งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

20 อันดับนักร้องที่ดัง ที่สุดในโลก จัดทำโดย เด็กหญิงอภิญญา เพชรทอง ชั้น ม.1/12 เลขที่ 3 เสนอ อาจารย์อรอุมา พงค์ธัญญะ ดิลก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "20 อันดับนักร้องที่ดัง ที่สุดในโลก จัดทำโดย เด็กหญิงอภิญญา เพชรทอง ชั้น ม.1/12 เลขที่ 3 เสนอ อาจารย์อรอุมา พงค์ธัญญะ ดิลก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 20 อันดับนักร้องที่ดัง ที่สุดในโลก จัดทำโดย เด็กหญิงอภิญญา เพชรทอง ชั้น ม.1/12 เลขที่ 3 เสนอ อาจารย์อรอุมา พงค์ธัญญะ ดิลก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน MENU

2 2. Whitney Houston 4. Christina Aguilera 5. Karen Carpenter 6. Brenda Lee 8. Roberta Flack 7.Darlene Love 3. Christina Aguilera 9. Donna Summer 10. Linda Ronstadt 1. Mariah Carey11. Laura Nyro 12. Dionne Warwick 13. Celine Dion 14. Sarah Mclachlan 15. Tori Amos 16. Anita Baker 17. Kate Bush 18. Jackie DeShannon 19. Cas Elliott 20. Sade แหล่งข้อมูลอ้างอิง HOME

3 1. M ARIAH C AREY MENU NEXT BACK

4 2. W HITNEY H OUSTON MENU NEXT BACK

5 3. D USTY S PRINGFIELD MENU vh NEXT BACK

6 4.C HRISTINA A GUILERA MENU NEXT BACK

7 5. K AREN C ARPENTER MENU NEXT BACK

8 6. B RENDA L EE MENU NEXT BACK

9 7. D ARLENE L OVE MENU NEXT BACK

10 8. R OBERTA F LACK MENU NEXT BACK

11 9. D ONNA S UMMER MENU NEXT BACK

12 10. L INDA R ONSTADT MENU NEXT BACK

13 11. L AURA N YRO MENU NEXT BACK

14 12. D IONNE W ARWICK MENU NEXT BACK

15 13. C ELINE D ION MENU NEXT BACK

16 14. S ARAH M CLACHLAN MENU NEXT BACK

17 15. T ORI A MOS MENU NEXT BACK

18 16. A NITA B AKER MENU NEXT BACK

19 17. K ATE B USH MENU NEXT BACK

20 18. J ACKIE D ESHANNON MENU NEXT BACK

21 19. C ASS E LLIOTT MENU NEXT BACK

22 20. S ADE ชาเดเริ่มร้องเพลงตั้งแต่ปี พ. ศ. 2526 โดยร่วมกับเพื่อนอีก 4 คน ตั้งวงดนตรีชื่อ " ชาเด " มีผลงานทั้งสิ้น 5 อัลบั้ม มี เพลงดัง 2 เพลง คือ "Smooth Operator" และ "The Sweetest Taboo" เธอเคยแสดงภาพยนตร์ ในปี พ. ศ. 2528 ผลงานชิ้นเอก อัลบั้ม The Ultimate Collection (2011) อัลบั้ม Soldier of Love (2010) อัลบั้ม Lovers Rock (2000) อัลบั้ม The Best of Sade (1994) อัลบั้ม Love Deluxe (1992) MENU NEXT BACK

23 แหล่งข้อมูลอ้างอิง www.http://guru.google.co.th/guru/thr ead?tid=5d08c9a9fde294d4 MENU HOME BACK


ดาวน์โหลด ppt 20 อันดับนักร้องที่ดัง ที่สุดในโลก จัดทำโดย เด็กหญิงอภิญญา เพชรทอง ชั้น ม.1/12 เลขที่ 3 เสนอ อาจารย์อรอุมา พงค์ธัญญะ ดิลก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google