งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอื้ออนงค์ พลชนะ.  Introduction  ส่วนประกอบ  Setting  Font  Ruler  Paragraph  Page  Planning  Template  Content  Break  Header and Footnote.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอื้ออนงค์ พลชนะ.  Introduction  ส่วนประกอบ  Setting  Font  Ruler  Paragraph  Page  Planning  Template  Content  Break  Header and Footnote."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอื้ออนงค์ พลชนะ

2  Introduction  ส่วนประกอบ  Setting  Font  Ruler  Paragraph  Page  Planning  Template  Content  Break  Header and Footnote  Page Number  AutoText  Smart Art  Chart  Reference  Word Online

3  ส่วนประกอบ

4  Setting Font

5  Setting Ruler

6  Setting Paragraph

7  Setting Page-Margins  Setting Page-Orientation

8  Setting Page-Size  Setting Page-Columns

9  Template

10  Page Break  Section Break

11  หัวข้อเอกสาร  วันที่  ชื่อผู้จัดทำ  เลขหน้า  Path File

12  Header and Footer  Page Number

13  AutoText  Smart Art VS Chart

14  Styles  บรรณานุกรม  APA  AMA  สารบัญ  สารบัญหัวข้อ  สารบัญตาราง  สารบัญรูปภาพ

15  การสร้างสารบัญ

16  การสร้างสารบัญรูป  การสร้างบรรณานุกรม

17 https://www.google.com/docs/about/

18  Highlight with Ctrl and Alt  ตัวยก ตัวย้อย  ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้  ระยะห่างระหว่างบรรทัด (1 2 5)  แทรกวัน เวลา  แปลภาษา  Undo  Ignore – Red, Green, Blue  สมการ  Password

19  ทบทวนพื้นฐาน  Planning  Content  Reference  Word Online


ดาวน์โหลด ppt เอื้ออนงค์ พลชนะ.  Introduction  ส่วนประกอบ  Setting  Font  Ruler  Paragraph  Page  Planning  Template  Content  Break  Header and Footnote.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google