งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Sheet Ac 313 การปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิต Cost Allocation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Sheet Ac 313 การปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิต Cost Allocation."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Sheet Ac 313 การปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิต Cost Allocation

2 การปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิต วิธีอัตราเดียวทั้งโรงงาน (Plantwide Overhead Rate) วิธีอัตราประจำแผนก (Departmental Overhead Rate) วิธีต้นทุนตามกิจกรรม (Activity-Based Costing)

3 วิธีอัตราเดียวทั้งโรงงาน (Plantwide Overhead Rate) Indirect Labor Indirect Materials Other Overhead Cost Pool Products Direct Labor Hours

4 วิธีอัตราเดียวทั้งโรงงาน (Plantwide Overhead Rate) One-Stage Cost Allocation - Direct Labor Hours - Machine Hours - Direct Material Costs - Direct Labor Costs - Unit of Product

5 วิธีอัตราประจำแผนก (Departmental Overhead Rate) Two-Stage Cost Allocation

6 Cost pools Stage One: Costs assigned to pools Indirect Labor Indirect Materials Other Overhead Department 1 Department 2 Department 3 Two-Stage Cost Allocation 3-6

7 Departmental Overhead Rates Department 1 Department 2 Department 3 Products Cost pools Direct Labor Hours Machine Hours Raw Materials Cost Stage One: Costs assigned to pools Stage Two: Costs applied to products Departmental Allocation Bases Indirect Materials Other Overhead Indirect Labor 3-7


ดาวน์โหลด ppt Sheet Ac 313 การปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิต Cost Allocation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google