งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Wild animals.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Wild animals."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Wild animals

2 Warm up

3 Pets vs Wild animals

4 Presentation

5 Vocabulary Elephant (ช้าง)

6 Vocabulary Tiger (เสือ)

7 Vocabulary Dolphin (ปลาโลมา)

8 Vocabulary Eagle (นกอินทรีย์)

9 Vocabulary Ant (มด)

10 Vocabulary Zebra (ม้าลาย)

11 Vocabulary Bear (หมี)

12 Vocabulary Bat (ค้างคาว)

13 Vocabulary Monkey (ลิง)

14 Vocabulary Rhino (แรด)

15 Check your remembering

16 Talking about wild animals.
“What is it?” แปลว่า มันคืออะไร “It’s a monkey.” แปลว่า มันคือลิงหนึ่งตัว “It’s an ant.” แปลว่า มันคือมดหนึ่งตัว

17 A dolphin A bat A bear Article a, an
Use “a" before all words that begin with consonant sounds. A dolphin A bat A bear

18 An ant An eagle Article a, an
Use "an" before all words that begin with vowel sounds. An ant An eagle

19 Practice

20 “What is it?” “It’s a dolphin.” “It’s an eagle.” “It’s an elephant.”

21 “It’s a bear.” “It’s a tiger.” “What is it?” “It’s a zebra.” “It’s an rhino.”

22 Choose “A” or “An” An ant / A ant An bear / A bear
An eagle / A eagle An elephant / A elephant

23 Worksheet An eagle 2. 3. An elephant A bat
Direction 1: Match the words and the pictures. 1. 2. 3. An eagle An elephant A bat

24 A monkey An ant A dolphin

25 Direction 2: fill correct article of ‘a’ and ‘an’
1. Eagle elephant Bat monkey Ant dolphin bear zebra 9. Tiger rhino An An A A A An A A A An

26 Production

27 Body Language Game

28 Warp up

29 Today, what have you learn?
Vocabulary Article a, an Talking about wild animals

30 Thank You.


ดาวน์โหลด ppt Wild animals.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google