งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การลงรายการของ ทรัพยากรต่อเนื่อง - รายละเอียดทาง บรรณานุกรม - เขตข้อมูลที่เกี่ยวข้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การลงรายการของ ทรัพยากรต่อเนื่อง - รายละเอียดทาง บรรณานุกรม - เขตข้อมูลที่เกี่ยวข้อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การลงรายการของ ทรัพยากรต่อเนื่อง - รายละเอียดทาง บรรณานุกรม - เขตข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

2 เขตข้อมูล 008 เพื่อใช้ในการสืบค้นและ จัดการข้อมูล - เป็นเขตข้อมูลที่มีความยาวคงที่ 40 อักขระ - แต่ละตำแหน่งมีค่าความหมายใน ตัวเอง โดยใช้ รหัสแทนค่าข้อมูล - ตำแหน่ง 00 – 17, มี รายละเอียดการลงรายการ เหมือนทรัพยากรอื่น ๆ ส่วน ตำแหน่งที่แสดงข้อมูล เฉพาะของทรัพยากรต่อเนื่อง คือ ตำแหน่งที่ 18 – 34

3 008 –Continuing resources Date entered on file 06 Type of date/Pub.status Date Date Place of pub., product, execution Language 38 Modified record All materials

4 18 Frequency 19 Regularity 20 Undefined 21 Type of continuing res. 22 Form of original item 23 Form of item 24 Nature of entire work Nature of contents 28 Gov.pub. 29 Conference pub Undefined 33 Original alphabet/script 34 Entry convention เฉพาะทรัพยากร ต่อเนื่อง

5 008/00-05 Date entered on file yymmdd b - no date, B.C.date involved c - Continuing resource currently published d - Continuing resource ceased publication e - Detailed date i - Inclusive dates of collection 008/06 Type of date/pub.status

6 K - Range of years of bulk of collection m - Multiple date n - Dates unknown p - Date of distribution/ release/issue and production / recording session when different q - Questionable date r - Reprint/reissue date and original date s - Single known date/probable date t - Pub.date and copyright date 008/06 Type of date/pub.status (contd.)

7 c - Continuing resource currently published 008/06c 008/ / ##$aChicago :$bUniversity of Chicago Press, 3621#$aBegan with vol. For /06c 008/ / ##$aNew York :$bXerox Films,$c1984-

8 d - Continuing resource ceased publication 008/06d 008/ / ##$aBerlin :$bVZG,$c , 3620#$aVol. 1, no. 1 (Feb. 1928)-v. 14, no. 2 (Feb. 1941).

9 n - Dates unknown 008/06 n 008/07-10 uuuu 008/11-14 uuuu 260 ##$a[Spain] q - Questionable date 008/06 q 008/ / ##$aNew York :$bHaworth,$c [between 1980 and 1987]

10 r - Reprint/reissue date and original date 008/06 r 008/ / ##$aBoston:$b[s.n.,$c1983? ] 500 ##$aOriginal version : Pittsburg,Pa.:W'm Schuchman & Bro.Lith.,[1857].

11 008/07-10 Date 1 008/11-14 Date 2 สัมพันธ์กับรหัสปีพิมพ์ใน 008/06 008/15-17 Place of pub., production, or execution 008/15-17 nyu 260 ##$a[New York] :$bGardner & Co.,$c c1899.


ดาวน์โหลด ppt การลงรายการของ ทรัพยากรต่อเนื่อง - รายละเอียดทาง บรรณานุกรม - เขตข้อมูลที่เกี่ยวข้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google