งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SPECTRUM TREND AND MOBILE BROADBAND DEVELOPMENT IN ASEAN Spectrum Management Bureau, Office of NBTC สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SPECTRUM TREND AND MOBILE BROADBAND DEVELOPMENT IN ASEAN Spectrum Management Bureau, Office of NBTC สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SPECTRUM TREND AND MOBILE BROADBAND DEVELOPMENT IN ASEAN Spectrum Management Bureau, Office of NBTC สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ The National Broadcasting and Telecommunications Commission October 2015

2 The National Broadcasting and Telecommunications Commission What is ‘Mobile Broadband’? 2 ที่มา : Ericsson Mobility Report Appendix “South East Asia and Oceania”, June 2015

3 The National Broadcasting and Telecommunications Commission Mobile Traffic 3 ที่มา : Ericsson Mobility Report Appendix “South East Asia and Oceania”, June 2015 หมายเหตุ : EB = Exabytes (10 18 )

4 The National Broadcasting and Telecommunications Commission Spectrum for Mobile Broadband in ASEAN 4 850 MHz 900 MHz 1800 MHz 700 MHz 2100 MHz 2300 MHz 2600 MHz Low band High band Coverage band Capacity band 70 MHz 50 MHz 90 MHz 100 MHz 120 MHz 150 MHz 190 MHz

5 The National Broadcasting and Telecommunications Commission Coverage Comparison 5 ที่มา : Verizon

6 The National Broadcasting and Telecommunications Commission 6 CountryNo. of Mobile Operators Details Cambodi a 11GT-TEIC, KTC Cable, SOTELCO, Mobitel, CamGSM, VIETTEL, Smart Axiata, GBT, COGETEL, MAT, CRAIG Indonesia8T’sel, XL, Indosat, Hutch, Ceria, Flexy, Smarfren, Starone Lao6LTC, Beeline, ETL, STL, Sky, RS Malaysia10umobile, maxis, celcom, DiGi, asiaspace, YTL, PacketOne, RedOne, TM, IZZINET Thailand5TOT, CAT, AIS, DTAC, TrueMove Singapor e 4SingTel, Star hub, M1, WBA Vietnam8VNP, VTL, MF, GT, EVN HTC, SF, HT,

7 The National Broadcasting and Telecommunications Commission Spectrum Trend in ASEAN 7 จะมีการปรับปรุงการใช้งานย่าน 850/900 MHz ให้สอดคล้องกันทั้ง ASEAN 850/900 MHz จะมีการใช้งานย่าน 2300/2600 MHz สำหรับ Mobile broadband เพิ่มมากขึ้น 2300/2600 MHz จะมีการปรับปรุงการใช้งานย่าน 700 MHz เพื่อนำมาใช้สำหรับ Mobile broadband ในอนาคต 700 MHz

8 The National Broadcasting and Telecommunications Commission 8

9 Situation along common border 9 HSPA 850 E-GSM 900 894 880 915 869 Thaila nd Neighbor ing countries Reverse duplex interferenc e

10 The National Broadcasting and Telecommunications Commission The band 800/900 MHz Existing usage Future Plan

11 The National Broadcasting and Telecommunications Commission The band 2300 MHz Existing usage Future Plan

12 The National Broadcasting and Telecommunications Commission The band 2600 MHz Existing usage Future Plan

13 The National Broadcasting and Telecommunications Commission The band 700 MHz Existing usage Future Plan

14 The National Broadcasting and Telecommunications Commission Thank you Spectrum Management Bureau Office of the National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC) Tel. 0 2271 0151-60 ext. 907, 903, 653, 915 Email: spectrum@nbtc.go.th


ดาวน์โหลด ppt SPECTRUM TREND AND MOBILE BROADBAND DEVELOPMENT IN ASEAN Spectrum Management Bureau, Office of NBTC สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google