งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Healthy eating. Pre-test Click here  foods,  dessert  drinks  vegetables  fruits.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Healthy eating. Pre-test Click here  foods,  dessert  drinks  vegetables  fruits."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Healthy eating

2 Pre-test Click here

3

4  foods,  dessert  drinks  vegetables  fruits

5 ขนมปังยัดใส้ เนื้อสัตว์ hamburger Food ( อาหาร )

6 พิซซ่า pizza

7 ธัญพืช cereal

8 ไส้กรอก sausage

9 ลูกอม Dessert ( ของ หวาน ) candy

10 ช็อกโกแลต chocolate

11 อมยิ้ม lollipop

12 คุกกี้ cookie

13 โคล่า Drink ( เครื่องดื่ม ) cola

14 น้ำส้ม orange juice

15 กาแฟ coffee

16 แตงกวา Fruit ( ผลไม้ ) cucumber

17 ข้าวโพด corn

18 เห็ด mushroom

19 องุ่น grape

20 แตงโม watermelon

21 สับปะรด pineapple

22 กล้วย banana

23 Good and bad foods: health Good and bad foods: health HealthyUnhealthy cereal orange juice cucumber corn mushroom grape watermelon banana pineapple hamburger sausage pizza candy lollipop chocolate cookie cola coffee

24 Grammar Some/any

25 Where and How do we use some and any?  The words some and any are used for countable and uncountable nouns.  Usually, we use some in positive (+) sentences and any in negative (-) and question(?) sentences.

26 Countable nouns Countable nouns are easy to recognize. They are things that we can count. ham carrot tomato

27 Uncountable nouns We cannot divide uncountable nouns into separate elements. We cannot "count" them. rice milk pork

28 We use "some” in positive sentences. Some

29 Use some for both countable and uncountable nouns. There is some milk in the glass. I have some books.

30 Any Use “any” in negative sentences or questions.

31 Use any for both countable and uncountable nouns. Use any for both countable and uncountable nouns. Do you have any cheese? He doesn't have any pens.

32 ** Questions with Some Use “some” in questions(?) when offering or requesting something that is there. Could I have some water? (request) Would you like some bread? (offer)

33 Practice

34 For breakfast A : What do you have for breakfast? B : I always have cereal, egg and milk. A : Do you have fruit? B : Yes, I do. I like fruit. A : What fruit do you have? B : I have banana and watermelon. A : What do you drink? B : I drink orange juice. A : Do you have dessert? B : Yes, I do. I have some cookie. Production

35 Post-test Click here

36 Homework

37


ดาวน์โหลด ppt Healthy eating. Pre-test Click here  foods,  dessert  drinks  vegetables  fruits.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google