งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ขนาดเท่า size จริง 2. เมื่อนักศึกษาออกแบบแล้วให้ส่งไฟล์ ที่เป็น Ai (Save เป็น version CS3 และไฟล์ jpg ที่ได้จาก Ai และเมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้วทุก ๆ มุม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ขนาดเท่า size จริง 2. เมื่อนักศึกษาออกแบบแล้วให้ส่งไฟล์ ที่เป็น Ai (Save เป็น version CS3 และไฟล์ jpg ที่ได้จาก Ai และเมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้วทุก ๆ มุม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. ขนาดเท่า size จริง 2. เมื่อนักศึกษาออกแบบแล้วให้ส่งไฟล์ ที่เป็น Ai (Save เป็น version CS3 และไฟล์ jpg ที่ได้จาก Ai และเมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้วทุก ๆ มุม ดังตัวอย่าง

2

3 3. การตั้งชื่อ รหัสอบรม - ชื่อ - packaging.ai และ รหัสอบรม - ชื่อ - packaging.jpg 4. ให้นักศึกษา Write งานใส่แผ่น CD ส่ง ภายในวันเสาร์ที่ 8 ม. ค. 53 ที่ศูนย์ คอมพิวเตอร์ 5. ในกรณีนักศึกษามาเรียนเป็นกลุ่มให้ Write ไฟล์งานลงในแผ่นเดียวกัน แล้วให้สร้าง Folder ชื่อ รหัสอบรม - ชื่อ แล้วนำไฟล์ใน ข้อ 3 ใส่ใน Folder 6. งาน 10 คะแนน การ์ตูนล้อ ให้นักศึกษาส่ง พร้อม packaging โดย write ใส่ใน Folder เดียวกันและตั้งชื่อเป็น รหัส อบรม - ชื่อ - การ์ตูนล้อ.ai และ รหัสอบรม - ชื่อ - การ์ตูนล้อ.jpg


ดาวน์โหลด ppt 1. ขนาดเท่า size จริง 2. เมื่อนักศึกษาออกแบบแล้วให้ส่งไฟล์ ที่เป็น Ai (Save เป็น version CS3 และไฟล์ jpg ที่ได้จาก Ai และเมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้วทุก ๆ มุม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google