งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

EtherChannel. EtherChannel/Link Aggregation การนำเอา Interface Ethernet ตั้งแต่ 2 links มา รวมกันเพื่อให้ได้ bandwidth ของ network ที่สูงขึ้น ถูกมองเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "EtherChannel. EtherChannel/Link Aggregation การนำเอา Interface Ethernet ตั้งแต่ 2 links มา รวมกันเพื่อให้ได้ bandwidth ของ network ที่สูงขึ้น ถูกมองเป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 EtherChannel

2 EtherChannel/Link Aggregation การนำเอา Interface Ethernet ตั้งแต่ 2 links มา รวมกันเพื่อให้ได้ bandwidth ของ network ที่สูงขึ้น ถูกมองเป็น 1 logical link เรียกว่า port channel หรือ channel group รวมได้ 2 - 8 pyhsical links ได้ความเร็ว 1600Mbps (FastEther) หรือ 16Gbps(GigabitEther)

3 ประเภทการทำ Etherchannel Layer2 ระหว่าง 2 switches Layer3 ระหว่าง 2 routers ( หรือ Switch L3 ขึ้นไป ) ระหว่าง switch และ server ซึ่งมี NIC "teaming" PAgP Cisco proprietary LACP IEEE standard 802.3ad Use in mixed switch environment Negotiation Protocols

4 โหมด EtherChannel Interface ON– Forces EtherChannel ON without PAgP or LACP negotiation PAgP –Auto interface อยู่ในสถานะ passive responds ต่อ PAgP packets ที่ได้รับ แต่ไม่ เริ่มต้น PAgP negotiation –Desirable (PAgP mode) interface อยู่ในสถานะ active เริ่มต้น PAgP negotiation LACP –Passive responds ต่อ LACP packets ที่ได้รับ แต่ไม่ เริ่มต้น LACP negotiation –Active เริ่มต้น LACP negotiation

5 The Rules ทุกๆ links ใน channel-group ต้องเหมือนกัน ดังนี้ –Speed and duplex –Switch port mode (trunk or access) –If access, ต้องอยู่ใน vlan เดียวกัน –If trunk, ต้องอนุญาต ให้ vlans หมายเลข เดียวกันวิ่งผ่านได้ หมายเลข channel group อยู่ระหว่าง 1-64

6 EtherChannel Configuration ตัวอย่าง Configure EtherChannel Switch(config)#interface port-channel 2 // ใช้กับ L3 Switch(config-if)#interface range fa0/1-2 Switch(config-if-range)#channel-group 2 mode [active/passive/auto/desirable/on] Verify Switch# show etherchannel Switch# show etherchannel port-channel Switch# show etherchannel summary


ดาวน์โหลด ppt EtherChannel. EtherChannel/Link Aggregation การนำเอา Interface Ethernet ตั้งแต่ 2 links มา รวมกันเพื่อให้ได้ bandwidth ของ network ที่สูงขึ้น ถูกมองเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google