งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Foreign Language Department KanchananuKroh School

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Foreign Language Department KanchananuKroh School"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Foreign Language Department KanchananuKroh School
Adjective order By Ms Pairoh Mataraj Foreign Language Department KanchananuKroh School

2 จุดประสงค์ของสื่อการเรียน เรื่อง Adjective order
เพื่อให้นักเรียนรู้จักคำคุณศัพท์ชนิดต่าง ๆ เพื่อการวางเรียงลำดับคำคุณศัพท์ในประโยคได้อย่างถูกต้อง เมื่อมีคำคุณศัพท์หลายประเภทนักเรียนสามารถวาง คำคุณศัพท์ในประโยคได้ถูกต้อง

3 แบบทดสอบ ก่อนเรียน เลือกคำตอบที่ถูกต้อง
Which is the correct order? A small Canadian thin lady. A Canadian small thin lady. Small thin Canadian lady. A thin small Canadian lady. Which is the correct order? A carving steel new knife. a new steel carving knife. A steel new carving knife. A new carving steel knife.

4 3. Which is the correct order? A beautiful blue sailing boat.
a blue beautiful sailing boat. A sailing beautiful blue boat. A blue sailing beautiful boat. 4. Which is the correct order? An old wooden square table. A square wooden old table. An old square wooden table. A wooden old square table.

5 5. Which is the correct order? A new French exciting band.
A French new exciting band. An exciting French new band. An exciting new French band. 6. Which is the correct order? A red big plastic hat. A big red plastic hat. a plastic big red hat. A big plastic red hat.

6 7. Which is the correct order? a small Japanese serving bowl.
A Japanese small serving bowl. A small serving Japanese bowl. a serving small Japanese bowl. 8. Which is the correct order? a cotton dirty old tie. A dirty cotton old tie. c. An old cotton dirty tie. d. A dirty old cotton tie.

7 Adjective order in English
ความหมายของ คำคุณศัพท์ An adjective describes a noun. คำคุณศัพท์ทำหน้าที่ขยายคำนาม เช่น Pancake is a lovely actress.

8 ตำแหน่งของคำคุณศัพท์ (Adjective)
1. วางหน้านามที่ขยาย เช่น Cheer is a beautiful actress. (beautiful ขยาย actress อยู่หน้า actress)

9 2. วางไว้หลัง verb to be เช่น ( beautiful อยู่หลัง verb to be is)
Cheer is beautiful. ( beautiful อยู่หลัง verb to be is)

10 คำคุณศัพท์ (adjective ) มีหลายกลุ่ม ดังนี้
1. แสดงความคิดเห็นหรือ ตัดสินว่าเป็นเช่นนั้น Opinion or judgment เช่น – beautiful, ugly, easy, fast, interesting 2. Size (ขนาด)– small, tall, short, big

11 3. Age (อายุ)– young, old, new, historic, ancient
Shape (รูปร่าง) – round, square, rectangular 5. Color (สี) – red, black, green, purple 6. Nationality/Origin (เชื้อชาติ) – French, Asian, American, Canadian, Japanese

12 7. Material (วัสดุ) – wooden, metallic, plastic, glass, paper
8. Purpose or Qualifier (จุดประสงค์หรือคุณสมบัติ) Foldout sofa, fishing boat, racing car

13 จงเลือกคำคุณศัพท์ใส่ให้อยู่ในกลุ่มที่ถูกต้อง
Blue , sleeping, grey, square, large, horrible, old, French, new, little Wooden, pink, boring, silly, young, flat, rectangular, tiny, ugly, reddish, round, ancient, paper, difficult, cotton, eastern, metal, Greek, beautiful, roasting, golden, lunar, black, easy, enormous, American

14 Exercise 1เลือกคำคุณศัพท์ให้อยู่ในกลุ่มที่ถูกต้อง
opinions size large little tiny easy, enormous boring ugly difficult age silly horrible old beautiful new ancient young

15 เลือกคำคุณศัพท์ให้อยู่ในกลุ่มที่ถูกต้อง
color Blue shape grey pink square black reddish flat round French rectangular eastern Greek American Origin/nationality

16 เลือกคำคุณศัพท์ให้อยู่ในกลุ่มที่ถูกต้อง
material purpose Wooden paper cotton sleeping, metal golden roasting

17 แบบทดสอบ Adjective order
Which is the correct order? A small Canadian thin lady. A Canadian small thin lady. Small thin Canadian lady. A thin small Canadian lady. Which is the correct order? A carving steel new knife. a new steel carving knife. A steel new carving knife. A new carving steel knife.

18 3. Which is the correct order? A beautiful blue sailing boat.
a blue beautiful sailing boat. A sailing beautiful blue boat. A blue sailing beautiful boat. 4. Which is the correct order? An old wooden square table. A square wooden old table. An old square wooden table. A wooden old square table.

19 5. Which is the correct order? A new French exciting band.
A French new exciting band. An exciting French new band. An exciting new French band. 6. Which is the correct order? A red big plastic hat. A big red plastic hat. a plastic big red hat. A big plastic red hat.

20 7. Which is the correct order? a small Japanese serving bowl.
A Japanese small serving bowl. A small serving Japanese bowl. a serving small Japanese bowl. 8. Which is the correct order? a cotton dirty old tie. A dirty cotton old tie. c. An old cotton dirty tie. d. A dirty old cotton tie.

21 เฉลย แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง
Adjective order C 2. b 3. a c 5. d 6. b 7. a 8. d


ดาวน์โหลด ppt Foreign Language Department KanchananuKroh School

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google