งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

GRAND ROUND. CASE Chief complaint ผื่นแดงทั่วตัว 3 วันก่อนมา รพ. อาชีพ พระสงฆ์ ผู้ป่วยชายไทยอายุ 81 ปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "GRAND ROUND. CASE Chief complaint ผื่นแดงทั่วตัว 3 วันก่อนมา รพ. อาชีพ พระสงฆ์ ผู้ป่วยชายไทยอายุ 81 ปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 GRAND ROUND

2 CASE

3 Chief complaint ผื่นแดงทั่วตัว 3 วันก่อนมา รพ. อาชีพ พระสงฆ์ ผู้ป่วยชายไทยอายุ 81 ปี

4 Present Illness 3 วันก่อนมา รพ. มีผื่นแดงนูน คัน ขึ้น ทั้งตัว ไป รพ. สงฆ์ได้ยาฉีด, cetirizine 1x2, atarax(10) 1xhs, prednisolone(5) 2x2, ranitidine 1/2x2 อาการไม่ดีขึ้น 2 วันก่อนมา รพ. ยังคงมีผื่นขึ้นจึงไป รพ. สงฆ์ ได้ยาฉีดมาอีก อาการยังไม่ดีขึ้น ไม่เคยมีอาการเช่นนี้มาก่อน ไม่ได้สังเกตว่า ผื่นเป็นนานเท่าใดถึงหาย ไม่ได้ทานอาหาร ผิดปกติ ไม่ได้ทานยาอื่นนอกจากยาที่ทานประจำ ไม่มี URI symptom นำมาก่อน อาการไม่สัมพันธ์ กับอากาศหรือกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่มีไข้ ไม่ปวดข้อ

5 Past History  U/D HT, DLP, spondylolysis, OSA  Current medication: pentoxifylline 1x2caduet 1x1 Teprenone(50) 1x2 B1-6-12 1x3 folic 1x1 FBC 1x1 mobic(7.5) 1x1amitriptyline(25) 1x1 mydocalm 1x2 glucosa(1500) 1x1 Alfacalcidol(0.25 µg) 2x1gabapentin(300) 1x2 derfalon(500) 1x2CaCO 3 (1250) 1x1

6 Personal History  แพ้ยา Aspirin ( ผื่นแดงทั้งตัว )  ปฏิเสธประวัติดื่มแอลกอฮอร์ / สูบบุหรี่  ปฏิเสธประวัติทานยาหม้อ / ยาต้ม / ยาสมุนไพร

7 Physical Examination  V/S: BT 37.7 C, BP 141/60 mmHg, PR 84/min, RR 20/min  GA: An old male, alert, good consciousness, no dyspnea, no pallor, no jaundice  HEENT: no angioedema  Heart: normal S1&S2, no murmur  Lung: clear  Abdomen: soft, not tender  LN: no lymphadenopathy  CNS: intact  Ext: no joint inflammation

8 Physical Examination  Skin: generalized multiple discrete well defined wheal and flare, plaques on trunk and extremities ~ 40%BSA  Scalp: no lesion  Nail: normal  Oral: normal mucosa

9

10

11 Problems List  Acute Generalised wheal and flare without angioedema  U/D: HT, DLP, spondylolysis, OSA  Acute Urticaria Impression

12 Urticaria and angioedema

13 Urticaria and Angioedema  Definition  Urticaria : wheal-and-flare reaction localized intracutaneous edema(wheal) is surrounded by an area of redness (erythema)  Angioedema : same pathogenic mechanism, pathology is in the deep dermis and subcutaneous tissue

14

15

16 Urticaria and Angioedema  Acute urticaria  < 6 weeks  Chronic urticaria  > 6 weeks  At least twice a week off treatment  Episodic urticaria (Recurrent)  > 6 weeks  Less frequency than chronic urticaria

17

18

19 Clinical classification  Ordinary urticaria  Physical urticaria  Urticarial vasculitis  Contact urticaria  Angioedema without wheals  Distinctive urticarial syndromes

20

21

22 Differential Diagnosis  Papular urticaria  Sweet’s syndrome  Pre-bullous pemphigoid  Acute facial contact dermatitis  Urticarial drug reactions

23 Ordinary urticaria  Spontaneous  Often appears in the evening or waking  Systemic symptoms  Fatigue  Sweats and chills  Indigestion  arthralgia

24 Ordinary urticaria  Associated disease  Atopic dermatitis  Autoimmune disease : Autoimmune thyroid disease, Vitiligo, Insulin-dependent diabetes, Rheumatoid arthritis, Pernicious anemia  Infection : Upper respiratory tract viral infection, Hepatitis B viral infection, Helicobacter pylori, Parasitic infection (Strongyloidiasis, anisakiasis simplex), Dental infection, GI candidiasis

25 Ordinary urticaria  Papular urticaria  Episodic  Symmetrically distributed urticarial papules on exposed area  Hypersensitivity reaction to insect bite

26

27 Physical urticaria  Co-existing  Symptomatic dermographism + cholinergic urticaria  Cold + cholinergic urticaria  Dalayed pressure urticaria + delayed dermographism  Dalayed pressure urticaria + cholinergic urticaria

28 Mechanical stimuli  Dermographism Immediate Simple Symptomatic : most common of physical urticaria delayed  Delayed pressure urticaria  Vibratory angioedema

29 Topical dermographism

30 Delayed pressure urticaria  Deep erythematous swelling, pruritic, painful  Occurs 30 minutes – 12 hours, persist several days  Site: waistline, ankle, feet, palm, sole, genitalia  Diagnosis  Apply 2.5 kg weight to thigh or back for 20 min  Dermographometer 100g/mm2 for 70 sec  Palpable wheal at 30 min – 8 hr

31 Delay pressure urticaria

32 Tempearture changes  Heat contact urticaria  Cold urticaria  Primary cold contact urticaria  Secondary cold contact urticaria  Reflex cold urticaria  Familial cold urticaria

33 Positive ice cube test

34 Sweating or Stress  Cholinergic urticaria  Exercise-induced anaphylaxis  Adrenergic urticaria

35 Cholinergic urticaria

36 Other exposures  Solar urticaria  Aquagenic urticaria

37

38 Urticarial vasculitits

39 Contact urticaria  Urticaria at the site of cantact with skin or mucosa, included contact erythema or burning and stinging  Immunologic  allergen-specific IgE  Latex, food (avocado, kiwi)  Non-immunologic  mediated by PGD, inhibit by NSAIDs  Eg. Sorbic acid, benzoic acid, radiocontrast media

40 Angioedema without wheals  Drug reactions  ACEi  NSAIDs  C1 inhibitor deficiency  Idiopathic

41

42 C1 inhibitor deficiency  C1 inhibitor inhibit FXII a, FXII f, kallikrein, FXI a  Hereditary angioedema  type I and II  type III  Acquired C1 inhibitor deficiency  Group I : associated with B-cell lymphoma or CNT disease  Group II : prominence of a circulating IgG antibody to INH

43 Hereditary angioedema

44 Distinctive Urticarial syndromes  Cryopyrin-associated periodic syndromes(CAPS)  familial cold autoinflammation syndrome  Muckle-Wells syndrome  neonatal-onset multisystem inflammatory disease  Other syndrome  Schnitzler’s syndrome  Episodic angioedema with eosinophilia (Gleich’s syndrome)  Systemic capillary leak syndrome (Clarkson’s syndrome)

45

46

47

48 Treatment  Specific treatment  หยุดยาเดิมของผู้ป่วยทุกตัว ยกเว้น caduet, pentoxifylline  dexamethasone 4 mg IV  cetirizine(10) 1x4  pc,hs  Hydroxyzine(25) 1x1  hs  Symptomatic treatment  Creambase apply prn

49 Progression  Clinical improve ไม่มีผื่นเห่อขึ้นใหม่

50 Thank you


ดาวน์โหลด ppt GRAND ROUND. CASE Chief complaint ผื่นแดงทั่วตัว 3 วันก่อนมา รพ. อาชีพ พระสงฆ์ ผู้ป่วยชายไทยอายุ 81 ปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google