งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Page 1 CONFIDENTIAL Human Resources Management Welcome New Comer The world’s preferred and leading duck-based meal solution provider for all cultures and.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Page 1 CONFIDENTIAL Human Resources Management Welcome New Comer The world’s preferred and leading duck-based meal solution provider for all cultures and."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Page 1 CONFIDENTIAL Human Resources Management Welcome New Comer The world’s preferred and leading duck-based meal solution provider for all cultures and lifestyles Human Resources Management @ 2012

2 Page 2 CONFIDENTIAL Human Resources Management Who We Are Human Resources Management

3 Page 3 CONFIDENTIAL Human Resources Management เริ่มต้น... บุกเบิกอุตสาหกรรมเนื้อเป็ดใน ประเทศไทย เมื่อปี 2528 ปัจจุบัน.. บริษัทได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำด้าน ผลิตภัณฑ์เนื้อเป็ดในระดับสากล ปี 2537 มีชื่อจดทะเบียนใน ตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การเติบโตที่มั่นคงของบริษัท เป็นผลมาจาก การมุ่งมั่น ภายใต้คำขวัญ ‘ เรานำความสุขมาสู่ … โต๊ะอาหาร ’

4 Page 4 CONFIDENTIAL Human Resources Management เป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์อาหาร จากเป็ดระดับโลก ที่ ตอบสนองทุกชนชาติและวิถีชีวิต The world's preferred and leading duck-based meal solution provider for all cultures & lifestyles. Vission วิสัยทัศน์

5 Page 5 CONFIDENTIAL Human Resources Management To continually develop our business through our People, Customer Orientation, Technology, and Management Excellent. มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อ ตอบสนองความต้องการของตลาด ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย บุคคลากรที่มี ความรู้ความสามารถสูง และระบบ การจัดการที่เป็นเลิศ Mission กระบวน ทัศน์

6 Page 6 CONFIDENTIAL Human Resources Management Quality Policy นโยบายคุณภาพ Committed to being the leader in producing integrated and safe duck products to consumers, we focus on continuous improvement in the quality of our products and resources. เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการผลิต “ เป็ด ” ครบวงจร ที่ปลอดภัย ต่อผู้บริโภค โดยมุ่งเน้นพัฒนาปรับปรุง คุณภาพสินค้า และทรัพยากรอย่าง ต่อเนื่อง

7 Page 7 CONFIDENTIAL Human Resources Management Key Competency

8 Page 8 CONFIDENTIAL Human Resources Management What We Do Human Resources Management

9 Page 9 CONFIDENTIAL Human Resources Management Import of PS Duckling ( นำเข้าลูกเป็ดพ่อ - แม่ พันธุ์ ) Business Cycle PS Farm ( ฟาร์มเป็ด พ่อ - แม่ พันธุ์ ) Hatchery ( โรง ฟักไข่ ) Feed Mill ( โรงงานผลิตอาหาร สัตว์ ) Commercial Farm ( ฟาร์มเป็ดเนื้อ ) + Contract Farm ( ฟาร์มเกษตรกร คู่สัญญา ) Slaughterhouse ( โรงฆ่าและชำแหละ ) Cooking Plant ( แผนกแปรรูปสุก – Food Product 1 ) Raw SideCooked Side Customers ( ลูกค้า ) Products ( ผลิตภัณฑ์ )

10 Page 10 CONFIDENTIAL Human Resources Management อุตสาหกรรม ‘ เป็ด ’ ครบวงจร

11 Page 11 CONFIDENTIAL Human Resources Management นำเข้า ‘ ลูกเป็ด ’ พ่อแม่พันธุ์จาก ต่างประเทศ

12 Page 12 CONFIDENTIAL Human Resources Management ‘ โรงฟัก ’ อ. วิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์

13 Page 13 CONFIDENTIAL Human Resources Management ‘ ฟาร์มลูกเล้า ’ 72 ฟาร์ม

14 Page 14 CONFIDENTIAL Human Resources Management ‘ โรงผลิตอาหารสัตว์ ’ อ. พรหม บุรี จ. สิงห์บุรี

15 Page 15 CONFIDENTIAL Human Resources Management ‘ โรงงานแปรรูป ’ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ

16 Page 16 CONFIDENTIAL Human Resources Management PHETCHABUN HATCHERY SUB BORN FARM (SB) PUKHAM FARM (PK) THA-RONG FARM (TR) YANG SAO FARM (YS) NAM-RON FARM (NR2) SRI-THEP1 FARM (ST1) SRI-THEP2 FARM (ST2 ) KLONG MUE SAI (C1 FARM) BO KWAN THONG (C2 FARM) BO THONG (C4 FARM CHONBURI FEED DIVISION SING BURI HEAD OFFICE (BANGPLEE) SLAUGHTERHOUSE & FURTHER PROCESSING PLANT SAMUT PRAKARN WANG CHAN FARM (KC FARM) RAYONG

17 Page 17 CONFIDENTIAL Human Resources Management BU2 PRODUCTION QC LAB ADMIN. FEED MILL BU5 FP-1 FP-2 QA QC CRE MT FP-1 MT FP-2 Sales & Mkt. DOMESTIC SALES MARKETING DIV. Support MANAGEMENT HR & ADMIN. GENERAL STORE PURCHASE ACCOUNT COSTING FINANCE ICT LABORATORY GA MC ENGINEERING CENTER PLANING BU3 SH HYGIENE FEATHER MILL CRD MT SH BU1 HATCHERY 1. SB FARM 2. PK FARM 3. TR FARM 4. YS FARM 5. NR2 FARM 6. ST1 FARM 7. ST2 FARM 8. C1 FARM 9. KC FARM PS FARM Organization Structure Anatis Foods Ltd. EXPORT SALES R & D BU4 FARM ADMIN. AGRICULTURAL PLANNING FARM SERVICES C2 FARM C4 FARM

18 Page 18 CONFIDENTIAL Human Resources Management What Our Product Human Resources Management

19 Page 19 CONFIDENTIAL Human Resources Management

20 Page 20 CONFIDENTIAL Human Resources Management

21 Page 21 CONFIDENTIAL Human Resources Management

22 Page 22 CONFIDENTIAL Human Resources Management ‘ ผลิตภัณฑ์เป็ด ’ พร้อมบริการ.. ลูกค้า

23 Page 23 CONFIDENTIAL Human Resources Management ContinentCountry Asia Japan, Hong Kong, Vietnam, Singapore, Taiwan Europe All EU Member States Middle East United Arab Emirates Other Switzerland, South Africa, Russia Exporting Countries

24 Page 24 CONFIDENTIAL Human Resources Management

25 Page 25 CONFIDENTIAL Human Resources Management GMP HACCPISO14001 OHSAS18001 IFS HALAL ISO9001 ISO22000 BRC FOOD SAFETY

26 Page 26 CONFIDENTIAL Human Resources Management


ดาวน์โหลด ppt Page 1 CONFIDENTIAL Human Resources Management Welcome New Comer The world’s preferred and leading duck-based meal solution provider for all cultures and.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google