งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SOUTH WEST ASIA เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ GEOGRAPHY OF ASIA TAWEESAK KUNYOCHAI อาจารย์สอง Satit UP.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SOUTH WEST ASIA เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ GEOGRAPHY OF ASIA TAWEESAK KUNYOCHAI อาจารย์สอง Satit UP."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SOUTH WEST ASIA เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ GEOGRAPHY OF ASIA TAWEESAK KUNYOCHAI อาจารย์สอง Satit UP

2 Language

3 Population 27 1200 196 27 146 25 0.4 2 1600 = 35 % of Total Asia Population = 25 % of Total World Population Arabic Arabic Arabic Arabic Arabic Arabic Arabic Arabic Arabic Persia Turk Hebrew Greek Turk Arabic

4 POPULATION

5 Population 32 79 37 78 23 27 9 8 7 5 4 4 4 2 2 1 320 = 7.5 % of Total Asia Population = 4.4 % of Total World Population

6 RACE

7 Race Caucasoid Caucasoid Caucasoid Caucasoid Caucasoid Caucasoid Caucasoid Caucasoid Caucasoid Caucasoid Caucasoid Caucasoid Caucasoid Caucasoid Caucasoid Caucasoid Caucasoid Caucasoid Caucasoid Caucasoid Caucasoid Caucasoid Caucasoid Caucasoid Caucasoid Caucasoid Caucasoid Caucasoid Caucasoid Caucasoid

8 Race Jewish (Hebrew) Persia Turk Arab Persia Arab Persia Persia Persia Persia Persia Persia Persia Persia Persia Arab Arab Arab Kurd Arab Arab Arab Arab Arab Arab Arab Arab Arab Arab Arab Arab Arab Arab Arab Arab Arab Arab Arab Arab Arab Turk Turk Turk Turk Turk Turk Turk Greek Turk Turk Greek Kurd Kurd Kurd Kurd Kurd Kurd Kurd

9 Arab Persia Turk Greek Kurd

10

11 RELIGION

12 Religion Judaism = Most Islam = Israel Christianity = Cyprus

13 Religion Islam Islam = 95 % of Total Population Islam Islam Islam Islam Islam Judaism Islam Islam Islam Islam Christianity (Orthodox) Islam Islam Islam = shi’a Islam = sunni

14 Religion

15 Religion


ดาวน์โหลด ppt SOUTH WEST ASIA เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ GEOGRAPHY OF ASIA TAWEESAK KUNYOCHAI อาจารย์สอง Satit UP.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google