งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 EEET0485 Digital Signal Processing การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล รศ. ดร. พีระพล ยุวภูษิตานนท์ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ DSP1-1 CESdSPEEET0485 Digital.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 EEET0485 Digital Signal Processing การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล รศ. ดร. พีระพล ยุวภูษิตานนท์ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ DSP1-1 CESdSPEEET0485 Digital."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 EEET0485 Digital Signal Processing การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล รศ. ดร. พีระพล ยุวภูษิตานนท์ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ DSP1-1 CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

2 การวัดผล คะแนนแบบฝึกหัด 5%, คะแนนปฏิบัติ LabVIEW 20 %, คะแนนสอบกลางภาค 25%, คะแนนสอบปลายภาค 50% DSP1-2 CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

3 embedsigproc.wordpress.com/dsp- lecture-page/ DSP1-3 CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

4 Course Outline 1 Introduction and Applications of DSP 2 Discrete-time signals and systems 3 Discrete-time Fourier Transform (DTFT) 4 Z-transform 5 Discrete Fourier Transform (DFT) 6 Fast Fourier Transform (FFT) 7 Digital Filter Structure 8 Finite Impulse Response (FIR) filter 9 Infinite Impulse Response (IIR) filter 10 Multi-rate signal processing DSP1-4 CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

5 Elearning http://elearning.mut.ac.th/electronics/ http://elearning.mut.ac.th/electronics/ CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP1-5

6 ตำรา DSP1-6 ตำราหลัก CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

7 Digital Signal Processing Digital Signal Processing คือ กระบวนการ (process) ทางคณิตศาสตร์แบบได้แก่ การบวก ลบ คูณ หาร ด้วยคอมพิวเตอร์ หรือ DSP processor กับ สัญญาณดิจิตอล ( Digital Signals) CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP1-7

8 LabVIEW Intro to dsp 1.vi CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP1-8 Intro to dsp 1.vi

9 LabVIEW Block Diagram CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP1-9

10 A CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP1-10

11 B CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP1-11

12 A+B (B=3) CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP1-12

13 Filtered A+B (B=3) CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP1-13

14 Filtered A+B (B=10) CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP1-14

15 Filtered A+B (B=20) CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP1-15

16 Filtered A+B (B=30) CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP1-16

17 Filtered A+B (B=40) CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP1-17

18 เปรียบเทียบ Fc=0.5 และ Fc=0.15 CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP1-18 Fc=0.15 Fc=0.5

19 Analogue Filter vs. Digital Filter CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP1-19


ดาวน์โหลด ppt 1 EEET0485 Digital Signal Processing การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล รศ. ดร. พีระพล ยุวภูษิตานนท์ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ DSP1-1 CESdSPEEET0485 Digital.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google