งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Trematodes of Pig Horse & Poultry สมบูรณ์ แสงมณี เดช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Trematodes of Pig Horse & Poultry สมบูรณ์ แสงมณี เดช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Trematodes of Pig Horse & Poultry สมบูรณ์ แสงมณี เดช

2 Trematode of Pig Genus Fasciolopsis Genus Echinostoma (Paryphostomum Genus Gastrodiscoides

3 Fasciolopsis buski Host: pig, man Organ: small intestine Geo. Distri.: Southeast Asia Thailand: central

4 Morphology Size: 3-7.5 x 0.8- 2.0 cm body: oval, broaden posterior large ventral sucker short pharynx & esophagus

5 Intestine: tubular from ant. to post. Testes: branches, tandem ovary: branches, right of the body ootype: large, round vitelline gl.: lateral of the body Morphology

6 Fasciolopsis buski

7

8 Life cycle Intermediate host: snail Trochoibis, Segmentina, Planorbis plant: กระจับ, แห้ว, ผักบุ้ง, ผัก กระเฉด, แพงพวย, ผักตบชวา

9

10 Pathogenesis Virulence in man cause: local inflammation, deep ulcer, weight loss, diarrhea, ascites, edema, death

11 Diagnosis & Treatment Dx: fecal examination Rx: hexylresorcinol, tetrachlorethylene, niclosamide, plaziquantel, niclofolan

12 Prevention 1. Plant 2. Water resource 3. Fecal examination 4. Deworming: pig, man

13 Echinostoma malayanum (Paryphostomum sufratyfex) Host: pig, man organ: small intestine size: 7-12 x 2-3 mm (cucumber seed) head collar spine = 40- 48 spines

14 Large ventral sucker Tegument: spine Testes: deep lobe, tandem ovary: round, ant. right of testes

15 EchinostomaEchinostoma

16 Life cycle 1 st intermediate host: Indoplanorbis, Lymnea, Planorbis 2 nd intermediate host: same 1 st host Pila, Vivipara, ลูกอ๊อด

17 Trematode of Horse Gastrodiscus aegypticus

18 Host: ม้า, ลา, ล่อ, สุกร organ: small & large intestine body: saucer shape oral sucker: anterior end

19 Posterior sucker: posterior end intestinal caeca: tubular testes: deep lobe, diagonal ovary: posterior to testes Gastrodiscus aegypticus

20 Gastrodiscus spp.

21 Life cycle Intermediate host: Lymnea, Indoplanorbis, Bulinus metacercaria: water plants

22 Pathogenesis young adult more virulence Diagnosis fecal examination Treatment hexachlorophene, dichlorvos, oxycloxanide

23 Trematode of Poultry Echinostoma revolutum Hypoderaeum conoideum Prosthogonimus pellucidus

24 Echinostoma revolutum Host: poultry (duck, geese, others) organ: large intestine, caecum size: 10-22 x 2.25 mm head collar spine: 37 spines

25 Corner spines = 5 spines testes: lobe, tandem ovary: anterior to testes Echinostoma revolutum

26 Life cycle 1st intermediate host Indoplanorbis, Lymnea, Stagnicola, Helisoma, Physa 2nd intermediate host same 1st host, Vivapara, ลูกอ๊อด

27 Pathogenesis Severe infection: enteritis in pigeon Diagnosis: fecal examination

28 Treatment Brothianide oxycloxanide rafoxanide flubendazole plaziquantel

29 Hypoderaeum conoideum Size: 5-12 x 2 mm large ventral sucker head collar spine = 47-53 spines corner spine = 2 spines

30 Testes: short sausage shape, tandem ovary & ootype: ant. to testes club- shaped cirrus sac genital pore close to oral sucker Hypoderaeum conoideum

31 1st & 2nd intermediate host Lymnea, Indoplanorbis Pathogenesis: local enteritis Diagnosis: fecal examination Treatment: same as E. revolutum

32 Prosthogonimus pellucidus Organ: oviduct, bursa of Fabricius, cloaca size: 8-9 x 4-5 mm, broaden posterior testes: oval, horizontal cirrus sac: long

33 Prosthogonimus spp.

34

35 Life cycle 1 st intermediate host: Bithynia, Amnicola 2 nd intermediate host: แมลงปอ no redia

36

37 Pathogenesis Inflammation of oviduct ไข่มีเปลือกบาง, ไม่มี เปลือก, ไข่ขาวไหล ออกมาทางทวารหนัก, ไข่ แดงแตก, ติดเชื้อ แบคทีเรีย, ช่องท้อง อักเสบ, ตาย

38 อาการ ไข่มีลักษณะผิดปกติ ไก่ชอบนั่งอยู่กับที่ เมือกสีขาวไหลออกมา ทางทวารหนัก สัตว์มีอาการกระวนกระวาย

39 อาการ ทวารหนักเปรอะเปื้อน ด้วยไข่ขาว ช่องท้องอักเสบ หงอน, เหนียงสีดำคล้ำ ตาย

40 การรักษา ลองใช้ praziquantel, albendazole

41 Trematodes of Man S. mansoniS. haematobi um S. japonicum

42 S. mansoni Trematodes of Man S. haematobi um S. japonicum


ดาวน์โหลด ppt Trematodes of Pig Horse & Poultry สมบูรณ์ แสงมณี เดช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google