งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

305221, 226231 Computer Electrical Circuit Analysis การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าทาง คอมพิวเตอร์ 3(2-3-6) ณรงค์ชัย มุ่งแฝงกลาง คมกริช มาเที่ยง สัปดาห์ที่ 12 AC.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "305221, 226231 Computer Electrical Circuit Analysis การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าทาง คอมพิวเตอร์ 3(2-3-6) ณรงค์ชัย มุ่งแฝงกลาง คมกริช มาเที่ยง สัปดาห์ที่ 12 AC."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 305221, 226231 Computer Electrical Circuit Analysis การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าทาง คอมพิวเตอร์ 3(2-3-6) ณรงค์ชัย มุ่งแฝงกลาง คมกริช มาเที่ยง สัปดาห์ที่ 12 AC Circuit ( Ohm’s Law, Kirchoff’s laws, Nodal, Mesh )

2 Outline Objectives 1 Ohm’s Law 2 Kirchoff’ s Laws 3 Nodal Analysis 4 Mesh Analysis 5

3 Objectives  เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎของโอม ของวงจรกระแสสลับ (AC Circuit)  เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎของเคอร์ ชอฟของวงจรกระแสสลับ (Kirchoff’ s Laws of AC Circuit)  เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ ในลักษณะของโหนดของวงจร กระแสสลับ (Nodal Analysis of AC Circuit))  เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ ในลักษณะของแมชของวงจร กระแสสลับ (Mesh Analysis of AC Circuit))

4 Outline Objectives 1 Ohm’s Law 2 Kirchoff’ s laws 3 Nodal Analysis 4 Mesh Analysis 5

5 Summary of Voltage-current Relationships

6 Impedance & Admittance of Passive Elements

7 Ohm’ s Law

8 Impedance & Admittance of Passive Elements

9 Outline Objectives 1 Ohm’s Law 2 Kirchoff’ s laws 3 Nodal Analysis 4 Mesh Analysis 5

10 Kirchoff ’ s Voltage Laws

11 Impedance Combinations (cont.)

12 Kirchoff ’ s Current Law

13 Impedance Combinations (cont.)

14

15 Outline Objectives 1 Ohm’s Law 2 Kirchoff’ s laws 3 Nodal Analysis 4 Mesh Analysis 5

16 Nodal Analysis

17 Nodal Analysis (cont.)

18

19

20

21

22 Outline Objectives 1 Ohm’s Law 2 Kirchoff’ s laws 3 Nodal Analysis 4 Mesh Analysis 5

23

24 Mesh Analysis (cont.)

25

26

27 Assignment #1

28 Assignment #2

29 Assignment #3

30 Assignment #4

31 Assignment #5

32 Assignment #6

33 Assignment #7


ดาวน์โหลด ppt 305221, 226231 Computer Electrical Circuit Analysis การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าทาง คอมพิวเตอร์ 3(2-3-6) ณรงค์ชัย มุ่งแฝงกลาง คมกริช มาเที่ยง สัปดาห์ที่ 12 AC.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google