งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสืบค้นเอกสารวิชาการและการ ให้คุณค่าผลงานวิชาการ นายแพทย์เฉวตสรร นามวาท ผู้อำนวยการสำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค 09.00-10.00 21 มกราคม 2558 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสืบค้นเอกสารวิชาการและการ ให้คุณค่าผลงานวิชาการ นายแพทย์เฉวตสรร นามวาท ผู้อำนวยการสำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค 09.00-10.00 21 มกราคม 2558 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสืบค้นเอกสารวิชาการและการ ให้คุณค่าผลงานวิชาการ นายแพทย์เฉวตสรร นามวาท ผู้อำนวยการสำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค 09.00-10.00 21 มกราคม 2558 1

2 Outline การสืบค้นเอกสาร – แหล่งข้อมูล – การเข้าถึง รวบรวม และจัดการข้อมูล การให้คุณค่าผลงานวิชาการ – คำถามหลักคืออะไร – วิธีการศึกษาคืออะไร มีอคติหรือไม่ – ผลการศึกษา ตอบคำถามได้หรือไม่ 2

3 การศึกษาวิจัย คือการค้นหาความรู้ใหม่ โดยมีรูปแบบ หรือ ระเบียบวิธีการศึกษาที่ดี ทำซ้ำได้ ความรู้ใช้แก้ปัญหา การแก้ปัญหา ต้องแก้ที่เหตุ หาสาเหตุได้จาก – การตรวจเอกสาร – การสอบถาม พูดคุย – การวิจัย 3

4 การสืบค้นเอกสารช่วยหาคำตอบอย่าง เป็นขั้นเป็นตอน ตัวอย่าง - ปัญหาการป่วยวัณโรคของบุคลากร ในโรงพยาบาล – อัตราป่วยประเทศไทยเป็นเท่าใด – อัตราป่วยของบุคลากรในโรงพยาบาลเป็นเท่าใด – บุคลากรกลุ่มใดป่วยมากที่สุด – ข้อแนะนำการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อใน โรงพยาบาลเป็นอย่างไร 4

5 การสืบค้นเอกสารวิชาการ Google PubMed Medline Reference manager software: Jabref 5

6 Reference Management Software 6 http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_reference_management_software

7 ตัวอย่าง freeware สืบค้นเอกสาร 7

8 8 1 2 HIV vaccine Thailand 3

9 9

10 PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed ถ้าจำลิงค์ไม่ได้ ก็เข้า Google แล้วค้นคำว่า pubmed เป็นเว็บไซต์ของ U.S. National Library of Medicine, National Institute of Health ควรฝึกใช้คำค้นหลาย ๆ แบบ 10

11 Evidence-Based Practice: Appraise Therapy Therapy Critical Appraisal WorksheetTherapy Critical Appraisal Worksheet (PDF) Therapy Critical Appraisal Worksheet- FRISBE versionTherapy Critical Appraisal Worksheet- FRISBE version (PDF) Therapy CAT TemplateTherapy CAT Template (MS Word) How to Use an Article About Therapy How to Use an Article About Therapy JAMA. 1993 Dec 1;270(21):2598-2601. Therapy math: estimating treatment effect Diagnosis Diagnosis - Critical Appraisal WorksheetDiagnosis - Critical Appraisal Worksheet (PDF) Diagnostic Test CAT TemplateDiagnostic Test CAT Template (MS Word) How to Use an Article About a Diagnostic TestHow to Use an Article About a Diagnostic Test. JAMA 1994;271(5):389-391 and JAMA 1994;271(9):703-707. Diagnosis Math: Likelihood Ratios Fagan's NomogramFagan's Nomogram (pre-test probability - LR - post-test probability) 11 Prognosis Prognosis - Critical Appraisal WorksheetPrognosis - Critical Appraisal Worksheet (PDF) Prognosis CAT TemplatePrognosis CAT Template (MS Word) PrognosisPrognosis. JAMA. 1994 Jul 20;272(3):234- 237. Harm Harm - Critical Appraisal WorksheetHarm - Critical Appraisal Worksheet (PDF) Harm CAT TemplateHarm CAT Template (MS Word) How to Use an Article About HarmHow to Use an Article About Harm. JAMA. 1994 May 25;271(20):1615-1619. Harm Math: estimating risk

12 Evidence-Based Practice: Appraise Systematic Reviews Systematic Review - Critical Appraisal WorksheetSystematic Review - Critical Appraisal Worksheet (PDF) Systematic Review CAT TemplateSystematic Review CAT Template (MS Word) How to Use an OverviewHow to Use an Overview. JAMA. 1994 Nov 2;272(17):1367-1371. Table comparing several types of systematic reviews Practice Guidelines Practice Guideline - Critical Appraisal WorksheetsPractice Guideline - Critical Appraisal Worksheets (PDF) Clinical Guideline CAT TemplateClinical Guideline CAT Template(MS Word) How to Use a Clinical Practice Guideline.How to Use a Clinical Practice Guideline. JAMA 1995;274(7):570-4 and JAMA 1995;274(20):1630- 2. Differential Diagnosis Differential Diagnosis - Critical Appraisal WorksheetDifferential Diagnosis - Critical Appraisal Worksheet (PDF) How to Use an Article About Disease Probability for Differential Diagnosis.How to Use an Article About Disease Probability for Differential Diagnosis. JAMA 1999 Apr 7;281(13):1214-1219. 12 Economic Analysis Economic Analysis - Critical Appraisal Worksheet Economic Analysis - Critical Appraisal Worksheet (PDF) Economic Analysis CAT TemplateEconomic Analysis CAT Template (MS Word) How to Use an Article on Economic Analysis of Clinical Practice.How to Use an Article on Economic Analysis of Clinical Practice. JAMA 1997 May 21; 277(19):1552-1557 and JAMA 1997 Jun 11; 277(22):1802-1806.(Published erratum in 1997 Oct 1; 278(13):1064). Qualitative Studies Qualitative Study -- Critical Appraisal Worksheet Qualitative Study -- Critical Appraisal Worksheet (PDF) Qualitative Research in Health Care AQualitative Research in Health Care A. Are the Results of the Study Valid? JAMA. 2000 Jul 19;284(3):357-362. Qualitative Research in Health Care B.Qualitative Research in Health Care B. What Are the Results and How Do They Help Me Care for My Patients? JAMA. 2000 Jul 26;284(4):478-482. Quality Improvment How to Use an Article About Quality Improvement. How to Use an Article About Quality Improvement. JAMA 2010;304 2279-2287

13 A Compendium of Critical Appraisal Tools for Public Health Practice National Collaborating Centre for Methods and Tools (NCCMT) School of Nursing, McMaster University www.nccmt.ca www.nccmt.ca 13

14 Three questions need to be answered for the purpose of critically appraising research specific to public health practice (Rychetnik et al., 2002): 1. Is the research valid, sound and applicable to my situation? 2. What outcomes can I expect if I implement this research? 3. Will my target population be able to use this research? 14

15 Quality Evidence for Public Health Practice There are four elements to framing a question about an intervention program or treatment: Population, Intervention, Comparison and Outcome (PICO). 15

16 http://www.cebm.net/critical-appraisal/ Critical Appraisal Tool Critical appraisal is the systematic evaluation of clinical research papers in order to establish: 1.Does this study address a clearly focused question?clearly focused question 2.Did the study use valid methods to address this question? 3.Are the valid results of this study important? 4.Are these valid, important results applicable to my patient or population? 16

17 การประเมินค่าบทความวิชาการ 1) Identifying study objectives 2) Examination of study design 3) Assessment of study sample 4) Assessment of outcome of interest and its measurements (validity and Reliability) 5) Assessment of exposure and its measurements a) Information bias (misclassification) b) Selection bias 6) Evaluation of methods of data analysis 7) Appraisal of conclusion and generalizability 17

18 การประเมินค่าบทความวิชาการ 1)Identifying study objectives The research question is …………………………………………………………………………… Hypothesis ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………… The research is important to public health …………………………………………………………………………………………… ……………… 2)Examination of study design Is the design appropriate to the study question? 18

19 การประเมินค่าบทความวิชาการ 3)Assessment of study sample 3.1)Subjects are 3.1.2) Criteria Inclusion criteria Exclusion criteria 3.1.3) Sampling frame 3.1.4) The characteristics of non-participants or those who lost to follow-up 3.1.5) The sample size method used It calculated 4)Assessment of outcome of interest and its measurements (validity and Reliability) 19

20 การประเมินค่าบทความวิชาการ 4) Assessment of outcome of interest and its measurements (validity and Reliability) 5) Assessment of exposure and its measurements a) Information bias (misclassification) Measurement bias Recall bias Interviewer bias b)Selection bias Loss to follow up bias 20

21 การประเมินค่าบทความวิชาการ 6)Evaluation of methods of data analysis 7) Appraisal of conclusion and generalizability In term of causation, the related factors are fit to -temporality เหตุมาก่อนผล -plausibility ความเป็นไปได้ -consistency ความสอดคล้อง -Dose-response ปริมาณปัจจัยเสี่ยงสูงขึ้น ความเสี่ยง สูงขึ้น -Strength of association 21

22 Thanks for your attention 22


ดาวน์โหลด ppt การสืบค้นเอกสารวิชาการและการ ให้คุณค่าผลงานวิชาการ นายแพทย์เฉวตสรร นามวาท ผู้อำนวยการสำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค 09.00-10.00 21 มกราคม 2558 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google