งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Without necrosis or rupture With necrosisWith rupture 15.4 [2/13]37.5[6/16]55.6 [5/9]

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Without necrosis or rupture With necrosisWith rupture 15.4 [2/13]37.5[6/16]55.6 [5/9]"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Without necrosis or rupture With necrosisWith rupture 15.4 [2/13]37.5[6/16]55.6 [5/9]

10

11 1. ล้วงคออาเจียนและใช้ยาถ่ายเป็นบางครั้ง 1. ทำเป็นประจำ 2. นำหนักลดลงอยู่ในระดับรุนแรง 2. น้ำหนักลดลงเล็กน้อย 3. พบบ่อยในวัยรุ่น 3. พบในวัยผู้ใหญ่ 4. ปฏิเสธว่าไม่หิว 4. หิวบ่อย 5. พฤติกรรมการับประทานอาหารปกติหรือมี ปัญหา เล็กน้อย 5. ควบคุมการรับประทานอาหารไม่ได้ ใช้ สารเสพติด ดื่ม แอลกอฮอล์ 6. ไม่มีความต้องการทางเพศ 6. มีความต้องการทางเพศมาก 7. มีพฤติกรรมย้ำคิดและมีบุคลิกภาพชนิด สมบูรณ์แบบ 7. มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยง พึ่งพา 8. ขาดประจำเดือน 8. ประจำเดือนไม่ปกติหรือขาดไป 9. เสียชีวิตจากการขาดอาหาร ( หรือจาก การฆ่าตัวตาย, มีโรคประจำตัวเรื้อรัง ) 9. เสียชีวิตจาก Hypokalemia ฆ่าตัวตาย หรือทำร้ายตนเอง ( กรีดข้อมือ )

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 Portion.Mucosa.Submucosal Veno – dilation. Muscle. Subserosal hemorrhage. Stomach (body) Necrosis +++, Necrosis Necrosis - Stomach (antrum) Normal- - Duodenum Normal- - Jejunum Normal++Normal + Ileum Hemorrhage++Normal ++ Cecum Hemorrhage++Hemorrhage ++ Ascending colon Normal- -

23

24

25

26

27

28


ดาวน์โหลด ppt Without necrosis or rupture With necrosisWith rupture 15.4 [2/13]37.5[6/16]55.6 [5/9]

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google