งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MECH 0230 MECHANICAL DRAWING ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร การเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล อาจารย์กฤษฎา บุญศิริ Office:

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MECH 0230 MECHANICAL DRAWING ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร การเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล อาจารย์กฤษฎา บุญศิริ Office:"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MECH 0230 MECHANICAL DRAWING ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร การเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล อาจารย์กฤษฎา บุญศิริ Office: K201 Email: k.boonsiri@hotmail.comk.boonsiri@hotmail.com ให้คำปรึกษาในวิชา MECHANICAL DRAWING TUE/2, 12.30 – 15.00

2 Welding and welding symbols การเชื่อม เป็นกระบวนการที่ใช้สำหรับต่อวัสดุ ให้ติดกัน โดยส่วนใหญ่จะใช้วิธีทำให้ชิ้นงานหลอม ละลายและการเพิ่มเนื้อโลหะเติมลงในแอ่งหลอม ละลายของวัสดุที่หลอมเหลว

3 กระบวนการเชื่อมที่ นิยมใช้ 208281 Workshop Practice Created by Prateep Chaisermtawan

4

5

6

7

8

9

10 หลักสำคัญที่ต้องคำนึงถึงใน การเชื่อม ความแข็งแรง (Strength) ท่าเชื่อม (Position) ความหนา (Thickness) Welding

11 Type of joints Weldi ng Position Groove Welds

12 1. มาตรฐาน ISO (International Organization for Standardization) 2. มาตรฐาน DIN (Deutscheindustrie Normen) 3. มาตรฐาน AWS (American Weldine Society) 4. มาตรฐาน JIS (Japanese Industrial Standard) * มาตรฐาน ISO จะเหมือนกับ มาตรฐาน DIN * มาตรฐาน AWS จะเหมือนกับ มาตรฐาน JIS Stand ard

13 ANSI/AWS A2.4-98 ANSI/AWS.A3.0-85 ANSI/AWS.D1.1-2000 AWS 2.1 DC AWS 2.1-WC ISO 2553: 1992 ISO 9692-1: 2003 ISO 4063: 1990 Standard symbols for welding, brazing and nondestruc- tive examination. Standard welding terms and definitions. Structural welding code. Welding symbol chart (desk size). Welding symbol chart (wall size) Welded, brazed and soldered joints – symbolic represen- tation on drawings. Welding and allied processes – recommendations for joint preparation – manual metal arc welding, gas shielded metal arc welding, TIG welding and beam welding of steels Welding, brazing, soldering and braze welding. Nomenclature of processes and reference numbers for symbolic representation on drawings. Standards referred

14

15 Reference lines and arrow lines

16

17

18

19

20 Welding symbols

21

22

23

24

25

26

27 Supplementary symbols

28

29 Application of Supplementary symbols

30

31

32

33

34

35 Dimensioning of welds

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46 Process identification

47

48

49

50

51

52

53 แสดงการกำหนดรายละเอียดขนาดแนวเชื่อมต่างๆ ตาม มาตรฐาน ISO 2553 208281 Workshop Practice Created by Prateep Chaisermtawan

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71


ดาวน์โหลด ppt MECH 0230 MECHANICAL DRAWING ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร การเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล อาจารย์กฤษฎา บุญศิริ Office:

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google