A session is started with the session_start() function. demo_session1.php

4 Get PHP Session Variable Values demo_session2.php

5 Another way to show session values

6 Destroy a PHP Session To remove all global session variables and destroy the session, use session_unset() and session_destroy():

7 Sample – login_page.php Enter your login: username: password: what is your fab colour {red, green, blue}: >

8 Sample- login.php log out

9 Sample-logout.php

10 แบบฝึกหัด ให้ปรับสคริปต์ตัวอย่างโดยเพิ่มชนิดของผู้ใช้ 3 ชนิดดังนี้ ( ให้ผู้ใช้เลือกจาก Form) 1. คณบดี 2. อาจารย์ 3. นิสิต โดยมีข้อกำหนดจะแสดงเมนูที่แตกต่างกันดังนี้ 1. คณบดี แสดงพื้นหลังเป็นสี ( โทนสีเลือก ) มีเมนูดังนี้ รายชื่ออาจารย์ รายชื่อ นิสิต และรายชื่ออาคารเรียน 2. อาจารย์ แสดงพื้นหลังเป็นสี ( โทนสีเลือก ) มีเมนูดังนี้ รายชื่อนิสิต และ รายวิชาที่สอน 3. นิสิต แสดงพื้นหลังเป็นสี ( โทนสีเลือก ) มีเมนูดังนี้ รายชื่อวิชาที่เรียน และ รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา


ดาวน์โหลด ppt PHP: Session. What is a PHP Session? Session variables solve this problem by storing user information to be used across multiple pages (e.g. username,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google