งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Pets vs Wild animals VocabularyElephant ( ช้าง )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Pets vs Wild animals VocabularyElephant ( ช้าง )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 Pets vs Wild animals

4

5 VocabularyElephant ( ช้าง )

6 Vocabulary Tiger ( เสือ )

7 Vocabulary Dolphin ( ปลาโลมา )

8 Vocabulary Eagle ( นกอินทรีย์ )

9 Vocabulary Ant ( มด )

10 Vocabulary Zebra ( ม้าลาย )

11 Vocabulary Bear ( หมี )

12 Vocabulary Bat ( ค้างคาว )

13 Vocabulary Monkey ( ลิง )

14 Vocabulary Rhino ( แรด )

15 Check your remembering

16 “What is it?” แปลว่า มันคืออะไร “It’s a monkey.” แปลว่า มันคือลิงหนึ่งตัว “It’s an ant.” แปลว่า มันคือมดหนึ่งตัว

17 Article a, an Use “a" before all words that begin with consonant sounds.

18 Article a, an Use "an" before all words that begin with vowel sounds.

19

20 “What is it?” “It’s a dolphin.” “It’s an elephant.” “It’s an eagle.”

21 “What is it?” “It’s a bear.” “It’s a tiger.” “It’s an rhino.” “It’s a zebra.”

22 Choose “A” or “An” An bear / A bear An eagle / A eagle An elephant / A elephant An ant / A ant

23 Worksheet Direction 1: Match the words and the pictures. 1. 2. 3. An eagle An elephant A bat

24 4. 5. 6. A monkey An ant A dolphin

25 Direction 2: fill correct article of ‘a’ and ‘an’ 1.Eagle2.elephant 3. Bat4.monkey 5. Ant6.dolphin 7. bear8.zebra 9.Tiger10. rhino An A An A AA A A An An

26

27

28

29 Today, what have you learn? Vocabulary Article a, an Talking about wild animals

30


ดาวน์โหลด ppt Pets vs Wild animals VocabularyElephant ( ช้าง )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google